Naujienos

2014 09 18 Naujienos

TRADICINĖ  „POEZIJOS RUDENS“  ŠVENTĖ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

  Lietuvių poeto Aleksio Churgino eilėmis apie poetus, Viešosios bibliotekos direktorė, renginių organizatorė Zita Sinkevičienė pradėjo tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų Viešojoje bibliotekoje su Akmenės krašto literatų klubu „Žiemgalija“.
  Viešosios bibliotekos direktorė pristatė spaudinių parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus, poetus iš kitų vietovių, kurie yra dažni svečiai bibliotekos renginiuose. Kasmet kraštotyros medžiaga papildoma naujomis publikacijomis iš žiniasklaidos, interneto puslapių, poetų dovanotomis knygomis. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skiria Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorius, gerbiamas Leopoldas Rozga, laikraščio „Šiaulių kraštas“ Akmenės skyriaus žurnalistas, gerbiamas Vytautas Ruškys, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius, poetas Vladas Buragas. Apie renginius parašoma ir į kitus leidinius: žurnalą „Tarp knygų“ ir t.t.
  Spaudinių paroda parengta ir  anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei. Nuo 2004 metų Viešojoje bibliotekoje per tradicinę „Poezijos rudens“ šventę yra teikiama Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija literatams.
  2013 metais buvo  paskelbti Nacionalinių vertybių rinkimai. Garbės raštu buvo įvertinta Stasė Niūniavaitė  dienraščio „Respublika“ skaitytojų nominacijoje - „Žmogus  amžininkas“2013m. Šį  garbės raštą atvežė ir bibliotekai padovanojo gerbiamas Apolinaras  Juodpusis. Jis yra parašęs dokumentinę apybraižą apie Stasę Niūniavaitę - „Stasė Niūniavaitė teatro režisierė, literatė, politinė kalinė, visuomenininkė“.
  Gerbiamas aktorius, režisierius Petras Venslovas parengė literatūrinę programą „Baltam dienos kely“, kuri skirta poeto Pauliaus Širvio 35-osioms netekties metinėms paminėti. Poeto meilės lyrika, laiškai, nutikimai, fragmentai. Paulius Širvys – vienintelis sovietmečio poetas, virtęs savotiška legenda. Gerbiamo aktoriaus skaitoma poeto kūryba sužavėjo skaitytojus, kuris išraiškingu, dvasingu literatūriniu žodžiu suteikė galimybę prisiliesti prie poeto Pauliaus Širvio poezijos. Gerbiamas aktorius Petras Venslovas yra lietuviško, literatūrinio žodžio ambasadorius, jau daugelį metų keliaujantis po Lietuvą, užsienį. Buvo parengta spaudinių paroda „Aš viską užmiršęs ir laisvas lyg paukštis“, skirta poeto Pauliaus Širvio netekties 35-osioms metinėms.
  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė 2014 metais išleistą literatų ir kraštotyrininkų kūrybą:
  Dalia Milukaitė-Buragienė. „Vieną vakarą dviese“: Eilėraščių rinktinė.
  Poezijos rinkinys sudarytas iš įvairaus laikotarpio eilėraščių: niekur neskelbtų, išlikusių studentiškuose užrašuose, jaunystėje spausdintų to meto „Pergalės“, „Nemuno“, „Jaunimo gretų“ ir „Švyturio“ žurnaluose; eilėraščių rinktinė „Pasivaikščiojimai po tėviškę“, „Sonetų vainikas“. Gerbiama poetė yra išleidusi šešias garsines knygas. 2 knygos  išleistos Brailio raštu. Garsinėje knygoje įrašyti eilėraščiai iš knygų „Stebuklingąjį žmogų šaukiu“, „Lietuva – mano pavasaris“, „Židinys gryčioj dega“. Skaitovė gerb. aktorė Virginija Kochanskytė jautriai perteikia poetės pasaulėjautą.
  Poetas Kęstutis Krencius eilėraščių knygoje „Prisėsiu aš prie balto lapo“ rašo: „Kadangi pagal savo eiles kuriu muziką ir ją atlieku, tai eilėraščiai lengvai skaitomi. Būsiu laimingas, jeigu mano eilės ras laisvą kertelę Jūsų širdyse“.
  Poetė Vilhelmina Imbrienė išleido naują muzikinę dainuojamosios poezijos albumą „Gyvenimo akimirka“. Albume įrašytos naujausios autorės dainos pagal jos sukurtus eilėraščius „Darganota naktis“, „Braido ruduo“ ir t.t. Tai muzikinis albumas su lyrinėmis melodijomis ir prasmingais tekstais.
  Poetė Julija Almanis: garsinė poezijos knyga „Paklydusių žemė“.
  Garsinėje knygoje yra 29 eilėraščiai. Kai kuriuos eilėraščius skaito gerbiama poetė, sūnus Andrius Almanis, Milda Kumpikevičiūtė, Vidmantas Melenis. Poetės eilėraščiai - tai poetiškos kelionės per laiko ir istorijos erdves.
  Rašytojas Vytautas Almanis. Esė. Apmąstymai
  Rašytojo Vytauto Almanio kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė", leidinyje „Žalioji Lietuva".
  „Vienybė“ laikraščio redaktoriaus, kraštotyrininko Leopoldo Rozgos sudaryta knyga „Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą“. Knygoje yra skirtas puslapis ir Viešajai bibliotekai: „Įkvėpianti  knygų aura“.
  „Žiemgalijos užrašai“ . Akmenės krašto literatūrinis almanachas, III dalis. Knygos sudarytojai: Zita Sinkevičienė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė ir poetas, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas. Knygos viršelio dailininkė Rita Almanis.
 

kita

  Ši knyga – turbūt nuoseklus Akmenės krašto literatų kūrybos almanacho (2002, I ir II dalys) tęsinys. Almanachas – tam tikro pobūdžio literatūros kūrinių rinkinys apsiribojantis tam tikra tematika ir literatų kūrinių įtraukimas į almanachą yra laikomas literatūriniu- kraštotyriniu metraščiu. Ko norėtųsi palinkėti šiai knygai?  Gal nelikti.... paskutiniąja „Žiemgalijos užrašų“ dalimi.
  Gerbiamas „Vienybės“ laikraščio redaktorius Leopoldas Rozga pasidalino mintimis apie knygą „Žiemgalijos užrašai III dalį“.
  Gerbiamas poetas Vladas Buragas kalbėjo apie Akmenės krašto poetų kūrybą, pristatė knygą.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, šios knygos bendraautorė padėkojo poetui Vladui Buragui už kultūrinį bendradarbiavimą su Viešąja biblioteka.
  Gerbiami poetai, literatai  Dalia Milukaitė-Buragienė, Vladas Buragas, Vilhelmina Imbrienė, Gražina Blinkinienė, Aurelija Gerulskienė, Kęstutis Krencius skaitė savo kūrybą. Rašytojas Vytautas Almanis skaitė kūrybišką, įdomią ese „Knyga mano gyvenime“. Verstinę poeziją skaitė poetas Kostas Kantautas. Pirmą kartą „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo poetas Antanas Raudys ir poetė Dinora Zakaitienė.
Dainininkė iš Kauno Salomėja Ruzgienė atliko savo kūrybos dainas pagal poetės Dalios Milukaitės-Buragienės ir poeto Vlado Burago eiles.
  Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius atliko lyrines melodijas akordeonu.
  Malonu, kad „Poezijos rudens“ šventėje svečius, literatus, skaitytojus, bibliotekų darbuotojus atvyko pasveikinti ir šventėje dalyvavo Akmenės rajono meras gerb. Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono administracijos direktorius gerb. Apolinaras Nicius, Naujosios Akmenės miesto seniūno pavaduotoja, gerb. Sigutė Norvaišienė, kurie pasidžiaugė bibliotekoje vykstančiais literatūriniais renginiais, spaudinių parodomis, kad bibliotekoje galima pasiklausyti renginiu metu išraiškingo aktoriaus žodžio, muzikos, dainuojamosios poezijos ir literatų kūrybos.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

SAM 2134

Nuotraukoje iš dešinės į kairę: Akmenės rajono administracijos direktorius A.Nicius sveikina knygos  „Žiemgalijos užrašai“ III dalis bendraautorius, Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę ir poetą Vladą Buragą.                                

                                                    SAM 2137   Nuotraukoje: „Poezijos rudens“ šventės svečius, literatus, skaitytojus, bibliotekų darbuotojus atvyko pasveikinti ir šventėje dalyvavo Akmenės rajono meras gerb. Vitalijus Mitrofanovas                                                                                                                                                   SAM 2143

Nuotraukoje: Akmenės rajono administracijos direktorius Apolinaras Nicius deklamuoja Donelaitį

SAM 2156

Nuotraukoje: poetės V.Imbrienė ir  G.Blinkinienė sveikina Viešosios bibliotekos direktorę Zitą SinkevičienęSAM 2163

Nuotraukoje: rašytojas Vytautas Almanis skaito kūrybišką, įdomią ese „Knyga mano gyvenime“

SAM 2116

Nuotraukoje: Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius atlieka lyrines melodijas akordeonu

SAM 2164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: poetė Aurelija Gerulskienė skaito savo kūrybos eiles 

 

 

SAM 2119

 Nuotraukoje: aktorius Petras Venslovas parengė literatūrinę programą „Baltam dienos kely“, kuri skirta poeto Pauliaus Širvio 35-osioms netekties    metinėms paminėti

SAM 2129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje:„Vienybės“ redaktorius L.Rozga pasidalino  mintimis
apie knygą „Žiemgalijos užrašai“ III dalį

SAM 2172      Nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita  Sinkevičienė ir rašytojas Vytautas Almanis

SAM 2128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukoje: kraštotyrinė spaudinių parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“                           

Viešojoje bibliotekoje, adresu : Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė parengta spaudinių paroda „Istorinis palikimas amžių sandūroje“,
skirta Europos paveldo dienoms

Akmenės krašto istorijos ir kultūros paveldą atspindi šie leidiniai:

                      Akmenė. Žiemgalių žemė.  Čia galima rasti medžiagos apie Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčią, Dabikinės dvarą, Lazdynų Pelėdos memorialinį muziejų,  Šiaudinės medinę bažnyčią.

                      Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą nušviečia žurnalas „Žiemgala“.  Valentino Cibulskio straipsnyje „Akmenės krašto kultūros paveldas“ pateikiama informacija apie  mūsų rajone esančius paveldo objektus.

                      Serijos Lietuvos valsčiai leidinyje Papilė galima rasti medžiagos apie Papilės krašto istoriją, etninę kultūrą.

                      Ingridos Semaškaitės knygose Lietuvos dvarai ir Dvarai rašoma apie Zubovų Dabikinės dvarą.

                      Leidinyje Papilės kraštas randame nuotraukų, atspindinčių architektūros paminklą – medinę Šiaudinė bažnyčią ir varpinę, Lazdynų Pelėdos memorialinę sodybą.

                      Apie Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčią rašoma leidinyje Alkiškių evangelikų liuteronų parapija.

         Knygoje Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija nemažai medžiagos skiriama Akmenės krašto mitologiniams sakraliniams objektams.

          Leidinyje Akmenės kraštas ir žmonės nemažai rašoma apie Akmenės šv. Onos bažnyčią.

       Visi keliai veda į šventovę – fotografijų albumas, įamžinantis Akmenės krašto  bažnyčias visais metų laikais. Daug nuotraukų skirta Akmenės šv. Onos bažnyčiai. Nufotografuota pati bažnyčia, jos vidus, centrinis altorius. Čia galima rasti archyvinių nuotraukų apie bažnyčios statybą.

       Nukentėję paminklai – knyga apie sunaikintas Lietuvos kultūros vertybes: skulptūras ir smulkiosios architektūros paminklus, apie jų atstatymą. Knygoje trumpai aprašyti keli mūsų krašto paminklai.

          Apie Akmenės krašto kultūros ir istorijos paveldą yra išleista keletas lankstinukų.

Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus Paragiuose, Paragiai- Lazdynų Pelėdos tėviškė.

        Lietuvos kultūros paveldo objektu paskelbta ir dainų švenčių tradicija ir simbolika. Išleistas jubiliejinis leidinys, skirtas tradicinei mūsų krašto šventei – „Žemaitiškam smuikeliui“ – trisdešimt penkeri. 1971-2006.

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS INFORMACIJA

imagesKVIEČIAMI   POEZIJOS   MYLĖTOJAI

             2014m. rugsėjo 12 dieną, 16 val. maloniai kviečiame į tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę, kuri vyks adresu: Nepriklausomybės 15A., Naujoji Akmenė.
        Šventėje dalyvaus Akmenės, Mažeikių, Kauno literatai.Literatūrinio renginio metu bus pristatoma knyga „Akmenės krašto literatūrinio almanacho „Žiemgalijos užrašai“ III dalis.
        Pauliaus Širvio lyriką, laiškus, mintis apie poeto gyvenimą ir kūrybą literatūrinėje programoje „Baltam dienos kely“, skirtą poeto 35-osioms netekties metinėms paminėti, skaitys aktorius Petras Venslovas.
       Šventėje vyks dalyvaujančių poetų, literatų kūrybos apžvalga, knygų pristatymai, poezijos skaitymai, veiks kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“.
     Poezijos šventėje dalyvaus dainininkė iš Kauno Salomėja Ruzgienė ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos atlikėjai.

Maloniai kviečiame dalyvauti
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė


SAVANORYSTĖ – TAI  NAUJOS SPALVOS

  Šią vasarą Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius sušvito naujomis spalvomis. Su kilnia savanorystės misija, į skyriaus darbą  įsijungė dvi veiklios savanorės: Viktorija Gylytė ir Kristina Michailovienė.
  Mielos ir žingeidžios merginos domisi skyriaus veikla, mielai talkina atliekant įvairius darbus: klijuoja ir tvarko žurnalus, išdėlioja knygas, prižiūri bendrą tvarką, dalyvavo piešinių konkurse „Aš priešiu savo miestą“ – Naujosios Akmenės jubiliejui, taip pat žada dalyvauti kitame konkurse, skirtame Šeimos metams „Aš ir tu visa šeima kartu“.
   Džiaugiamės gražiais savanorių darbais, dėkojame už mielą pagalbą, tikimės ir ateityje sulaukti šios gražios misijos tęsėjų – savanorių.

Aurelija Gerulskienė
Vaikų literatūros skyriaus specialistė

savanoriai

Nuotrukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, savanorės Viktorija Gylytė ir Kristina Michailovienė, Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė.

 

Viešosios bibliotekos darbuotojų sukurtos Mandalos skirtos Naujosios Akmenės miesto 65-mečiui paminėti

mandala1

mandala2


Seimo nario Algirdo Patacko viešnagė

Viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos seimo narys  Algirdas Patackas. Gerbiamas seimo narys Viešosios bibliotekos skaitytojams padovanojo šias knygas: „Virsmų knyga“, „Litua“, „Vydija“, „Galindiana, arba kelionė paskui mūsų protėvius galindus į Santjago de Kompostelą, į pasaulio pakraštį, finis terrae, per erdvę ir laiką“, „Kas ir kada pagrobė Europa“, „Aisa“.

SAM 2107

Viešosios bibliotekos  „Garbės svečių knygoje“ gerbiamas seimo narys parašė palinkėjimą mūsų krašto žmonėms:

gera nuot

Viešosios bibliotekos informacija


brian plakat low res. a2 baltic a4ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

2014 lapkričio 10 dieną, pirmadienį, prasideda 18-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

Mes ir vėl tuo pačiu metu visose Šiaurės ir jų kaimyninėse šalyse susėsime balsu skaityti pasirinktas knygas. Visą savaitę tūkstančiuose bibliotekų, mokyklų ir kitų žmonių susibūrimo vietų vyks skaitymai balsu, parodos, debatai ir kitokie kultūros renginiai.

Prisijunk! Užregistruok savo įstaigą ir prisidėk prie nuostabios pasakojamosios literatūros tradicijos.

2014-ųjų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema: Troliai Šiaurėje

Anketa rasite: http://www.bibliotek.org/lt/     


GARSINĖS KNYGOS PRISTATYMAS

   Melodingais birbynės muzikos garsais, kuriuos atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius, Viešoji biblioteka pradejo literatūrinį  renginį, skirtą Akmenės krašto poetės, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės Julijos Almanis garsinės knygos „Paklydusių žemė“ pristatymą.
   Garsinėje knygoje yra 29 eilėraščiai. Kai kurios eilėraščius skaito gerbiama poetė, sūnus Andrius Almanis, Milda Kumpikevičiūtė, Vidmantas Melenis.
  Muzikinis fonas eilėraščiams sukurtas Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojo Tautvydo Karaliaus.
  Literatūrinio renginio vedėja Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pristatė Viešojoje bibliotekoje parengtą spaudinių parodą „Poetiškos kelionės per laiko ir istorijos erdves“, skirtą poetės J.Almanis kūrybai.
  Poetės Julijos Almanis kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, periodiniuose leidiniuose „Šiaulių kraštas“, „Žemaičių saulutė“, „Gimtinė“, „Respublika“, „Šeimininkė“, žurnaluose „Šeima“, „Švyturys“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, literatūriniame almanache „Varpas“, „Senvagė“, rusiškame žurnale „Ogoniok“, literatūriniame žurnale „Altaj“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“, antologijos rinkinyje „Poezija iš Lietuvos“ 1989m.
  Poetės Julijos Almanis eilėraščiai pateko į Norvegijoje išleistą „Lietuvių poezijos antologiją“. Joje išspausdinti 39 labiausiai tautiškumą išreiškiančių autorių kūriniai.
  2011 metais poetei suteikta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija už poezijos knygą „Ugniažiedė“.
  „Vienybės“  laikraščio redaktorius, gerbiamas Leopoldas Rozga mintimis pasidalino apie poetės Julijos Almanis kūrybą.
  Išleidus garsinę knygą poetę pasveikino bibliotekininkai, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ nariai, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė I.Mikulevič.
  Poetė J.Almanis padėkojo padėjusiems įrašyti jos garsinę knygą.
  Viešosios bibliotekos direktorė pristatė kraštotyrinę spaudinių parodą „Naujosios Akmenės miesto veidas, žmonės ir darbai“, skirtą Naujosios Akmenės miesto 65-mečiui.

Viešosios bibliotekos direktorė
Z.Sinkevičienė

v 4237 01

Nuotraukoje poetė Julija Almanis


Naujoji AkmenėBIBLIOTEKA MIESTO 65-MEČIUI

    Naujosios Akmenės miesto 65-erių metų jubiliejus - tai graži ir reikšminga šventė miesto bendruomenei.
  Viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės 15a) parengta kraštotyrinių spaudinių, fotonuotraukų, bibliografinių spaudinių paroda „Naujosios Akmenės miesto veidas, žmonės ir darbai“, skirta artėjančiam Naujosios Akmenės miesto 65-mečiui.
   Šią garbingą Naujosios Akmenės miestui jubiliejinę datą Viešoji biblioteka akcentuoja spaudinių paroda. Pirmoji spaudinių parodos ciklo dalis apie biblioteką „Biblioteka - kultūros ir informacijos centras".
  Keletą štrichų iš Naujosios Akmenės miesto bibliotekos istorijos. Naujoji Akmenė - iš tikrųjų naujas miestas, išaugęs prieš Karpėnų kaime pradėtos statyti cemento gamyklos, dabartinį pavadinimą gavęs tik 1952 metais, o miesto teisę - 1965 metais. Tačiau jo biblioteka senesnė už patį miestą. 1940 metų pabaigoje Ramučių kaime Jono Gelmano namuose atidaryta skaitykla, kuri veikė tik kelis mėnesius. Prasidėjus karui ji buvo uždaryta. 1945m. savo namuose, savo iniciatyva, turėdamas 200 knygų asmeninę bibliotekėlę, atidarė Ramučių biblioteką. Tai ir buvo būsima Karpėnų kaimo, o paskui Naujosios Akmenės miesto bibliotekos užuomazga 1946 m. sausio 1d. Mažeikių Kultūros švietimo skyriaus įsakymu Jonas Gelmanas skiriamas atkurto klubo-skaityklos vedėju. Ši data laikoma Viešosios bibliotekos gyvavimo pradžia.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė kraštotyrinį darbą „Pirmasis Naujosios Akmenės miesto bibliotekininkas Jonas Gelmanas", kuriame yra užrašyti jo prisiminimai su autentišku parašu, senos fotonuotraukos. Z.Sinkevičienės parengtas kraštotyrinis darbas - kronika apie Naujosios Akmenės bibliotekos darbuotojus „Knygos šviesos nešėjai" ir kraštotyrinis darbas „Kameriniai renginiai ir spaudinių parodos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje 1993-2004m.“ Šiuose darbuose aprašyti buvę ir dabartiniai darbuotojai, skaitytojai, įamžintos renginių akimirkos. Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė išleido dvi kraštotyrinio – informacinio pobūdžio knygas „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ I ir II d.
  Bibliotekos darbuotoja Birutė Juozokienė parengė kraštotyrinį darbą „Bibliotekos fondų istorija 1946-1989m" , bibliografinę apžvalgą „Naujosios Akmenės žmonės". Parodos antroje ciklo dalyje pateiktos knygos, periodika bei aplankai apie Naujosios Akmenės miestą.
   Trečioje spaudinių parodos ciklo dalyje „Naujosios Akmenės miesto veidas“ pateiktą ne vienerius metus rinktų nuotraukų apie miesto kūrimąsi pradžią, kelių dešimtmečių senumo saviveiklininkų fotonuotraukos. Nuotraukose žmones pamatė savo jaunystės draugus, bendradarbius, prisiminė įdomesnes gyvenimo akimirkas. Daug medžiagos eksponuojama apie žmonės, kurie savo jaunystę ir energiją atidavė Naujosios Akmenės miestui, jo gerbūviui puoselėti, kultūrai. Malonu buvo girdėti žmonių dėkingumo žodžius bibliotekininkams už šią parengtą kraštotyrinę spaudinių parodą.
   Ketvirtoje spaudinių ciklo dalyje eksponuojama surinkta kraštotyrinė medžiaga apie Anapilin išėjusią Naujosios Akmenės    kultūros rūmų režisierę, poetę, ilgametę bibliotekos skaitytoją Stasę Niūniavaitę: „Cementininkų miesto šviesuolė Stasė Niūniavaitė 1923-2002m." Stasės Niūniavaitės 90-osioms gimimo metinėms paminėti Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė išleido literatūrinę – bibliografinę rodyklę „Literatūrinė rudens paletė“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012m ir jų kūryba). Surinkta kraštotyrinė medžiaga apie Akmenės rajono garbės piliečius: botanikos sodo puoselėtoją a.a. A.Čiapą. S.Čirpų, garsiąją sportininkę Editą Pučinskaitę, Akmenės kraštotyrininką L.Rozgą ir t.t. Parodoje eksponuojama literatūrinė medžiaga apie literatus, rašytoją Vytautą Almanį, poetus L.Pukiną, D.Milukaitę-Buragienę, J.Almanis, P.Sarapinienę, V.Lėgaudienę, S.Ligeikienę, V.Imbrienę, S.Kantautą ir daugelį kitų.
   Spaudinių parodoje eksponuojamos knygos, kuriose rašoma apie Naująją Akmenę: L.Rozgos „Akmenės rajonas“, „Būkime pažįstami: Akmenės kraštas“, Simaškos Algimanto knygoje „Lietuva“, „Pažintis su Lietuva“ ir t.t. Skaitytojai, miesto bendruomenė domisi parodomis apie Akmenės kraštą.
   Kraštotyrinė spaudinių paroda eksponuojama Viešojoje bibliotekoje nuo 2014 rugpjūčio 1 iki 30 dienos. Maloniai kviečiame apsilankyti.
   Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius jauniesiems skaitytojams pasitinkant Naujosios Akmenės miesto 65-metį, paskelbė piešinių konkursą „Aš piešiu savo miestą“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita SinkevičienėVIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE  RUGPJŪČIO 18 - 25 DIENOMIS EKSPONUOJAMOS SPAUDINIŲ PARODOS

„BALTIJOS KELIAS – VIENYBĖS, PATRIOTIZMO ATSPINDYS“,

SKIRTOS BALTIJOS KELIO 25-MEČIUI

 

 

PO VIEKŠNIŲ KRAŠTĄ...

      Vasara – kelionių, išvykų, malonaus bendravimo gamtoje metas. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus suorganizuota pažintinė išvyka vykdant projektą „Sveikata – brangiausias turtas“ buvo viena iš maloniausių projekto renginių. Išvykoje dalyvavo Vaikų literatūros skyriaus aktyvistai ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Akmenės viltis“ lankytojai.
    Išvykos tikslas padėti susipažinti su natūraliąja medicina, skatinti vertinti ir vartoti  vaistažoles, propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
   Išvyką pradėjome ekskursija į Viekšnių pirmąją vaistinę-muziejų. Mus maloniai priėmė, parodė eksponatus ir nuoširdžiai papasakojo Aleksandravičių šeimos istoriją muziejaus darbuotoja Danutė Končienė.
   Pažintį su pirmąja Viekšnių vaistine-muziejumi pradėjome nuo receptų kambario. Čia būdavo parduodami vaistai, higienos reikmenys, kitos prekės. Malonu, kad viskas išlikę ir seni baldai, ir receptų knygos, ir buteliukai su vaistais, ir vaistų svarstymui, išpilstymui, supakavimui reikalingos priemonės.
   Toliau pažintį tęsėme gyvenamosiose  patalpose. Čia apžiūrėjome vaistų gamybai naudojamus įrankius bei įvairiausius indus, susipažinome su žaliavų pavyzdžiais: veršio girnele, žmogaus oda, vilko mėsa, gyvatėmis... Vėliau muziejaus darbuotoja mums parodė vaistininkų gyvenamuosius kambarius bei virtuvę. Čia išlikę visi baldai, gausų namų apyvokos daiktų, šeimos relikvijų, nuotraukų.
  Baigę pažinti su vaistine, turėjome progos apžiūrėti rankdarbių bei paveikslų parodą atkeliavusią iš tolimosios Indijos, kuri veikia pagalbiniame pastate įrengtose patalpose.
  Apžiūrėję vaistinę-muziejų nepraleidome progos susipažinti su aviacijos pradininko A.Griškevičiaus memorialiniu muziejumi. Didelio vaikų ir jaunuolių susidomėjimo sulaukė A.Griškevičiaus suprojektuoto „garlėkio“ ir lėktuvo „Lituanika“ modeliai.
   Ne mažiau patiko ir etnografinė ekspozicija. Išvykos dalyviai susipažino su namų apyvokos daiktais, buities reikmenimis, baldais, drabužiais, linų apdirbimo įrankiais ir kitais ekspozicijos  eksponatais.
   Aplankę Biržiškų šeimos paminklą važiavome į nuo pamatų atstatytus namus, kuriuose gimė ir augo šie garsūs Lietuvos vyrai. Čia įsikūrusi biblioteka ir Mažeikių  Viešosios bibliotekos Biržiškų memorialinė ekspozicija. Apie turimą ekspoziciją, brolių Biržiškų gyvenimą ir veiklą mums papasakojo bibliotekos darbuotoja.
   Pamankštinę raumenis ant „beždžionių“ tilto, pasukome į Jadvygos Balvočiūtės ekologinį vaistažolių ūkį. Ūkio darbuotoja mums papasakojo apie vaistažoles, žolelių rinkimą ir ruošimą, ekologinį ūkininkavimą, parodė vaistinių augalų ekspoziciją po atviru dangumi.
   Už išvykai suteiktą autobusą esame dėkingi Kruopių vidurinės mokyklos direktorei Astai Lipkinienei, o už malonią kelionę  vairuotojui Jonui Meižiui.

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriaus vedėja O.Janionienė

Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Akmenės viltis“ pirmininkė D.Maželienė

DSCF0608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF0604

DSCF0600

 

Aridos Vitkutės nuotraukose įamžintos išvykos akimirkos

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė