Naujienos

2015 04 24 Naujienos

„BIBLIOTEKA : INFORMACIJA IR ŽINIOS KIEKVIENAM“

   Lietuvos bibliotekininkų draugija 2015 metų balandžio 23-29 dienomis skelbia 15-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę. Jos tema „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“.
   Akmenės rajono savivaldybės Viešoji biblioteka kartu su filialais aktyviai įsijungė į Nacionalinės bibliotekų savaitės veiklų programą, pakviesdami bendruomenes dalyvauti įvairiuose renginiuose.
   Šie metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų metais. Bibliotekininkų draugija rekomendavo šios dienos renginį pradėti skaitant Akmenės krašto literatų kūrybą.
   Viešojoje bibliotekoje yra parengti aplankai apie Akmenės krašto literatus, literatai kviečiami į bibliotekų darbuotojų organizuojamus renginius, konferencijas, į Tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kur kas antri metai teikiama Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija, organizuojami literatų knygų pristatymai, kurias skaito bibliotekų skaitytojai, kraštotyrinės spaudinių parodos rajono bibliotekose, yra  išleista knyga „Literatūrinė rudens paletė“ Stasės Niūniavaitės vardo premijos laureatai(2004-2012).
   Literatūrinius skaitymus pradėjo poetas, Akmenės krašto literatas Kostas Kantautas. Literatūrine veikla literatas susidomėjo dar dirbdamas gamyboje. Išvertė A.Puškino poemas „Ruslanas ir Liudmila“, „Kaukazo belaisvis“, „Vienuolis“ „Gavriliada“, pasaką suaugusiems „Caras Mikita ir 40 dukterų“ bei lyrinių eilėraščių.
   Literatas yra išleidęs knygas: istorinę epopėją „Žalgiris“ (2008m.), „Trys Žalgiriai“ (2009m.). Knygą „Trys Žalgiriai“ poetas skyrė Lietuvos 1000 – osioms ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms pažymėti.
   Renginio metu Kostas Kantautas pristatė ištrauką iš knygos „Herkus Montė“, pateikė istorinių faktų apie Herkų Mantą.
   Poetas išvertė iš rusų kalbos persų rašytojo Firdousi kūrinio ištraukas „Šachrame“, papasakojo apie persų rašytoją, kuris šią poemą rašė visą gyvenimą, paskirdamas ją Irano valstybei. Literatas paskaitė išverstą ištrauką „Zalis, Rostemas, Sachrabas“.
   Rašytojo Firdousi kūryba yra išversta į rusų kalbą iš knygų serijos „Iš pasaulio literatūros kūrinių paminklų“.
    Literatas Kostas Kantautas pristatė savo knygą „Prisiminimai“. Šia knygą paskatino parašyti sūnus, kad sužinotų daugiau apie tėvelius, senelius, prosenelius. Poetas paskaitė ištraukų iš šios knygos: „Epigrafas“, „Vaikystės prisiminimai“.
    Poetas palinkėjo visiems prisiminti vaikystę, dažniau sugrįžti į vaikystės prisiminimus.
    Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“.

            Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje:  centre literatas Kostas Kantautas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir renginio dalyviai.

D.Markulienės nuotraukoje:  poetas, Akmenės krašto literatas Kostas Kantautas.

 

D.Markulienės nuotraukoje: spaudinių paroda „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“.

 

D.Markulienės nuotraukoje:  spaudinių paroda „Draudžiamosios lietuviškos knygos ir spaudos kelias“

 

Lietuvos blaivybės fondas Vysk. M.Valančiaus blaivybės sąjūdis Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai padovanojo leidinį „Valančiaus pėdomis“.

NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOSVAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE

   Visose Lietuvos bibliotekose, balandžio 23-29 dienomis vyksta jubiliejinė, 15-oji, Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė.
   Nacionalinė bibliotekų savaitė prasideda balandžio 23 dieną, UNESCO minimą pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. Šią dieną Lietuvos bibliotekose planuojami jau tradiciniais tapę skaitymai, kurie šiemet skirti etnografiniams regionų metams paminėti.
   Todėl ir mes, bibliotekų savaitės atidarymo dieną, pasikvietę senus, gerus draugus  bendrijos „Akmenės viltis“ lankytojus skaitėme ir klausėmės savo regiono, savo krašto, savo miesto literatų kūrinių. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vadovė Ona Janionienė trumpai pristatė mūsų miesto rašytojo, gerbiamo Vytauto Almanio kūrybą ir perskaitė ištrauką „Knyga mano gyvenime“, pasidalino bibliotekininkės iš Jučių Eugenijos Škultinienės posmų skambesiu, o Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotoja Aurelija Gerulskienė paskaitė savo kūrybos eilėraščių ir geros vaikų literatūros skyriaus draugės, poetės  Gražinos Blinkinienės poezijos.
   Renginio dalyviai klausėsi, džiaugėsi, diskutavo ir nusprendė, kad mūsų krašto žmonių kūryba labai graži, skambi ir galime pagrįstai didžiuotis, turėdami šalia savęs tokių kūrėjų, garsinančių mūsų kraštą.

Aurelija Gerulskienė
Vaikų literatūros skyriaus specialistė

O.Janionienės nuotraukoje iš dešinės į kairę: Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė ir bendrijos „Akmenės viltis“ lankytojai su vadovė Danutė Jurevičienė

„VILTIES GROŽIS“

   Akmenės rajono savivaldybės Vaikų literatūros skyrių papuošė trapus grožis. Nuo balandžio 20 dienos čia pradėjo veikti Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ lankytojų darbų paroda.
   Kiekvienam parodos dalyviui skirtos 2 savaitės. Po to savo darbus eksponuos kitas dalyvis.
   Pirmoji savo siuvinėtų darbų grožybę eksponuoja Danutė Beimavičiūtė. Padedant draugams ir vadovėms – Daliai Maželienei ir Danutei Jurevičienei, Danutės darbai sušvito ir sužydėjo pavasario spalvomis, ir kviečia visus norinčius pasidžiaugti ir pasigrožėti, ir pagalvoti – „ar aš taip galėčiau?“.
   Po Danutės savo darbus parodys: Vilma Norkutė – įvairūs rankdarbiai, Vladimiras Prokofjevas – piešiniai, Rytis Daujotas – įvairūs darbai, Žydrūnas Jakas – įvairūs darbai, Ignas Jančiauskas – įvairūs darbai.
   Džiaugiamės, grožimės ir kviečiame visus norinčius į „Vilties grožio“ šventę, į trapaus grožio šventę – čia pamatysite darbus silpnesnių žmonių, tačiau labai stiprių savo ryžtu, noru ir didele, šviesia viltimi.

Aurelija Gerulskienė
Vaikų literatūros skyriaus specialistė 

      

O.Janionienės nuotraukos iš bendrijos „Akmenės viltis“ lankytojų parodos

 

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2015 metų balandžio 23 – 29  dienomis skelbia 15-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. 

Jos tema – ,,Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“.

2014 m. vasarą Tarptautinės bibliotekų ir institucijų federacijos (IFLA), didžiausios organizacijos, vienijančios viso pasaulio bibliotekininkus,  konferencijos metu buvo priimta Liono deklaracija dėl teisės į informaciją ir plėtrą (Lyon Declaration on Access to Information and Development). Deklaracija  siekiama patvirtinti įsipareigojimus 2015 m. Jungtinių tautų Tvaraus vystymosi tikslų programoje, pabrėžiant kiekvieno žmogaus teisę į prieigą, naudojimą ir dalijimąsi informacija.

15-osios Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės tikslas, atsižvelgiant į Liono deklaracijos svarbą,– parodyti bibliotekų vaidmenį mažinant informacinę atskirtį, ugdant informacinio raštingumo gebėjimus, kurie padeda rasti patikimus duomenis ir kokybiškas paslaugas. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu šalies bibliotekose planuojami jau tradicija tapę skaitymai, susitikimai, edukacinės programos ir kiti renginiai,  skirti informacinio raštingumo ugdymui, bendruomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimus skatinimui, e. valdžios paslaugų sklaidai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas  socialiai jautrioms visuomenės grupėms, turinčioms ribotą prieigą prie informacijos: specialiųjų poreikių,  senyvo amžiaus asmenims. Savaitės metu į bibliotekas bus kviečiami teisės, informacijos saugumo ir etikos specialistai, pristatantys aktualias informacijos cenzūros, informacijos propagandos ir informacinių karų problemas.

Nacionalinės bibliotekų savaitės baigiamasis renginys – tarptautinė konferencija ,,Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam” (“Library: information, data and knowledge for everyone”). Konferencijoje dalyvaus IFLA prezidentė S. Sipila, kolegos bibliotekininkai iš kaimyninių šalių. Pranešimus skaitys mokslo ir politikos atstovai, profesionalūs bibliotekų praktikai, komunikacijos ir informacijos specialistai.

Kviečiame visus norinčius dalyvauti Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyksiančiuose renginiuose, informacijos teirautis artimiausioje bibliotekoje.

Lietuvos bibliotekininkų draugija, įkurta 1931 m., jungia apie 2500 narių. Pagrindinis tikslas – Lietuvos bibliotekų veiklos plėtra, siekiant pagerinti visuomenės narių gyvenimo kokybę, socialinę, kultūrinę ir ekonominę raidą. Dinamiška aplinkos kaita įpareigoja bibliotekininkus nuolat diegti naujoves, ieškoti naujų lankytojų pritraukimo būdų, gerinti vartotojų aptarnavimo kokybę. Šiandien bibliotekos aktyviai prisideda įgyvendinant strateginius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Sąjungos (ES) tikslus, tokius kaip mokymasis visą gyvenimą, socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas.

 Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su filialais aktyviai įsijungs į Nacionalinės bibliotekų savaitės veiklų panoramą, pakviesdama bendruomenes dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Viešosios bibliotekos renginius, skirtus Nacionalinei bibliotekų savaitei rasite čia

 

VEGERIŲ KAIMO BIBLIOTEKA, VEGERIŲ KAIMO SENIŪNAITIS A.RAUDYS KVIEČIA

2015 METŲ BALANDŽIO 25 DIENĄ 14 VALANDĄ DALYVAUTI JURGINIŲ ŠVENTĖJE,

KURI VYKS VEGERIŲ KAIME.

BUVUSIOS VEGERIUOSE BAŽNYČIOS VIETOJE BUS AUKOJAMOS ŠVENTOS MIŠIOS IR KRYŽIAUS PAŠVENTINIMAS.

KONCERTUOS NAUJOSIOS AKMENĖS KULTŪROS RŪMŲ SAVIVEIKLININKAI.

VEGERIŲ KAIMO BIBLIOTEKOJE – FILIALE PARENGTA SPAUDINIŲ PARODA

 „JURGINĖS – GANIAVOS IR ŽOLĖS PRABUDIMO ŠVENTĖ“

Maloniai kviečiame dalyvauti
Rengėjai


POPIETĖ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ATŽALYNAS“

   Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojos nuoširdžiai dirba ir daug dėmesio skiria ne tik moksleiviams bet ir būsimiesiems skaitytojams – ikimokyklinio amžiaus vaikams. Su visais Naujosios Akmenės miesto darželiais nuoširdžiai bendradarbiaujama. Darželiuose ruošiamos knygų parodos, drauge švenčiamos vaikų knygų dienos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Vaikų literatūros skyriaus jaunieji artistai, vadovaujami vadovės O.Janionienės, savo spektakliais kasmet džiugina ikimokyklinių įstaigų auklėtinius. Darželinukai kartu su auklėtojomis dažni Vaikų literatūros skyriaus svečiai. Jie susipažįsta su Vaikų literatūros skyriumi, jo darbu, kalbasi apie knygeles, jiems skaitomos pasakos, menamos mįsles, vaikai dalyvauja  Vaikų literatūros skyriaus renginiuose.
   Vykdydamos projektą „Kai mes sveiki, pasaulis šypsosi“ Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojos lopšelyje-darželyje „Atžalynas“ pravedė popietę „Noriu būti sveika ir graži. Padėkite man“.
   „Raganiukės“ ( R.Kornejevaitė ir U.Bertašiūtė) ir „katė“ (E.Šileikaitė) suvaidino teatralizuotą viktoriną, kurioje vaikai mokė neišmanėlę raganiukę kaip reikia elgtis ir maitintis, kad būtum švari, graži, sveika, liekna, grakšti. Vaikams atsakiusiems į raganiukių ir katytės klausimus buvo įteiktos dovanėles. O visiems darželio auklėtiniams Vaikų literatūros skyriaus jaunieji artistai padovanojo naują spektaklį „Zuikučių nutikimai“

Vaikų literatūros skyriaus informacija

 

                                   O.Janionienės nuotraukoje: aktyviausi viktorinos dalyviai

 

O.Janionienės nuotraukoje: jaunieji artistai po spektaklio

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė