Naujienos

2014 08 21 Naujienos


brian plakat low res. a2 baltic a4ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

2014 lapkričio 10 dieną, pirmadienį, prasideda 18-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

Mes ir vėl tuo pačiu metu visose Šiaurės ir jų kaimyninėse šalyse susėsime balsu skaityti pasirinktas knygas. Visą savaitę tūkstančiuose bibliotekų, mokyklų ir kitų žmonių susibūrimo vietų vyks skaitymai balsu, parodos, debatai ir kitokie kultūros renginiai.

Prisijunk! Užregistruok savo įstaigą ir prisidėk prie nuostabios pasakojamosios literatūros tradicijos.

2014-ųjų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema: Troliai Šiaurėje

Anketa rasite: http://www.bibliotek.org/lt/     


GARSINĖS KNYGOS PRISTATYMAS

   Melodingais birbynės muzikos garsais, kuriuos atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius, Viešoji biblioteka pradejo literatūrinį  renginį, skirtą Akmenės krašto poetės, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės Julijos Almanis garsinės knygos „Paklydusių žemė“ pristatymą.
   Garsinėje knygoje yra 29 eilėraščiai. Kai kurios eilėraščius skaito gerbiama poetė, sūnus Andrius Almanis, Milda Kumpikevičiūtė, Vidmantas Melenis.
  Muzikinis fonas eilėraščiams sukurtas Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojo Tautvydo Karaliaus.
  Literatūrinio renginio vedėja Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pristatė Viešojoje bibliotekoje parengtą spaudinių parodą „Poetiškos kelionės per laiko ir istorijos erdves“, skirtą poetės J.Almanis kūrybai.
  Poetės Julijos Almanis kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, periodiniuose leidiniuose „Šiaulių kraštas“, „Žemaičių saulutė“, „Gimtinė“, „Respublika“, „Šeimininkė“, žurnaluose „Šeima“, „Švyturys“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, literatūriniame almanache „Varpas“, „Senvagė“, rusiškame žurnale „Ogoniok“, literatūriniame žurnale „Altaj“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“, antologijos rinkinyje „Poezija iš Lietuvos“ 1989m.
  Poetės Julijos Almanis eilėraščiai pateko į Norvegijoje išleistą „Lietuvių poezijos antologiją“. Joje išspausdinti 39 labiausiai tautiškumą išreiškiančių autorių kūriniai.
  2011 metais poetei suteikta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija už poezijos knygą „Ugniažiedė“.
  „Vienybės“  laikraščio redaktorius, gerbiamas Leopoldas Rozga mintimis pasidalino apie poetės Julijos Almanis kūrybą.
  Išleidus garsinę knygą poetę pasveikino bibliotekininkai, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ nariai, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė I.Mikulevič.
  Poetė J.Almanis padėkojo padėjusiems įrašyti jos garsinę knygą.
  Viešosios bibliotekos direktorė pristatė kraštotyrinę spaudinių parodą „Naujosios Akmenės miesto veidas, žmonės ir darbai“, skirtą Naujosios Akmenės miesto 65-mečiui.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z.Sinkevičienė

v 4237 01

Nuotraukoje poetė Julija Almanis


Naujoji AkmenėBIBLIOTEKA MIESTO 65-MEČIUI

    Naujosios Akmenės miesto 65-erių metų jubiliejus - tai graži ir reikšminga šventė miesto bendruomenei.
  Viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės 15a) parengta kraštotyrinių spaudinių, fotonuotraukų, bibliografinių spaudinių paroda „Naujosios Akmenės miesto veidas, žmonės ir darbai“, skirta artėjančiam Naujosios Akmenės miesto 65-mečiui.
   Šią garbingą Naujosios Akmenės miestui jubiliejinę datą Viešoji biblioteka akcentuoja spaudinių paroda. Pirmoji spaudinių parodos ciklo dalis apie biblioteką „Biblioteka - kultūros ir informacijos centras".
  Keletą štrichų iš Naujosios Akmenės miesto bibliotekos istorijos. Naujoji Akmenė - iš tikrųjų naujas miestas, išaugęs prieš Karpėnų kaime pradėtos statyti cemento gamyklos, dabartinį pavadinimą gavęs tik 1952 metais, o miesto teisę - 1965 metais. Tačiau jo biblioteka senesnė už patį miestą. 1940 metų pabaigoje Ramučių kaime Jono Gelmano namuose atidaryta skaitykla, kuri veikė tik kelis mėnesius. Prasidėjus karui ji buvo uždaryta. 1945m. savo namuose, savo iniciatyva, turėdamas 200 knygų asmeninę bibliotekėlę, atidarė Ramučių biblioteką. Tai ir buvo būsima Karpėnų kaimo, o paskui Naujosios Akmenės miesto bibliotekos užuomazga 1946 m. sausio 1d. Mažeikių Kultūros švietimo skyriaus įsakymu Jonas Gelmanas skiriamas atkurto klubo-skaityklos vedėju. Ši data laikoma Viešosios bibliotekos gyvavimo pradžia.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė kraštotyrinį darbą „Pirmasis Naujosios Akmenės miesto bibliotekininkas Jonas Gelmanas", kuriame yra užrašyti jo prisiminimai su autentišku parašu, senos fotonuotraukos. Z.Sinkevičienės parengtas kraštotyrinis darbas - kronika apie Naujosios Akmenės bibliotekos darbuotojus „Knygos šviesos nešėjai" ir kraštotyrinis darbas „Kameriniai renginiai ir spaudinių parodos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje 1993-2004m.“ Šiuose darbuose aprašyti buvę ir dabartiniai darbuotojai, skaitytojai, įamžintos renginių akimirkos. Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė išleido dvi kraštotyrinio – informacinio pobūdžio knygas „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ I ir II d.
  Bibliotekos darbuotoja Birutė Juozokienė parengė kraštotyrinį darbą „Bibliotekos fondų istorija 1946-1989m" , bibliografinę apžvalgą „Naujosios Akmenės žmonės". Parodos antroje ciklo dalyje pateiktos knygos, periodika bei aplankai apie Naujosios Akmenės miestą.
   Trečioje spaudinių parodos ciklo dalyje „Naujosios Akmenės miesto veidas“ pateiktą ne vienerius metus rinktų nuotraukų apie miesto kūrimąsi pradžią, kelių dešimtmečių senumo saviveiklininkų fotonuotraukos. Nuotraukose žmones pamatė savo jaunystės draugus, bendradarbius, prisiminė įdomesnes gyvenimo akimirkas. Daug medžiagos eksponuojama apie žmonės, kurie savo jaunystę ir energiją atidavė Naujosios Akmenės miestui, jo gerbūviui puoselėti, kultūrai. Malonu buvo girdėti žmonių dėkingumo žodžius bibliotekininkams už šią parengtą kraštotyrinę spaudinių parodą.
   Ketvirtoje spaudinių ciklo dalyje eksponuojama surinkta kraštotyrinė medžiaga apie Anapilin išėjusią Naujosios Akmenės    kultūros rūmų režisierę, poetę, ilgametę bibliotekos skaitytoją Stasę Niūniavaitę: „Cementininkų miesto šviesuolė Stasė Niūniavaitė 1923-2002m." Stasės Niūniavaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė išleido literatūrinę – bibliografinę rodyklę „Literatūrinė rudens paletė“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012m ir jų kūryba). Surinkta kraštotyrinė medžiaga apie Akmenės rajono garbės piliečius: botanikos sodo puoselėtoją a.a. A.Čiapą. S.Čirpų, garsiąją sportininkę Editą Pučinskaitę, Akmenės kraštotyrininką L.Rozgą ir t.t. Parodoje eksponuojama literatūrinė medžiaga apie literatus, rašytoją Vytautą Almanį, poetus L.Pukiną, D.Milukaitę-Buragienę, J.Almanis, P.Sarapinienę, V.Lėgaudienę, S.Ligeikienę, V.Imbrienę, S.Kantautą ir daugelį kitų.
   Spaudinių parodoje eksponuojamos knygos, kuriose rašoma apie Naująją Akmenę: L.Rozgos „Akmenės rajonas“, „Būkime pažįstami: Akmenės kraštas“, Simaškos Algimanto knygoje „Lietuva“, „Pažintis su Lietuva“ ir t.t. Skaitytojai, miesto bendruomenė domisi parodomis apie Akmenės kraštą.
   Kraštotyrinė spaudinių paroda eksponuojama Viešojoje bibliotekoje nuo 2014 rugpjūčio 1 iki 30 dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti.
   Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius jauniesiems skaitytojams pasitinkant Naujosios Akmenės miesto 65-metį, paskelbė piešinių konkursą „Aš piešiu savo miestą“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita SinkevičienėVIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE  RUGPJŪČIO 18 - 25 DIENOMIS EKSPONUOJAMOS SPAUDINIŲ PARODOS

„BALTIJOS KELIAS – VIENYBĖS, PATRIOTIZMO ATSPINDYS“,

SKIRTOS BALTIJOS KELIO 25-MEČIUI

 

 

PO VIEKŠNIŲ KRAŠTĄ...

      Vasara – kelionių, išvykų, malonaus bendravimo gamtoje metas. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus suorganizuota pažintinė išvyka vykdant projektą „Sveikata – brangiausias turtas“ buvo viena iš maloniausių projekto renginių. Išvykoje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus aktyvistai ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ lankytojai.
    Išvykos tikslas padėti susipažinti su natūraliąja medicina, skatinti vertinti ir vartoti  vaistažoles, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
   Išvyką pradėjome ekskursija į Viekšnių pirmąją vaistinę-muziejų. Mus maloniai priėmė, parodė eksponatus ir nuoširdžiai papasakojo Aleksandravičių šeimos istoriją muziejaus darbuotoja Danutė Končienė.
   Pažintį su pirmąja Viekšnių vaistine-muziejumi pradėjome nuo receptų kambario. Čia būdavo parduodami vaistai, higienos reikmenys, kitos prekės. Malonu, kad viskas išlikę ir seni baldai, ir receptų knygos, ir buteliukai su vaistais, ir vaistų svarstymui, išpilstymui, supakavimui reikalingos priemonės.
   Toliau pažintį tęsėme gyvenamosiose  patalpose. Čia apžiūrėjome vaistų gamybai naudojamus įrankius bei įvairiausius indus, susipažinome su žaliavų pavyzdžiais: veršio girnele, žmogaus oda, vilko mėsa, gyvatėmis... Vėliau muziejaus darbuotoja mums parodė vaistininkų gyvenamuosius kambarius bei virtuvę. Čia išlikę visi baldai, gausų namų apyvokos daiktų, šeimos relikvijų, nuotraukų.
  Baigę pažinti su vaistine, turėjome progos apžiūrėti rankdarbių bei paveikslų parodą atkeliavusią iš tolimosios Indijos, kuri veikia pagalbiniame pastate įrengtose patalpose.
  Apžiūrėję vaistinę-muziejų nepraleidome progos susipažinti su aviacijos pradininko A.Griškevičiaus memorialiniu muziejumi. Didelio vaikų ir jaunuolių susidomėjimo sulaukė A.Griškevičiaus suprojektuoto „garlėkio“ ir lėktuvo „Lituanika“ modeliai.
   Ne mažiau patiko ir etnografinė ekspozicija. Išvykos dalyviai susipažino su namų apyvokos daiktais, buities reikmenimis, baldais, drabužiais, linų apdirbimo įrankiais ir kitais ekspozicijos  eksponatais.
   Aplankę Biržiškų šeimos paminklą važiavome į nuo pamatų atstatytus namus, kuriuose gimė ir augo šie garsūs Lietuvos vyrai. Čia įsikūrusi biblioteka ir Mažeikių  Viešosios bibliotekos Biržiškų memorialinė ekspozicija. Apie turimą ekspoziciją, brolių Biržiškų gyvenimą ir veiklą mums papasakojo bibliotekos darbuotoja.
   Pamankštinę raumenis ant „beždžionių“ tilto, pasukome į Jadvygos Balvočiūtės ekologinį vaistažolių ūkį. Ūkio darbuotoja mums papasakojo apie vaistažoles, žolelių rinkimą ir ruošimą, ekologinį ūkininkavimą, parodė vaistinių augalų ekspoziciją po atviru dangumi.
   Už išvykai suteiktą autobusą esame dėkingi Kruopių vidurinės mokyklos direktorei Astai Lipkinienei, o už malonią kelionę  vairuotojui Jonui Meižiui.

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriaus vedėja O.Janionienė

Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Akmenės viltis“ pirmininkė D.Maželienė

DSCF0608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF0604

DSCF0600

 

Aridos Vitkutės nuotraukose įamžintos išvykos akimirkos

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė