Naujienos

2016 08 25 Naujienos

POEZIJOS RUDUO 2016


KVIEČIAMI POEZIJOS MYLĖTOJAI

2016 m. rugsėjo 2 dieną, 16.00 val. maloniai kviečiame į Viešosios bibliotekos tradicinę šventę

„POEZIJOS RUDUO2016,  kuri švenčiama nuo 1993 metų. Šventėje dalyvaus literatai iš Akmenės, Mažeikių, Kauno. Bus įteikta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija. Parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Poezijos mylėtojų šventėje koncertuos Naujosios Akmenės muzikos mokyklos atlikėjai.

      Šventė vyks Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, adresu: Nepriklausomybės g. 15A, Naujoji Akmenė.

                                                          Maloniai kviečiame dalyvauti                  
                                      Viešosios bibliotekos direktorė   Zita Sinkevičienė


**********

GANDRAI  IŠSKRIDO

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus skaitytojai labai neįprastai ir įdomiai atsisveikino su gandrais. Gandrų išskridimo dieną susirinko į Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrių ir nutarė piešti bei spalvinti gandrus. Vaikų literatūros skyriaus specialistė Jūratė Činčiukaitė papasakojo vaikams apie gandrus, gandrų išskridimo dieną. Specialistė Aurelija Gerulskienė paskaitė J. Baltrušaičio eilėraštį „Gandrą lydint“. Po to didesni vaikai ėmėsi piešti, o mažieji spalvinti gandrus, kad per ilgą žiemą liktų atmintyje, kol vėl parskris pavasariui atėjus. Originaliausiai gandrą lietuje nupiešė Gordijus Leonavičius, kaip visada gražus piešinys Logano Labunsko, atradimas – labai gražus Luko Klovo piešinys. O mažieji spalvino gandrą iš visos širdies, gražiausiai pavyko Kornelijai Tarabiejevaitei, Pauliui Čiuvaševui ir Aidanui Komžai – jie apdovanoti dovanėlėmis. Visi renginio dalyviai apdovanoti priziukais ir saldumynais, kad būtų lengviau laukti ir sulaukti sugrįžtančių gandrų.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

  

J.Činčiukaitės nuotraukoje: popietės  „Gandrai  išskrido“ dalyviai

**************************


KELIONĖ Į VAISTAŽOLIŲ PASAULĮ

Prisimindami, ką tik praėjusią, nuostabią Žolinės šventę, Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje surengėme kelionę į vaistažolių, įvairių žalumynų pasaulį.
Kelionę pradėjome klausydami Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Onutės Janionienės pasakojimo apie vaistažoles, jų naudą, rinkimą, jų pažinimą, apie įvairių žalumynų auginimą ir naudojimą. Vaikai pasidalino savo žiniomis apie tai, kokias jie pažįsta vaistažoles, kokias arbatas jiems verda jų mamos, kokius mėgsta ir valgo žalumynus, uogas – apie jų naudą ir reikalingumą. O kad visa tai išliktų ir nepasimirštų, pakvietėme vaikus nupiešti mėgstamiausią augalą. Airidas Juška – nupiešė dobilą ir laimėjo pirmąją vietą, o Elinga Bazarovaitė nupiešė mėlynę ir mergaitę nešančią visą pintinėlę mėlynių. Žinomiausią augalą  krapą nupiešė Gabija Sarapinaitė, o raudonėlį – Viktorija Guginytė. Aitra Labunskaitė taip pat mėgsta mėlynes, todėl irgi nupiešė mėlynių krūmelį. Domas Urbaitis nupiešė vaistinę ramunėlę, o broliai Arkadijus ir Gordijus Leonavičiai – liepą ir serbentą. Mažiausias piešėjas Aidanas Komža nupiešė save žalumynų darželyje – linksmą, žvalų, raudonskruostį – ir mes tuo labai džiaugiamės, juk vartodami įvairius žalumynus visis vaikai auga sveiki ir raudonskruosčiai. Vaikai labai susidomėjo vaistažolių pasauliu, nes ir pasibaigus renginiui, visą popietę piešė savo mėgstamiausius augalus. Renginys vyko pagal sveikatos projektą „Kai mes sveiki – pasaulis šypsosi“.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

V.Paulauskienės nuotraukoje: renginio „Kelionė į vaistažolių pasaulį“ dalyviai:

************  

GERBIAMI  SKAITYTOJAI

RUGPJŪČIO 25 DIENĄ 17 VALANDĄ

 VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (NEPRIKLAUSOMYBĖS 15A., NAUJOJI AKMENĖ)  PRISTATOMA GERBIAMO RAŠYTOJO, MIŠKININKO, APLINKOSAUGININKO

VYTAUTO ALMANIO PUBLICISTIKOS KNYGA

    „TOLSTANČIOS SALOS“

VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE PARENGTA KRAŠTOTYRINĖ SPAUDINIŲ PARODA „RAŠYTOJO VYTAUTO ALMANIO KŪRYBOS PALETĖ“

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORĖ
ZITA SINKEVIČIENĖ

******************

KONKURSAS VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas konkursas

 Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Nepriklausomybės 15a,  LT-85128 Naujoji Akmenė, kodas 190456595) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos koeficientas –15,1 bazinės mėnesinės algos dydžio 1 etato) pareigoms užimti.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių –ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Užtikrinti buhalterinės apskaitos tvarkymą, garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinių ataskaitų parengimą tiksliai ir laiku.

Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentui:

1.Lietuvių kalbos mokėjimas pagal  Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo

nustatytus reikalavimus.

2.Aukštasis universitetinis ekonominis – finansinis  išsilavinimas, aukstesnysis - buhalterinis išsilavinimas;

3.Ne mažesnė kaip 5metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis;

4.Mokėti dirbti finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema „BIUDŽETASVS ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo  informacine sistema VSAKIS.

5.Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

6.Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

Pretendentų atrankos būdas –testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse.

2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3.Gyvenimo aprašymą (CV).

4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

5.Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301).

6.Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami  nuo 2016m. rugpjūčio 16d. iki  2016 m. rugpjūčio 29 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 47011, 8 698 84563.

*********

RENGINIAI, SKIRTI BIBLIOTEKŲ METAMS „SKAITYMO SKATINIMAS IR KŪRYBINE ERDVĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE“

   Skaitymo skatinimo programai įgyvendinti visus metus Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose organizuojami renginiai: literatūriniai vakarai, susitikimai su poetais, rašytojais, knygų  pristatymai, susitikimai su knygų leidyklų atstovais, leidybinės veiklos pristatymai, dailiojo skaitymo konkursai, viktorinos, pažintinės išvykos, konferencijos, seminarai, kvalifikacijos tobulinimas bibliotekininkams, renginiai Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei, internetinės literatūrinės svetainės pristatymai ir  t.t.Skaitymo skatinimo programa padeda skatinti, formuojančią įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių poreikį skaityti, gerinančią skaitymo įgūdžius, keliančią skaitymo prestižą visuomenėje. Viešosios bibliotekos administracijos organizuojami renginiai Bibliotekų metams:

„Šviesos ženklai“ - vertėjos ir poetės Vilijos Žalienės kūrybos vakarą renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  pradėjo šiais žodžiais „Visi sutiksime, kad žmonėms reikia dvasingumo. Vienas XX amžiaus šauklių buvo rusų dailininkas, keliautojas, rašytojas ir visuomenės veikėjas, ilgai gyvenęs ir antrojoje gimtinėje - Indijoje miręs Nikolajus  Rerichas“. Vertėja ir poetė Vilija Žalienė pristatė Nikolajaus Rericho knygą „Morijos gėlės“. Poetė skaitė eiles iš  spaudai ruošiamos poezijos knygos "Šviesraštis". Poetės dėka pasirodė pirminis lietuviškas Nikolajaus Rericho poezijos knygos "Morijos gėlės" leidinys, dedikuotas Rericho  Taikos pakto ir Lietuvos N.Rericho draugijos 80 - mečiui.

Informacinį - literatūrinį renginį Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale „Poezijos kelyje...“ , Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sinkevičienė  pradėjo  internetinės literatūrinės svetainės pristatymu ir poeto Kęstučio Krenciaus kūryba.Literatūriniame renginyje dalyvavo svečias, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatorius, gerbiamas Donatas Kubilius, Akmenės krašto literatas, poetas Kęstutis Krencius, Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė.

Viešosios bibliotekos administracija suorganizavo seminarą „Poetas, rašytojas ir vaikiška knyga“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Bibliotekų metams pažymėti. Seminaro metu buvo pristatyta žemaitiškų skaitinių knyga vaikams „Cirulielis“.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė kalbėjo apie vaikišką literatūrą, žemaičių tarmę, apie  Skuodo rajono R.Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus J.Grušo organizuojamą  konkursą „Kuriame žemaitiškai“.Žemaitiškų skaitinių knygą vaikams „Cirulielis“ ir literatus iš Skuodo pristatė  viena iš knygos kalbos redaktorių, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė - Dalė Zabitienė. D. Zabitienė dažniausiai žemaitiškoje kūryboje žinoma, kaip Tamošauskė Dalė, rašanti pasakas, publicistinius, mokslinius straipsnius žemaičių tarme.„Cirulielis“ - tai vienintelis leidinys vaikams Lietuvoje žemaičių tarme. Knygos autoriai yra ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos. Knygos sudarytojas Untulis Edmundas, redaktorė Dalė Zabitienė. Ši knyga turi didelę edukacinę reikšmę. Iliustracijas šiai knygai kūrė Skuodo meno mokyklos mokiniai. Seminaro metu savo kūrybą žemaitiškai skaitė Skuodo literatai: Bronė Diekontienė, Stasė Jurgilevičienė, Aldona Močienė, Adelė Mosteikienė ir Auksius Račka, kuris yra knygos sudarytojo Edmundo Untulio anūkas. Auksius pirmą kūrinį „Atsisveikėnėms“ parašė būdamas 11 metų.Seminare dalyvavo poetė, dainuojamosios poezijos atlikėja Vilhelmina Imbrienė, kuri atliko savo kūrinius žemaičių tarme. Akmenės krašto literate, poetė Aurelija Gerulskienė paskaitė savo kūrybos eiles žemaitiškai.Viešosios bibliotekos direktorė, susirinkusiųjų vardu padėkojo  svečiams už nuostabų renginį, apie išleistą knygą vaikams „Cirulielis“ žemaičių tarme.

Viešosios bibliotekos direktorė, konferencijos rengėja ir vedėja Zita Sinkevičienė parengė konferenciją „Biblioteka – tradicijų ir modernumo kelyje“, skirtą Viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai paminėti.Viešosios bibliotekos direktorė parengė pranešimą „Bibliotekos ženklai, prasmė ir kaita“, kuriame buvo apžvelgta Viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklos istorija, pirmojo Naujosios Akmenės bibliotekininko J.Gelmano veikla, teikiamas elektronines paslaugas Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, pokyčius, įvykusius Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, knygų leidyba, projektinė veikla, projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, kurio vadovė yra Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Pranešimo metu buvo pristatyti renginiai, seminarai, rašinių, poezijos konkursai, informacinio leidinio sudarymas, skirti lietuvių gimtajai kalbai, literatūrai. Rubrikoje „Knyga, biblioteka, žmogus istorijoje ir šiandienoje“ Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidalino prisiminimais apie anapilin išėjusią,  buvusią Akmenės rajono merę, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkę E.Meškienę, buvusius bibliotekų darbuotojus, skaitytojus. Pacitavo Akmenės krašto žmonių, Akmenės rajono mero V.Mitrofanovo, mero pavaduotojo A.Niciaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo V.Juozapavičiaus,  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos J.Rekašienės, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorės J.Sejavičienės, kraštotyrininko L.Rozgos, žurnalistės R.Jonikienės,  rašytojo V.Almanio, literatų J.Almanis ir A.Almanio, K.Krenciaus, V.Imbrienės, Akmenės rajono Tarybos narių R.Sudario, A.Klimo, dailininko A.Adomaičio, aktorių V.Kochanskytės, P.Venslovos ir daugelio kitų žmonių  mintis apie knygą, biblioteką, bibliotekininką.Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pakvietė Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus jaunuosius skaitytojus atlikti teatralizuotą kompoziciją „Būk su manim knyga“, skirtą Viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai paminėti.Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius įteikė  Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštus  Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei, Vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovei Onai Janionienei, Viešosios bibliotekos vyr.buhalterei Julei Zaveckienei, Skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus specialistei Birutei Juozokienei, Kalniškių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistei Genovaitei Gaučienei.Viešosios bibliotekos direktorė apdovanota Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago padėka.Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę konferencijos dalyviai sveikino su naujai išleista knyga „Viešoji biblioteka- informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“. Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas Vladas Buragas kalbėjo apie šios knygos kraštotyrinę svarbą: „Knyga apie biblioteką, tai didysis bibliotekos metraštis, paliekantis išliekamąją kraštotyrinę vertę skaitytojams, jaunimui, bibliotekininkams, bendruomenėms.“Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė Viešosios bibliotekos 70-ties metų įkūrimo sukakčiai ir Bibliotekų metų minėjimo proga įteikė Viešosios bibliotekos skyrių, miestų ir kaimų bibliotekų-filialų darbuotojams padėkas už ilgametį ir  nuoširdų darbą, aktyvų dalyvavimą visuomenės ugdymo, skaitymo  lavinimo  veiklose, už žinias, renginius ir išmintį perduotą skaitytojams.  Padėkas gavo: A.Šukienė, V.Andriuškienė, B.Juozokienė, R.Rulinskienė, V.Raubickienė, E.Kanaševičienė, G.Varneckienė, V.Ruginienė, J.Zaveckienė, D.Taraškevičiūtė, O.Janionienė, A.Gerulskienė, J.Činčiukaitė, I.Virkutienė, R.Kybartaitė, N.Gauronskytė, I.Brenciuvienė, R.Miltinienė, D.Balčiūnaitė, J.Mažeikienė, V.Paulauskienė, A.Gerulskis, S.Lipkinas, E.Škultinienė, R.Kristinaitienė, O.Raudytė, G.Gaučienė, V.Janušauskienė, R.Urmonienė, J.Čibirienė, R.Karalienė, Z.Ramanauskienė, R.Paulauskienė, R.Papirtienė, V.Jankauskienė, D.Markulienė.Viešosios bibliotekos direktorė padėkas įteikė rėmėjams: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkui, poetui Vladui Buragui, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narei, poetei Daliai Milukaitei-Buragienei, UAB „Ilora“ savininkei Zinai Basienei.Konferencijoje dalyvavo  buvusi Viešosios bibliotekos darbuotoja, dabartinė Akmenės rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Rasa Stonienė, jaunieji skaitytojai Dominykas Stonys ir Sima Žlibinaitė ir daugelis kitų.       Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė paskaitė miniatiūrą iš rašytojos kūrybos. Rašytojos prozą ir poeziją skaitė ir konferencijos dalyvius sužavėjo Lietuvos teatro ir kino aktorius Vladas Baranauskas.Viešosios bibliotekos direktorė paskaitė gautą sveikinimą iš Lituanistinės mokyklos "Lietuvių mokykla Vašingtone" JAV  valdybos pirmininkės  Dr. Aistės Gulla.             Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo konferencijos dalyviams už padėkas, už gerus žodžius, skirtus Akmenės krašto bibliotekininkams, už gėles ir pakvietė lankytis bibliotekų renginiuose.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė parengė ir išleido  knygos „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ III dalį, skirtą Viešosios bibliotekos 70-mečiui ir Bibliotekų metams paminėti.III-oje šios knygos dalyje knygos sudarytoja Zita Sinkevičienė nušviečia Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklų istoriją, bibliotekos darbuotojus, jos struktūrą, apie kūrybinio skaitymo skatinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimą Viešojoje bibliotekoje (2010-2015m.), etninės kultūros veiklos aspektai ir sklaida, bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene, bibliotekos darbuotojų  savišvieta, kraštotyrinė veikla, knygų leidyba Viešojoje bibliotekoje,  projektus „Bibliotekos pažangai“ ir „Bibliotekos pažangai 2“, apie projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, apie Akmenės krašto literatų klubą „Žiemgalija“, apie bendradarbiavimą su rajoniniu laikraščiu „Vienybė“, apie asmenybių ir kolektyvų jubiliejus, nominacijas, apdovanojimus. Rubrikoje „Kraštotyra bibliotekose“ nušviečiama Akmenės krašto literatų kūryba, skirta Akmenės rajono 65-mečiui paminėti „Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka spaudoje, 2010-2015 metai“, apie projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“.Rubrikoje „Knyga mano gyvenime“ prisiminimais dalijasi lietuvių rašytojas Vytautas Almanis, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorius Leopoldas Rozga, aktoriai P.Venslova, V.Kochanskytė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariai, skaitytojai, bibliotekininkai ir t.t. Poezijos eiles knygai, žodžiui skyrė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, poetė, Akmenės krašto literatų būrelio „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, poetė Juzefa Janušienė, poetas Kęstutis Krencius, poetė Vilhelmina Imbrienė, skaitytojai, bibliotekininkai.Knygoje yra rašoma apie pirmąjį Naujosios Akmenės miesto bibliotekininką Joną Gelmaną, užrašyti jo prisiminimai su autentišku parašu, senos fotonuotraukos (prisiminimus užrašė Z.Sinkevičienė).

Jau eilę metų Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose skelbiama kraštotyrinių darbų apžiūra „Per kraštotyrą į tautos kultūros pažinimą“.

Akmenės rajono savivaldybė įgyvendina investicinį projektą „Pastato Naujojoje Akmenėje, V.Kudirkos g.9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“. Įgyvendintas investicijų projektas atneš rajonui, skaitytojams, bendruomenei tiek socialinę, tiek visuomeninę naudą. Bus sudarytos sąlygos žmonėms su negalia laisvai pasiekti biblioteką, jie galės laisvai ir nevaržomai naudotis teikiamomis bibliotekos paslaugomis, savarankiškai judėti. Tai leis sumažinti jų socialinę atskirtį nuo visuomenės.

Pagrindinė Viešosios bibliotekos misija yra moderni, šiuolaikinė biblioteka. Biblioteka yra kiekvienos bendruomenės informacijos, mokymosi, švietimo ir kultūros bendruomenės centras, suteikiantis galimybes bei informacijos išteklius visiems ir kiekvienam sužinoti, mokytis, dirbti, kurti ir gyventi. Šiandieninė biblioteka yra dinamiška, atsiliepianti į kintančios visuomenės poreikius, padedanti žmonėms gauti reikalingų žinių ir informacijos, užtikrinanti skaitmeninį ir informacinį raštingumą visiems, institucija.

Lyrine birbynių melodija, kurią atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius ir gerbiamos poetės Vilhelminos Imbrienės eilėraščiu „Plasnoja žodžiai“ Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo autorinį, literatūrinį renginį, skirtą Akmenės krašto poetės, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Vilhelminos Imbrienės kūrybos pristatymui.

Viešojoje bibliotekoje buvo parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Atverskit knygą, tegul girdis žodžiai“.

IŠVAŽIUOJAMASIS SEMINARAS  Į VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKĄ, SKIRTAS BIBLIOTEKŲ METAMS.  Šie metai Lietuvoje paskelbti Bibliotekų metais. Šia proga, Viešosios bibliotekos direktorė,  rajono bibliotekininkams surengė išvažiuojamąjį – pažintinį seminarą į Vilniaus universiteto biblioteką, kuri įkurta 1570 m. ir iki šių dienų išliko autentiškose erdvėse. Vilniaus universiteto biblioteka – seniausia ir turtingiausia Lietuvos valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, reprezentuojanti universitetą ir visą šalį. Bibliotekoje saugomos kultūros paveldo retenybės: seniausia Lietuvoje esanti spausdinta knyga, Rabano Mauro (780–856) inkunabulas „Opus de universo“ (Strasbourg, 1467) ir vienas iš dviejų pasaulyje išlikusių pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo (1510–1563) „Katekizmo“ egzempliorių. Kartu su visais senojo universiteto pastatais ir kiemeliais ji sudaro vieningą, įspūdingą ir nepakartojamą  Vilniaus senamiesčio architektūrinį ansamblį, reprezentuojantį Lietuvos mokslo ir kultūros pažangos istoriją. Ekskursijos metu su  rajono bibliotekininkais bendravo gidė, kuri įdomiai ir išsamiai papasakojo apie  šiuos aplankytus objektus: Pranciškaus Smuglevičiaus salę, Rabano Mauro inkunabulą, Joachimo Lelevelio salę, Baltąją salę (observatoriją), Filologijos fakulteto skaityklą, Vilniaus universiteto M.K. Sarbievijaus kiemelį, kuriame vyksta „Poezijos pavasario“ renginiai, Simono Daukanto kiemą, kurio viduryje žaliuoja S. Daukanto atminimo ąžuolas ir kitus Universiteto kiemelius.

VASAROS SKAITYMO IŠŠŪKIS „PRALEISK VASARĄ SU KNYGA“ VAIKŲ UŽIMTUMAS VASARĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka inicijavo akciją „Vasara su knyga“.  Šioje akcijoje dalyvauja  Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai. Ši akcija yra svarbus kūrybinis skaitymo procesas jauniesiems rajono bibliotekų skaitytojams. Rajono bibliotekose vyksta įvairūs, įdomūs kūrybiniai renginiai vaikams.

Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekoje - filiale vyko renginių ciklo  „Atostogos su knyga“ programos pristatymas: knygų medžio „auginimas“, garsiniai skaitymai, viktorinos, apžvalgos, „Knygos, be kurių aš neįsivaizduoju savo vaikystės“ pristatymai,  perskaitytų knygučių aptarimas, knygų medžio puošimas perskaitytomis knygomis - lapeliais, literatūrinė viktorina  „Kas aš, iš kokios aš knygutės?,  garsinis pasakos „Lapiukas smaližiukas“ iš  Marios Molickos  knygos  „Terapinės pasakos“  skaitymas,  užsiėmimai  su modelinu   „Lipdome mėgstamų  pasakų herojus“,  darbelių  iš modelino paroda, garsinis pasakos „Mergaitė iš paveikslėlio“ iš Molickos  knygos  „Terapinės pasakos“  skaitymas. Akmenės miesto bibliotekoje- filiale vyko paroda „Vaikystės džiaugsmai“, naujų knygų vaikams pristatymas, susitikimas su knygos personažu „Svečiuose Raganaitė Bela“, kūrybinė valandėlė „Kuriame pasaką“, knygų skirtukų kūrimas (kūrybinis užsiėmimas), vaikiškos poezijos garsiniai skaitymai. Ventos miesto bibliotekoje-filiale vyko garsiniai skaitymai  ir literatūrinė paroda „Sakmių, legendų ir pasakų brydė“, Ventos gimnazijos pradinukų dailės darbų paroda – pristatymas. Agluonų kaimo bibliotekoje-filiale vyko literatūrinė popietė „Vaikystės šalyje“. Kairiškių kaimo bibliotekoje-filiale vyko „Sveika, vasara“ – pramoga vaikams gamtoje,  „Gamta ir knyga“ – edukacinė ekskursija vaikams. Kivylių kaimo bibliotekoje-filiale įvyko popietė „Pamąstyk, pagalvok ir kryžiažodį dėliok“. Kruopių kaimo bibliotekoje-filiale vyko „Penktadienio žaidimai“ – popietės, garsiniai skaitymai „Skaitymas – atostogos“, „Skaitymas – bendravimas“, kuriame dalyvavo būrelio „Laisvalaikis šalia knygos“ vaikai“. Garsinio skaitymo metu buvo skaitomos rašytojo Prano Mašioto pasakos ir apsakymai. Sablauskių kaimo bibliotekoje-filiale vyko šventė „Džiaukimės savo vaikyste“ ir  garsinis knygų skaitymas bibliotekos kiemelyje „Stebuklingame knygos pasaulyje“. Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale šiai akcijai ruošiami: kūrybinė veikla ir darbų paroda „Kūrybinės dirbtuvės savaitė bibliotekoje“, „Gamtos simfonija“ -  floristinių darbų iš augalų kūrimas ir paroda, „Varpelių diena“ – varpelių paroda iš molio. Jučių  kaimo bibliotekoje-filiale vyko popietė  „Mano vaikystės knygos“ ir  „Šeima – gyvybės lopšys“ – šventė. Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale vyko popietė  „Labas vasarėle“, ruošiama puokščių paroda iš įvairių žolelių „Žolinė kvepia žolynais“.Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje  vyko garsinio skaitymo ir žaidimų popietė gamtoje „Knygeles skaityk, žaiski ir lakstyk“,  suorganizuota popietė, skirta ,,Vasara su knyga“ skaitymų ir renginių ciklui, vyko M. Verseckaitės knygos „Stebuklingi Obuolio ir Kriaušės nuotykiai“  garsinis skaitymas ir aptarimas, „Skaitau, bendrauju, atrandu“ – popietė, Kęstučio Kasparavičiaus knygų paroda, knygos ,,Apie daiktus. Trumpos istorijos“ pasirinktų istorijų skaitymas. Vaikai taip pat iliustravo istorijas, patys piešė istorijose aprašomus daiktus.

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, administruojančiai Bilo ir Melindos Geitsų fondo  pasaulio bibliotekų programos lėšas, rašė ir laimėjo projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Viešosios bibliotekos direktorė yra šio antrus metus vykstančio projekto vadovė.

PRISTATYTA  AKMENĖS KRAŠTO LITERATŲ SVETAINĖS INFORMACINĖ SKRAJUTĖ

Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose pristatyta Akmenės krašto literatų svetainę reprezentuojanti skrajutė. Literatų svetainė sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės, projekto vadovės Zitos Sinkevičienės  parengtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Skrajutė buvo pristatyta  „Poezijos pavasaris 2016“ šventės metu, Akmenės miesto bibliotekoje – filiale,  Sablauskių kaimo bibliotekoje-filiale,  Kairiškių kaimo bibliotekoje-filiale, Agluonų kaimo bibliotekoje-filiale, Jučių kaimo bibliotekoje-filiale, Vaikų literatūros skyriuje, Ventos miesto bibliotekoje-filiale, Papilės mstl. K.Narščiaus bibliotekoje-filiale, Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale, Kruopių kaimo bibliotekoje-filiale, Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale.Direktorė Z.Sinkevičienė ir rajono bibliotekininkai rašo straipsnius į Šiaulių regiono bibliotekų tinklalapį, žurnalą „Tarp knygų“, laikraštį „Gintaro gimtinė“, Akmenės rajono laikraštį „Vienybė", Viešosios bibliotekos internetinę svetainę www.abiblioteka.lt,  internetinę literatūrinę svetainę www.akmeneskrastoliteratai.lt, Akmenės rajono savivaldybės svetainę www.akmene.lt  ir t.t. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose pagerintos darbo sąlygos darbuotojams ir vartotojams.Viešosios bibliotekos aplinkos puošimui nupirkti gėlių vazonai, Viešajai bibliotekai ir kaimų bei miesto bibliotekom nupirkti darbo stalai, kėdės, kanceliarinės prekės,  suvenyrai įvairiems renginiams, dalinai atnaujintas ūkinis inventorius Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.Pagal projekto „Bibliotekos pažangai2“ reikalavimus užsakytas ir atliktas kompiuterinės įrangos draudimas.Viešosios bibliotekos Jučių, Eglesių, Kalniškių ir Vegerių kaimo bibliotekos-filialai aprūpinti kietu kuru.Viešosios bibliotekos filialus aplankė Akmenės rajono mero pavaduotojas Apolinaras Nicius ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė. Jie domėjosi bibliotekine – informacine veikla, apžvelgė  bibliotekų darbą, tarę pagiriamąjį žodį bibliotekininkams ir skaitytojams.

Viešosios bibliotekos direktorėZita Sinkevičienė

I.Brenciuvienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Akmenės rajono mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Akmenės miesto bibliotekos-filialo specialistė Rasa Kybartaitė apžiūri jaunųjų skaitytojų skaitytų knygų personažų piešinių parodą „Vasara su knyga“

 ****************

„Gimtaisiais Tėviškės takais“

Negailestingai bėgantis laikas keičia gimtojo kaimo kraštovaizdį, bet tikrai iš atminties neištrina kažkada čia gyvenusių artimų žmonių, kaimynų, draugų veidų. Kaimas buvo mūsų kultūros maitintojas, ilgus amžius švietęs skaidria buities šviesa. Iš rankų į rankas keliavo daiktai, iš lūpų į lūpas ėjo žodis. Kaime gimusiam vaikui šiandien reikia aiškinti buities padargų vardus, kaip ir miesto vaikui. Kalniškių kaimo bibliotekoje-filiale vykstanti kraštotyrinė paroda „Gimtaisiais Tėviškės takais“, kasdien pritraukia būrelius lankytojų, vaikams įdomu apžiūrėti anglimi kūrenamus lygintuvus, verpimo ratelius, skalbimo lentas ir sviestamušes, virvių sukimo mechanizmą, skietą ir kitus skalbimui, mezgimui, maisto ir plytų gamybai naudotus senovinius  rakandus. Vyresnieji kaimo gyventojai čiupinėdami  išaustus rankšluosčius, skaras, kitus daiktus, prisimena jų savininkus, kaime gyvenusių žmonių amatus, pomėgius. Parodoje eksponuojamos 1912 m. išleista Sapnų knyga, 1913 m. išleista Giesmių knyga, 1835 m. pagaminta skrynia.  Per bendruomenės šventę paroda aplankė Seimo narys S. Bucevičius, jo padėjėja R. Seniūniene, Papilės seniūnijos seniūno pavaduotoja B. Uogintienė. Paroda veiks iki rugpjūčio 15 d. Už eksponatus dėkojame I. Čekanauskienei, S. Ivanauskienei, N. Strazdauskienei, V. Ūžienei, I. Norbutienei, R. Lukošiui, V. Šalavėjui, S. Repšienei, A. B. Juciuvienei. Dalis eksponatų ir po parodos pasiliks bibliotekoje.

Kalniškių kaimo bibliotekos-filialo
vyr.specialistė A.B.Juciuvienė

 

A.Juciuvienės nuotraukoje: kraštotyrinės parodos akimirkos

 

**********

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO PADĖKA

 

**************************

   

 

VASAROS SKAITYMO IŠŠŪKIS „PRALEISK VASARĄ SU KNYGA“ VAIKŲ UŽIMTUMAS VASARĄ
                     AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE

   Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka inicijavo akciją „Vasara su knyga“.  Šioje akcijoje dalyvauja  Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai. Ši akcija yra svarbus kūrybinis skaitymo procesas jauniesiems rajono bibliotekų skaitytojams. Rajono bibliotekose vyksta įvairūs, įdomūs kūrybiniai renginiai vaikams.
   Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekoje - filiale vyko renginių ciklo  „Atostogos su knyga“ programos pristatymas: knygų medžio „auginimas“, garsiniai skaitymai, viktorinos, apžvalgos „Knygos, be kurių aš neįsivaizduoju savo vaikystės“ pristatymai,  perskaitytų knygučių aptarimas, knygų medžio puošimas perskaitytomis knygomis - lapeliais, literatūrinė viktorina  „Kas aš, iš kokios aš knygutės?,  garsinis pasakos „Lapiukas smaližiukas“ iš  Marios Molickos  knygos  „Terapinės pasakos“  skaitymas,  užsiėmimai  su modelinu   „Lipdome mėgstamų  pasakų herojus“,  darbelių  iš modelino paroda, garsinis pasakos „Mergaitė iš paveikslėlio“ iš Molickos  knygos  „Terapinės pasakos“  skaitymas.
   Akmenės miesto bibliotekoje- filiale vyko paroda „Vaikystės džiaugsmai“, naujų knygų vaikams pristatymas, susitikimas su knygos personažu „Svečiuose Raganaitė Bela“, kūrybinė valandėlė „Kuriame pasaką“, knygų skirtukų kūrimas (kūrybinis užsiėmimas), vaikiškos poezijos garsiniai skaitymai.
   Ventos miesto bibliotekoje-filiale vyko garsiniai skaitymai  ir literatūrinė paroda „Sakmių, legendų ir pasakų brydė“, Ventos gimnazijos pradinukų dailės darbų paroda – pristatymas.
   Agluonų kaimo bibliotekoje-filiale vyko literatūrinė popietė „Vaikystės šalyje“.
   Kairiškių kaimo bibliotekoje-filiale vyko „Sveika, vasara“ – pramoga vaikams gamtoje,  „Gamta ir knyga“ – edukacinė ekskursija vaikams.
   Kivylių kaimo bibliotekoje-filiale įvyko popietė „Pamąstyk, pagalvok ir kryžiažodį dėliok“.
   Kruopių kaimo bibliotekoje-filiale vyko „Penktadienio žaidimai“ – popietės, garsiniai skaitymai „Skaitymas – atostogos“, „Skaitymas – bendravimas“, kuriame dalyvavo būrelio „Laisvalaikis šalia knygos“ vaikai“. Garsinio skaitymo metu buvo skaitomos rašytojo Prano Mašioto pasakos ir apsakymai.
   Sablauskių kaimo bibliotekoje-filiale vyko šventė „Džiaukimės savo vaikyste“ ir  garsinis knygų skaitymas bibliotekos kiemelyje „Stebuklingame knygos pasaulyje“.
   Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale šiai akcijai ruošiami: kūrybinė veikla ir darbų paroda „Kūrybinės dirbtuvės savaitė bibliotekoje“, „Gamtos simfonija“ -  floristinių darbų iš augalų kūrimas ir paroda, „Varpelių diena“ – varpelių paroda iš molio.
   Jučių  kaimo bibliotekoje-filiale vyko popietė  „Mano vaikystės knygos“ ir  „Šeima – gyvybės lopšys“ – šventė.
   Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale vyko popietė  „Labas vasarėle“, ruošiama puokščių parodos iš įvairių žolelių „Žolinė kvepia žolynais“.
   Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje  vyko garsinio skaitymo ir žaidimų popietė gamtoje „Knygeles skaityk, žaiski ir lakstyk“,  suorganizuota popietė, skirta ,,Vasara su knyga“ skaitymų ir renginių ciklui, vyko M. Verseckaitės knygos „Stebuklingi Obuolio ir Kriaušės nuotykiai“  garsinis skaitymas ir aptarimas, „Skaitau, bendrauju, atrandu“ – popietė, Kęstučio Kasparavičiaus knygų paroda, knygos ,,Apie daiktus. Trumpos istorijos“ pasirinktų istorijų skaitymas. Vaikai taip pat iliustravo istorijas, patys piešė istorijose aprašomus daiktus.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Nuotraukose Viešosios bibliotekos ir jos bibliotekose – filialuose įvykusių renginių, skirtu akcijai „Vasara su knyga“ akimirkos:

Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekoje - filiale

Kruopių kaimo bibliotekoje-filiale

Kivylių kaimo bibliotekoje – filiale

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovė Ona Janionienė ir specialistė Jūratė Činčiukaitė  su aktyviausiai jaunaisiais skaitytojais

Akmenės miesto bibliotekoje - filiale

*************************

   NAUJA PARODA

Ventos miesto bibliotekoje - filiale eksponuojami  skaistgirietės Virginijos Kutkienės tapybos darbai leidžia mėgautis gamtos spalvų įvairove bei tautiškais motyvais. Lengvai atpažįstami spalvoti žolynai, gėlių žiedai bei vaizdai suteikia artumo ir jaukumo jausmą.  Švelnių pastelinių spalvų gama leidžia pamatyti pienės pūko lengvumą ir ramunės baltumą, raižytų langinių grožį ir vėjo pūstelėjimo gaivą, levandos bei alyvos sodrų violetinumą ir lietuviškumu persmelktą rimties pojūtį. Surengiant V. Kutkienės parodą bibliotekoje tarpininkavo Ventos miesto seniūnė Genovaitė Mačiuvienė.

Ventos miesto bibliotekos-filialo 
specialistė D.Balčiūnaitė

D.Balčiūnaitės nuotraukose: V.Kutkienės tapybos darbai 

***********************************

„Sudėjau į dainą aš savo svajonę ir viltį“

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriuje parengta spaudinių paroda „Sudėjau į dainą aš savo svajonę ir viltį“, skirta  Akmenės krašto poeto Algimanto Kiminiaus 80-osioms gimimo metinėms. Poetas, pensininkas. Gyvena Akmenės rajone, Papilės miestelyje. Poetui Algimantui Kiminiui 2009m. įteikta Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija. Poetas yra išleidęs 9 poezijos knygas. Eilėraščiuose dominuoja gimtinės, valstybės, jaunystės, Lietuvos istorijos, gamtos, meilės temos, filosofiniai motyvai.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

Jūratės Činčiukaitės nuotraukose  parodos akimirkos:

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė