Naujienos

2017 01 16 Naujienos

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Kairiškių kaimo bibliotekoje-filiale

     Kairiškių bibliotekoje surengtoje literatūros ir spaudinių parodoje „Atmintis gyva, nes liudija“ lankytojai  ypač domisi prieš 26 m.,  1991 m. sausio 11, 12, 13 dienomis išleistais laikraščiais, žurnalais, kuriuos išsaugojo Janina Čibirienė. Parodoje eksponuojami ir kita dokumentinė – literatūrinė spauda, knygos, poetų ir rašytojų mintys ir posmai, skirti tragiškiems sausio įvykiams. Išsaugoti to meto spaudoje publikuoti  Leonardo Pukino, Stasės Niūniavaitės, Dalios Milukaitės – Buragienės ir moksleivių posmai, kylantys , anot L. Pukino „...iš gedinčios širdies“. Paroda eksponuojama iki sausio 30d. Bibliotekoje veikia  mokinių piešinių, kurie nutapyti 2001m. minint 10-ąsias Laisvės gynėjų metines  paroda, kurios eksponatai  nudžiugino renginio dalyvius, nes daugelis jau yra patys tėčiai ir mamos.

     Kairiškių bibliotekos-filialo
vyr. specialistė Janina Čibirienė

    

J.Čibirienės nuotraukose: spaudinių ir piešinių parodos

***

ŽIEMOS VAKARAS VENTOS MIESTO – FILIALO BIBLIOTEKOJE

Žiemišką sausio vakarą jaukioje Ventos miesto bibliotekoje įvyko ventiškės Danutės Adomauskienės fotografijų parodos „Akimirkos grožis šalia mūsų“ ir jos surinktos pelėdų kolekcijos pristatymas. Kas geriau jei ne nuotraukos, gali priminti apie malonias praeities akimirkas? Parodos autorės fotografijose - baltai žiemiškai pasipuošę medžiai, snieguoti gamtos vaizdai, užburianti pavasario ir vasaros žaluma, kopų smiltelių sudėlioti raštai, rudens spalvų grožis su sunokusiais vaisiais. Parodoje eksponuojamos 86 fotografijos, prie kurių pristatoma ir  Danutės įvairių surinktų pelėdų kolekcija. Jų jau yra per 100 vienetų.  Informacinių technologijų pagalba buvo pristatyta virtuali paroda „Danutė Adomauskienė“. Autorę sveikino Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis, Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ vadovė Irena Jatkauskienė, draugai, bičiulės, buvę bedradarbiai ir kaimynai. Vakare puikiai koncertavo Ventos muzikos mokyklos mokytojų tautinių instrumentų ansamblis „Mudu du“ kanklininkė Auksė Nainytė ir birbynininkas Gintautas Jankus. Dėkojame fotografijų autorei, kad leido pasinaudoti kai kuriomis jos šeimos nuotraukomis, ruošiant virtualią parodą. Ačiū Ventos kultūros centrui ir visiems, kurie žiemos vakarą praleido bibliotekoje.

                                                                                  Roma Miltinienė
Ventos miesto bibliotekos – filialo
padalinio vadovė

D. Balčiūnaitės nuotraukoje: fotografijų parodos ir pelėdų kolekcijos autorė Danutė Adomauskienė.

D.Balčiūnaitės nuotraukoje:  sveikina Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis.

*****

Kalniškių kaimo biblioteka-filialas  pakvietė paminėti
Tarptautinę žodžio „Ačiū“ dieną

Ačiū - tai mandagiausias žodis bet kokia pasaulio kalba. Sausio 11 dieną Kalniškių biblioteka  pakvietė paminėti Tarptautinę žodžio „ačiū“ dieną. Šią dieną Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva siekiama atkreipti žmonių dėmesį į tai, kokią magišką galią turi padėkos žodžiai. Dėkingumo naudą pripažįsta ir psichologai – jų nuomone, žodžio „ačiū“ vartojimas žmones ramina, o jo nuolatinis išgirdimas džiugina sielą. Tiesa, svarbu tai pasakyti iš širdies. Su vaikais prie arbatos puodelio  diskutavome apie tai, kad ne visada lengva ištarti „ačiū“, kad  šis žodis stiprina draugystę, kuria šiltesnius santykius ir … nieko nekainuoja. Turbūt neatsitiktinai 2008 metais „ačiū“, nukonkuravęs apie 200 žodžių varžovų, laimėjo Gražiausio lietuviško žodžio rinkimus. Nuoširdus padėkos žodis atgijo vaikų piešiniuose. Už rūpestį, meilę ir šilumą, vaikai dėkojo bibliotekininkei, mamoms, už linksmai praleistą laiką kartu– savo draugams, bibliotekininkė dėkojo vaikams už draugystę, pagalbą, už nukastą sniegą..... Padėkos žodžiai, parašyti piešiniuose daugybę kartų, papuošė biblioteką ir priminė, kad pasakyti „ačiū“ nėra taip sunku…

A.Juciuvienė
Kalniškių kaimo bibliotekos - filialo vyr.specialistė

Nuotraukose renginio akimirkos:


„VAIKŲ BIBLIOTEKĖLĖS 2016“ DOVANOJIMO AKCIJA

   Į Viešąją biblioteką atvyko Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Seimo nario padėjėjos Justina Kazickaitė, Agnė Aleksejevaitė. Šio  renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ akciją. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ įkurtas 2013 m. Steigėjai: Lietuvos muzikantas, prodiuseris, aktorius Andrius Mamontovas, Lietuvos agronomas, verslininkas, ūkininkas, politikas, mecenatas Ramūnas Karbauskis. Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams,  skatinti vaikus skaityti, o rašytojus kurti literatūrą vaikams. Bendradarbiaudamas su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, pirmininkas  yra Kęstutis Urba, Lietuvos rašytojų sąjunga, pirmininkas yra Antanas Jonynas, fondas kas metai skelbia Nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Konkurso tikslas – duoti postūmį lietuvių vaikų literatūros raidai, paskatinti rašytojų ir dailininkų bendradarbiavimą, paakinti debiutuoti naujus talentus. Konkurso laureatams fondas įsteigė solidžias premijas, sudarė galimybę publikuoti savo kūrinį itin dideliu tiražu, taip pasiekiant kuo daugiau skaitytojų. Lėšos fondui renkamos per įvairius kultūrinius renginius, akcijų metu, gaunamos iš rėmėjų. Didžiausias sumas aukoja mecenatas Ramūnas Karbauskis. Šiais metais  išleista 13 knygų, visą „Vaikų bibliotekėlę“ sudarys  250–300 knygų. Jau surinktos ir išleistos daugiau kaip 10 tūkst. egzempliorių tiražu geriausių vaikiškų knygų „Vaikų bibliotekėlės“, šešios antrojo Nacionalinio vaikų literatūros laureatų knygos, viena  Prano Mašioto pasakų knygelė ir žemaičių kalbos skaitinių knygelė „Cirulielis“ bus dovanojamos visoms Lietuvos mokykloms, darželiams, ligoninėms, bibliotekoms, vaikų globos namams ir t. t.
   Pristatome jums antrojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso  laureatų knygas, kurios pasieks jūsų bibliotekos lentynas ir  kiekvieno skaitytojo širdį.
   Pirmosios premijos laimėtoja Aido Jurašiaus knyga  „Akmenukų pasakos“.
   Antrosios premijos laimėtoja autorė  Gintarė Adomaitytė, knyga „Žaliojo namo paslaptis“.
   Trečiosios premijos laimėtoja  Ieva Kasperavičiūtė,  parašiusi knygą „Kas nutiko susitikus“.
   Trečiosios premijos laimėtoja Ignė Zarambaitė, jos parašyta knyga  „Emilio laiškas“.
   Metų debiutante pripažinta Ignė Zarambaitė, o geriausia iliustruotoja – Laima Varkalaitė.

   Nuo šių metų Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“  paskyrė Fondo Globėja LR Seimo narę Gretą Kildišienę. Tikime, kad tai padės dar stipriau ir darniau vystyti abipusį bendradarbavimą visų mūsų vaikų labui. Šis projektas bus tęsiamas ir kitais metais. Kasmet vaikus pasieks nauja, geriausia vaikų literatūra.
   Viešosios bibliotekos direktorė perskaitė  LR Seimo nario, Kultūros komiteto pirmininko R.Karbauskio sveikinimą  Šv. Kalėdų proga. Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasveikino rajono bibliotekininkus ir Viešajai bibliotekai padovanojo knygų apie Akmenės kraštą. Renginyje dalyvavo  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius,  Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klimas,  tarybos narė  Jolanta Januitienė,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.
   Lyrinėmis saksofono melodijomis renginio dalyvius džiugino Ventos muzikos mokyklos mokytojas Gintautas Jankus.
  „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijoje  LR Seimo narys V.Ąžuolas įteikė knygas Viešosios bibliotekos skyriams, filialams, Akmenės rajono vaikų globos namams, Dabikinės  specialiajai mokyklai, Ventos socialinės globos namams, Naujosios Akmenės  „Saulėtekio“ progimnazijai, Akmenės miesto gimnazijai, Naujosios Akmenės lopšeliams – darželiams „Atžalynas“, „Žvaigždutė“ ir t.t.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo gerbiamam Seimo nariui V.Ąžuolui už perduotas knygas iš „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijos, kurios mecenatas ir fondo steigėjas gerbiamas LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas R.Karbauskis. Padovanotas knygas, skirtas jauniesiems skaitytojams skaitys Akmenės krašto jaunieji bibliotekų skaitytojai.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje iš dešinės į kairę:  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klimas, tarybos narė  Jolanta Januitienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ renginio metu Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje.

D.Markulienės nuotraukoje Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas su Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene  Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ renginio metu Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje

D.Markulienės nuotraukoje: džiaugsminga akimirka, prasideda Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo akcija

*****

KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI

Akmenės miesto bibliotekoje-filiale visą gruodžio mėnesį vyko kūrybiniai užsiėmimai. Kiekvieną savaitę susirinkę jaunieji bibliotekos skaitytojai kūrė įvairius darbelius: karpė karpinius ir puošė langus, kūrė šventines dekoracijas, įvairiomis technikomis dekoravo žvakes. O baigiant šiuos metus, gruodžio 22 d. vaikai buvo pakviesti į popietę, kurioje skaitė ištraukas iš knygų Kęstučio Kasparavičiaus „Mažoji žiema“, Laisvydės Šalčiūtės „Žiemos pasaka“, žaidė linksmus ir judrius kalėdinius žaidimus, dalyvavo laimingoje loterijoje, atliko kūrybines užduotis. Popietėje netrūko vaikų išmonės, juoko ir prizų. Pabaigoje kiekvienas išsitraukė dovanėlę iš „laimės šulinio“.

Padalinio vadovė Irena Virkutienė

I.Virkutienės nuotraukose popietės akimirkos:

*****

Kalėdų kvapas  Kalniškių kaimo bibliotekoje-filiale

Pats nuostabiausias laikotarpis – Kalėdų laukimas, apimantis pasiruošimą joms, iškritusias pirmąsias snaiges, Kalėdinių dainų klausymą, dovanėlių darymą, meduoliukų kepimą ir puošimą, cinamonu, imbierais kvepiančius namus. Šį kartą Kalėdomis kvepėjo Kalniškių biblioteka. Sausainėlius minkė, kočiojo, spaudė formeles mažieji. Mamos kišo į pečių, o paskui vėl vaikučiai sausainėlius puošė. Buvo daug džiaugsmo susėdus prie stalo ragauti savo rankų darbo kepinius, kalbėtis apie artėjančias  Kūčias ir Kalėdas, švenčių tradicijas. Dėkojame  vyriausiai kepėjai- mokytojai Natalijai Strazdauskienei, Jolantai  Noreikienei, Irutei Norbutienei už pagalbą ruošiant saldžią popietę, persisunkusia  Kalėdine dvasia, spindinčia  šiltumu, gerumu, jaukumu, kuomet širdyje kažkas kirba ir būna taip gera …

Kalniškių kaimo bibliotekos-filialo
vyr.specialistė  A.Juciuvienė

A.Juciuvienės nuotraukose popietės akimirkos: 

 

****

Sablauskių kaimo bibliotekos-filialo  jaunieji skaitytojai bibliotekoje puošė Kalėdų eglutę, kuriai  žaislus gamino patys. Žaislai buvo gaminami  iš kankorėžių ir giliukų.  Naujosios Akmenės  „Saulėtekio“ progimnazijos Sablauskių priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Drugeliai“ mažieji skaitytojai kartu su bibliotekos darbuotoja skaitė  nuotaikingą istoriją ,,Kaip Grinčas Kalėdas vogė!“. Bibliotekininkė vaikučiams  padovanojo  knygučių.

Vyr.specialistė Vida Janušauskienė

****

Prieš gražiausias metų šventes Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Papilės mstl. Kazio Narščiaus biblioteka – filialas pasipuošė gražiais, įdomiais skaitytojų, bibliotekos lankytojų sukurtais darbais. Bibliotekoje  eksponuojama Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivių (vadovė - dailės mokytoja Dalia Sakalauskienė) piešinių paroda „Kalėdų žvaigždė“  bei Papilės seniūnijoje vykusio projekto „Socialiai integralios, savarankiškumą įgalinančios aplinkos formavimas kaimiškoje seniūnijoje bendruomenės pagalba"  Papilės bendruomenės  ir prie bibliotekos esančio moterų klubo „Gija“ narių sukurtų  Kalėdinių vainikų ir kitų šventinių papuošimų paroda.

Vyr.specialistė Rima Karalienė

 
 
 


*****

RENGINYS, SKIRTAS BIBLIOTEKŲ  METAMS PAMINĖTI
    AKMENĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖJE

   Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Viešoji biblioteka pakvietė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojus, mokyklų bibliotekininkus, skaitytojus, literatus, bibliotekų bičiulius, savivaldybės vadovus, tarybos narius, bibliotekų rėmėjus į iškilmingą renginį, skirtą Bibliotekų metams paminėti. Lyrinėmis kanklių melodijomis renginio dalyvius pasveikino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis. Renginį vede Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė Marija Staponkutė.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė informacinį pranešimą „Bibliotekos informacijos ir modernumo kelyje“, skirtą Bibliotekų metams. Pranešime buvo kalbama apie bibliotekos misiją, kuo naudingi Akmenės krašto bibliotekininkai skaitytojams, apie pokyčius įvykusius bibliotekose, apie elektronines paslaugas, skaitymo skatinimą, netradicines darbo formas bibliotekose, klubus, būrelius, skaitymo valandas mažiesiems skaitytojams, apie skaitymo skatinimo programą „Skaitymo skatinimas ir kūrybine erdvė Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose“, apie renginius „Vasara su knyga“, apie bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir filmuotus įrašus iš įvairių bibliotekų renginių, skirtų Bibliotekų metams.
    Apie rajono mokyklų bibliotekų veiklą pranešimą parengė Ventos  gimnazijos bibliotekos bibliotekininkė Edita Šimkienė.
   Akmenės rajono mero pavaduotojas A.Nicius Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei įteikė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko Padėkos raštą už ,,bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą'', už projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Antra padėka yra įteikta Akmenės rajono savivaldybei už šio projekto paramą.
    Rajono bibliotekininkus pasveikino Seimo narys, gerbiamas V.Ąžuolas.
   Šventėje dalyvavo Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene, kuri pasveikino Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojus su švente ir įteikė padėkos raštus: Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei ir direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei. Gerbiama E.Prakapene  pabrėžė Viešosios bibliotekos išskirtinumą iš vienuolikos regiono bibliotekų už skaitymo skatinimo veiklas, už internetinės literatūrinės svetainės sukūrimą.
   Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėkos raštus: Reginai Paulauskienei –Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistei, Onai Janionienei - Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vadovei ir „Saulėtekio“  progimnazijos bibliotekininkei Laimai Barzdelienei.
    Apie bibliotekos ir knygos svarbą žmogaus gyvenime, apie skaitymą mintimis pasidalijo žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga ir rašytojas Vytautas Almanis.
   Sveikinimo žodį tarė  Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandras Jurevičius. Gerbiamas dekanas bibliotekoms padovanojo kalendorius „Betliejaus Prakartėlės Telšių vyskupijos bažnyčiose“.
   Rajono bibliotekininkus sveikino Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Edita Daniela Statkienė, Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė, rašytojas Vytautas Almanis, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas  Valdas Bogavičius,  mokytoja dailininkė Rita Almanis, „Vienybės“ laikraščio redaktorė Julija Sejavičienė.
   Sveikinimo žodžius rajono bibliotekininkams skyrė ir sveikinimus atsiuntė Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas gerbiamas Richardas Sudaris, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Vladas Buragas.
   Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  paskelbė ir apdovanojo nugalėtojus šiose nominacijose: „Geriausiai dirbanti biblioteka“  tapo Ventos miesto biblioteka-filialas, vadovaujamas padalinio vadovės Romos Miltinienės ir dirbančios šiame filiale bibliotekininkės Daivos Balčiūnaitės. „Metų geriausias bibliotekininkas“ tapo Renata Papirtienė - Agluonų kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė.
   Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėkos raštai įteikti Viešajai bibliotekai, miestų, miestelio ir kaimų bibliotekoms – filialams,  mokyklų bibliotekų darbuotojams.
   Renginyje kalbėjo penkiasdešimt metų  knygos šviesą vaikams dalijanti Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovė Ona Janionienė ir  metus Vaikų literatūros skyriuje dirbanti  Jūratė Činčiukaitė.
   Dainuojamąja poezija, lyrinėmis eilėmis rajono bibliotekininkus pasveikino Akmenės krašto literatai: Kęstutis Krencius, Vilhelmina Imbrienė, Juzefa Janušienė.
  Šventės metu buvo apdovanoti aktyviausi rajono bibliotekų skaitytojai: Leopoldas Rozga, Vytautas Almanis, Jolanta Šiurkuvienė, Audronė Jokubauskienė, Lina Runkauskienė, Elinga Bazarovaitė, Jurgita Skultinienė, Regina Kateivienė, Jadvyga Kuprienė, Birutė Isejevaitė, Natalija Strazdauskienė, Irena  Daunienė, Stefa Dimavičienė. Aktyviausi skaitytojai, kurie šventėje nedalyvavo: Zita Selenienė, Ona Škultinienė, Asta Žukauskaitė, Eligija Mišeikienė, Stanislava Paplauskienė, Egidija Sieviršienė.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo  Akmenės rajono savivaldybės merui V.Mitrofanovui, mero pavaduotojui A.Niciui,   administracijos direktorei A.Laucienei, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariams S.Momkauskui, V.Kenstavičiui, kurie dalyvavo  renginyje, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui V.Juozapavičiui, vedėjo  pavaduotojai J.Rekašienei, mero patarėjui T.Martinaičiui už  bendras veiklas ir paramą rajono bibliotekoms.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė


D.Markulienės nuotraukoje:  Šiaulių apskrities P.Višinskio viešosios bibliotekos Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos skyriaus vedėja Ekaterina Prakapene

D.Markulienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčios parapijos klebonas, dekanas Olijandras Jurevičius

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėkos raštą  Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vadovei Onai Janionienei

 

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Nicius  paskelbė ir apdovanojo nugalėtojus šiose nominacijose: „Geriausiai dirbanti biblioteka“  tapo Ventos miesto biblioteka-filialas, vadovaujamas padalinio vadovės Romos Miltinienės ir dirbančios šiame filiale bibliotekininkės Daivos Balčiūnaitės. „Metų geriausias bibliotekininkas“ tapo Renata Papirtienė - Agluonų kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė.

D.Markulienės nuotraukoje: rajono bibliotekininkus pasveikino Seimo narys, gerbiamas V.Ąžuolas.

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė sveikina aktyviausius rajono bibliotekų skaitytojus

Zitos Sinkevičienės vadovaujama Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka apdovanota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko Padėkos raštu už ,,bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą''. 2016 m. baigiasi projektas ,,Bibliotekos pažangai 2'''.

Už kūrybiškumą ir inovatyvumą, organizuojant skaitymo skatinimo veiklas, orientuotas į įvairias tikslines vartotojų grupes, už sėkmingą projektą – literatūrinės svetainės įgyvendinimą Šiaulių Povilo Višinskio Viešosios bibliotekos direktoriaus, profesoriaus Broniaus Maskuliūno parašytas padėkos raštas įteiktas Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei.

******

ADVENTO LAIKAS

Gražiai ramus laukimo laikas. Laukiame Atgimimo, laukiame didžiosios paslapties išsipildymo ir užsiimame gražiais, naudingais darbais. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus aktyvistai, susirinkę į adventinę popietę „Advento laikas“ pasikalbėjo apie Adventą, apie Advento laiką, apie Advento ramybę ir nutarė gaminti Advento vainikus ir jais papuošti Vaikų literatūros skyrių. Labai aktyviai į vainikų darymą įsijungė Urtė Lukšaitė, Elinga Bazarovaitė, Aitra Labunskaitė, Šarūnas Jonaitis, Arkadijus Leonavičius, Gordijus Leonavičius, kurių padaryti vainikai papuošė Vaikų literatūros skyrių. Nuo vainikų grožio ir įvairovės nušvito, sužibo Vaikų literatūros skyrius ir pakvietė visus laukti didžiosios metų šventės – Šventųjų Kalėdų.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

  

Jūratės Činčiukaitės  nuotraukose  adventiniai vainikai

*****

zoomed knygu kaledos

Dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.
Dovanokime knygas – įkvepiančią, pamokančią, patariančią, motyvuojančią literatūrą. Akcija „Knygų Kalėdos“ skatina bendrauti ir dalytis knygomis su tais, kuriems jų trūksta, dalytis ta knyga, kuri kažkuriam skaitytojui parodys naujus kelius, atvers gražesnius horizontus. Tikime, kad net ir pačiuose skurdžiausiuose namuose gali gyventi knyga, įkvepianti savo skaitytojus – vaikus, tėvus ar net visą šeimą – keisti savo gyvenimą taip, kaip jiems norisi.
Socialiai atsakingi yra ir akcijos „Knygų Kalėdos“ bičiuliai – Lietuvos miestų ir miestelių, mokyklų bibliotekų darbuotojai. Į jų organizuojamus renginius pirmiausia kviečiami sunkumus patiriantys žmonės, dienos centrus lankantys vaikai.
Ši akcija prasidėjo 2011 m., kai Prezidentė gavo vaikų iš Šiaulių P. Višinskio gimnazijos laišką su prašymu padovanoti naujų knygų jų bibliotekai. Iš tiesų, per sunkmetį sumažintas valstybės finansavimas bibliotekoms apsunkino naujų, skaitytojams aktualių leidinių įsigijimą ir nuskurdino knygų fondus. „Knygų Kalėdos“ buvo visuomenės atsakas į situaciją sąmoningai dovanojant naujas, skaitytojų mėgstamas knygas miestų ir miestelių, mokyklų bibliotekoms ir visiems knygų mylėtojams. Per penkerius akcijos „Knygų Kalėdos“ metus šalies bibliotekoms padovanota per 172 tūkst. knygų.
Akcija „Knygų Kalėdos“ tapo visuotiniu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu, kuriame dalyvauja 1270 viešųjų bibliotekų ir 1500 mokyklų bibliotekų. Knygas tradiciškai dovanojo šalies gyventojai, bendruomenės, verslo ir visuomeninės organizacijos, leidėjai ir rašytojai, užsienio šalių ambasados.
Akcija šiais metais vyks lapkričio 14 – sausio 6 dienomis.
Akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite knygynuose Humanitas, Knygų namai, Pegasas, Vaga ir Sofoklis bei prekybos tinklų IKI, MAXIMA ir RIMI Hypermarket parduotuvėse. Taip pat portaluose Debesuganyklos.lt, Knygynas.lt, Knygos.lt, Knygukatalogas.lt, Knyguklubas.lt, Niekorimto.lt, Manoknyga.lt, Pegasas.lt, Sofoklis.lt ir Tikraknyga.lt.
Visos akcijos knygos bus padovanotos šalies mokyklų bibliotekoms.
Daugiau informacijos apie akciją ir knygas rasite www.knygukaledos.lt  ir socialinėje paskyroje „Facebook“@knygukaledos
Skaitykime, dovanokime ir dalinkimės!    

Viešosios bibliotekos ir jos filialų renginiai, skirti akcijai „Knygų Kalėdos“

Data

Renginio pavadinimas

Rengėjas 

2016-12-10

15:00

„Įžiebkim kibirkštį vilties ir gėrio“ – Adventinė popietė. Aktyviausių bibliotekos skaitytojų pagerbimas

Jučių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-31

18:00

„Pro stebuklingą knygos langą“ – šventinis vakaras su pasakų herojais

Jučių kaimo biblioteka-filialas

2016-11-18

Susitikimas su Papilės seniūnijos Klaišių kaimo bendruomenės socialios atskirties šeimų vaikais. Garsinis A.S. Magnason knygos „Mėlynosios planetos istorija“ skaitymas, Kalėdinių žaislų gaminimas iš šiaurietiškos tešlos.

Papilės mstl. K.Narščiaus biblioteka-filialas

2016-11-22

„Knygos, keičiančios gyvenimą“ – literatūros pamoka bibliotekoje Papilės Simono Daukanto gimnazijos 7 kl. moksleiviams

Papilės mstl. K.Narščiaus biblioteka-filialas

2016-12-02

16:00

Garsinis Č.Dikenso knygos „Kalėdų giesmė“ skaitymas Papilės seniūnijos Klaišių kaimo vaikams, knygos „Kalėdinės svajonės“ kūrimas

Papilės mstl. K.Narščiaus biblioteka-filialas

2016-12-17

14:00

„Skaitau – kažką naujo sužinau“ – garsiniai skaitymai

Kivylių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-30

14:00

„Skamba eilės prie eglutės“ – eilėraščių skaitymas, iliustracijų piešimas

Kivylių kaimo biblioteka-filialas

2016-11-24

„Džiaugsmas skaityti“ – garsiniai skaitymai su vaikais

Agluonų kaimo biblioteka-filialas

2016-12-21

„Stebuklo belaukiant“ – eilėraščių konkursas

Agluonų kaimo biblioteka-filialas

2016-12-07

15:00

„Dovanoju tau knygelę“ – popietė su vaikais

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius

2016-12-01

Akcija „Knygų Kalėdos: dovanok bibliotekai knygas“ (iki gruodžio 23d.)

Ventos miesto biblioteka-filialas

2016-12-01

„Už saugią Lietuvą. Padėk sau ir kitiems“ – spaudinių ir straipsnių psichologijos tema paroda (iki gruodžio 23d.)

Ventos miesto biblioteka-filialas

2016-12-01,08,15,22,29

11:00

Garsiniai pasakų skaitymai su Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos Sablauskių skyriaus priešmokyklinės grupės vaikais

Sablauskių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-10

11:00

Eglutės darymas, bibliotekos puošimas vaikų pagamintais žaislais

Sablauskių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-29

16:30

„Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ – popietė vaikams

Eglesių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-17

14:00

„Knyga mūsų draugas – ji visada šalia“ – popietė su vaikais

Pakalniškių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-07

11:00

Knygų Kalėdų rytmetis vaikams

Kairiškių kaimo biblioteka-filialas

2016-12-01-

2017-01-04

„Knygos mūsų geriausi patarėjai, mūsų artimiausi draugai“ – naujų, populiarių knygų paroda

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius

*******          

Vakaras tarp knygų

„Vakaras tarp knygų“ – tai bendras Ventos miesto bibliotekos – filialo ir Ventos gimnazijos bibliotekos baigiamasis 2016 metų – Bibliotekų metų renginys. Renginyje buvo atsisveikinta su puikia, spalvinga  Naujosios Akmenės muzikos mokyklos dailės klasės vaikų darbų paroda ir buvo pristatyta Naujojoje  Akmenėje gyvenančios menininkės Ritos Almanis kūrybinių darbų paroda. Ritos Almanis darbai Ventoje pristatomi pirmą kartą. Šiltai ir nuoširdžiai, su geriausiais palinkėjimais ventiškiams ir darbų autorei tarė Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė, Ventos seniūnė Genovaitė Mačiuvienė, Ventos gimnazijos direktorius Voldemaras Kuodys,  Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius. Surengta mini viktorina leido vakaro dalyviams pasukti galvas ir atsakyti į užduotus klausimus. Bendrame renginyje buvo apdovanoti geriausi skaitytojai – ir maži ir dideli. Puikiai muzikinius kūrinius atliko Ventos kultūros namų darbuotojas Alvydas Vaičiakauskas ir Ventos gimnazijos abiturientė Gabrielė Navickaitė.

                                                                                            Roma Miltinienė
Ventos miesto bibliotekos – filialo
padalinio vadovė

R.Miltinienės nuotraukoje:   Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė sveikina susirinkusius į  renginį „Vakaras tarp knygų“

R.Miltinienės nuotraukoje: menininkė  Rita Almanis ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius

R.Miltinienės nuotraukose renginio akimirkos

*****

Lapkričio 19 – 27 d. Europos Sąjungoje vyksta Atliekų mažinimo savaitės Europoje renginiai. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo biblioteka – filialas prisijungė prie šių renginių.  Su vaikais buvo kalbama apie atliekas, jų mažinimo būdus ir apie rūšiavimą. Prie bibliotekos yra susikūręs būrelis ,,Giliukai“ tai šie vaikai susinešė įvairias antrines žaliavas: popierines dėžutes, produktų indelius, įvairias buitines atliekas... Nuostabu, kad vaikai noriai dalyvauja ir sumanumo nestinga. Pagaminta: ,,Varlė taupyklė“, kirminai, pašto dėžutė, nykštukai, vėžlys, senis besmegenis, snaigės, iš saldainių popieriukų: ,,Girlianda“, pieštukinė, ,,Mokyklinis autobusas“... Ir visa tai sudėjome į paroda, kad ir tėveliai pamatytų ką jų vaikai sugeba.

                                                                                                    Sablauskių kaimo biblioteka – filialas
vyr. specialistė V.Janušauskienė

V.Janušauskienės nuotraukose renginio akimirkos

*****

GAMINU ŽAISLĄ IŠ ATLIEKŲ

   Lapkričio 19 – 27 d. Europos Sąjungoje vyksta Atliekų mažinimo savaitės Europoje renginiai. Jų tikslas – skatinti visuomenę vengti atliekų susidarymo, mažinti kenksmingų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose, daiktus panaudoti pakartotinai ar prailginti jų naudojimo laiką.
   Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka taip pat prisijungė prie atliekų mažinimo Europoje savaitės. Visą savaitę mokiniai rinko ir nešė į biblioteką antrines žaliavas: popierines dėžutes, buitines atliekas ir kt.
   Antrinės atliekos virto įdomiais dalykais: žaislais, taupyklėmis, paveikslais, žibintais, papuošalų dėžutėmis. Mokinių rankų ir kūrybiškumo pastangomis sukurta daug gražių ir praktiškų dalykų.
   Renginyje apsilankė ir viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, kurios pagaminta dėžutė – lotoso žiedas papuoš mūsų parodėlę.
   Su vaikais bendravome, kalbėjome apie atliekas, jų mažinimo būdus ir rūšiavimo svarbą, vyko viktorina.
   Džiaugiamės tokiu vaikų aktyvumu ir manome, jog aplinkosauginis švietimas turi turėti žaidimams būdingų elementų, asocijuotis su teigiamomis emocijomis ir taip mažais žingsneliais virsti vaikams kasdienybe, rūšiuojant atliekas ir tausojant aplinką, kurioje gyvename.

                                                                 Vaikų literatūros skyriaus specialistė Jūratė Činčiukaitė 

J.Činčiukaitės nuotraukose renginio, skirto Atliekų mažinimo savaitei Europoje, akimirkos

*****

MOKYMAI  RAJONO BIBLIOTEKININKAMS
„INFORMACINIS RAŠTINGUMAS IR SAUGUMAS VIRTUALIOJE ERDVĖJE“

Viešojoje bibliotekoje įvyko dviejų dienų pažintiniai – praktiniai mokymai, kurių  metų  rajono bibliotekininkai dalyvavo projekto „Medijų raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink“  pažintiniuose-praktiniuose mokymuose  „Informacinis raštingumas ir saugumas virtualioje erdvėje“. Mokymus organizavo Viešosios bibliotekos administracija.
Projekto „Medijų raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink“ tikslas – sustiprinti regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinio raštingumo žinias ir įgūdžius bei paskatinti informacinio raštingumo praktikavimą visuomenės tarpe ypatingai atkreipiant dėmesį į kaimiškųjų vietovių vyresnio amžiaus gyventojus ir jaunimą. Projektą įgyvendina VIPT asociacija  kartu su Akmenės rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Lektorius Simas Žemaitis skaitė paskaitas, temomis: „Internetinės grėsmės ir rizikos“, „Asmens duomenų privatumas virtualioje erdvėje“, „Prevencija. Techninės priemonės, skirtos privačių duomenų bei turinio apsaugai“, „Naujausi pokyčiai saugaus interneto srityje“  ir t.t. Vilniaus universiteto,  Komunikacijos fakulteto dėstytoja, lektorė Aistė Žilinskienė skaitė paskaitas, temomis: „Informacinis raštingumas. Kas tai ir kodėl tai svarbu?“, „Leidinių tipai internete“, „Informacijos patikimumas“. Vyko praktiniai užsiėmimai „Leidinių tipų atpažinimas, informacijos pateikimo analizė“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje:  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir lektorius Simas Žemaitis

D.Markulienės nuotraukoje:  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir lektorė Aistė Žilinskienė

D.Markulienės nuotraukoje:  Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai praktinių užsiėmimų metu

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė