Naujienos

-0001 11 30 Naujienos

    

LITERATŪRINIŲ VERSMIŲ LABIRINTUOSE

   Viešojoje bibliotekoje įvyko literatūrinis vakaras, skirtas Ventos regioninio parko direktoriaus, Akmenės krašto literato Andriaus Almanio kūrybos pristatymui.
   Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pristatė literatūrinę spaudinių parodą „Literatūrinių versmių labirintuose“, kurioje  publikuojama literato Andriaus Almanio kūryba. 2014 metais išleistos autoriaus knygos: „Cukraus gabaliukas“ ir „Ventos legendos“. Knygoje yra padavimų, sakmių, susijusių su Venta.
   „Skaitydama šią knygą, radau padavimą apie Ventos upę, susijusią su Kelmės kraštu, kur yra mano gimtinė, kur gyvena mano tėveliai. Labai miela buvo paskaityti šį padavimą ir visą knygą“ – kalbėjo direktorė Z.Sinkevičienė.
   Šis padavimas yra parašytas literato mamos, poetės Julijos Almanis. Literato tėvelis rašytojas Vytautas Almanis paatviravo apie sūnaus kūrybą, sakė, kad sūnus žino kaip dzengutiškai  eilėraštį rašyti, išvardijo jam patikusius eilėraščius „Pavydas“, „Taburetės“ ir t.t.
   Andriaus Almanio kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ nuo 1986 metų, literatūriniuose Akmenės krašto literatų kūrybos almanachuose „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, „Ten sidabro vingy“, „Jungtys“, antologijoje „Rašyk“, rinkinyje „Geriausia Lietuvos fantastika“, literatūrinėse bibliografinėse rodyklėse (sudarytoja Z.Sinkevičienė) „Akmenims prabilus“, „Nešame eilėraštį per Lietuvą“(Lietuva, gimtinė, tėviškė, Akmenės krašto literatų kūryboje, kraštotyrininkų darbuose). 2012 metais išleista humoristinių ir fantastinių apsakymų knyga „Nežinomų metų pavasaris“.Andrius Almanis yra muzikinio renginio „Akmeninė naktis“ sumanytojas, iniciatorius.
  Literatūrinio renginio metu literatas Andrius Almanis pristatė naujai išleistas knygas, padeklamavo eilėraščių iš knygos „Cukraus gabaliukas“, paskaitė padavimų iš knygos „Ventos legendos“, padovanojo knygų Viešajai bibliotekai ir jos filialams. Literatas Andrius Almanis padėkojo Viešajai bibliotekai už kūrybinį bendradarbiavimą, įteikė Ventos regioninio parko direkcijos įkurtą  Garbės ženklą „Ventos slibinas“ gerbiamam „Vienybės“ laikraščio redaktoriui Leopoldui Rozgai už paramą leidžiant įvairaus pobūdžio leidinius, knygas.
   Gerbiamas redaktorius Leopoldas Rozga mintimis pasidalino apie Andriaus Almanio kūrybą.
  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Vilhelmina Imbrienė dainuojamosios poezijos puoselėtoja padainavo dainų, kartu su  autoriumi apie gimtinę, tėviškę, Ventos upę.
   Gerbiamą literatą knygų išleidimo proga pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,  poetė V.Imbrienė, dukra Kotryna, redaktorius L.Rozga, skaitytojai. Bibliotekos darbuotoja, poetė Aurelija Gerulskienė sukūrė ir paskaitė eilėraštį, skirtą Andriaus Almanio kūrybai.
    Gerbiamas literatas viename savo eilėraštyje išsakė mintį „Žmogaus siela nemirtinga, jai reikalingi namai, bet ne sienos“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

 

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: rašytojas Vytautas Almanis, literatė Rima Almanienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Andriaus Almanio dukra Kotryna, literatas Andrius Almanis, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė Vilhelmina Imbrienė, „Vienybės“ laikraščio redaktorius Leopoldas Rozga.

20150306.03 

D.Markulienės nuotraukoje: literatas Andrius Almanis ir „Vienybės“ laikraščio redaktorius, Garbės ženklo „Ventos slibinas“ nominantas  Leopoldas Rozga.

20150306.02 

 D.Markulienės nuotraukoje: literatas Andrius Almanis ir poetė Vilhelmina Imbrienė dainuojamosios poezijos puoselėtoja.

20150306.01

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė