Naujienos

2015 01 23 Naujienos


„MŪSŲ KRAŠTO PASLAPTYS IR DYVAI“

 

 

    Lietuvos Respublikos Seimas šiuos, 2015-osius metus paskelbė Etnografinių regionų metais, įvertinęs, kad  viena svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regiono, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas bei pabrėžęs Lietuvos etnografinių regionų savitumo puoselėjimo svarbą.
   Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos pakvietė savo skaitytojus į popietę „Mūsų krašto paslaptys ir dyvai“ – skirtą Etnografinių regionų metams. Nes, kas gali būti įdomiau už paslaptis ir legendas, už padavimus ir visokiausius dyvus – ypač jei tai susiję su mūsų kraštu. Susidomėję vaikai klausėsi legendų apie laumes ir velnius, apie  aitvarus ir milžinus, juos sudomino pasakojimas apie išlikusius dvarus, stebuklingus akmenis, apie paslaptingus piliakalnius. Artimiausias ir mums žinomas piliakalnis – Luokavos kalnas. Deja, rašytinių padavimų apie jį išlikę labai mažai – tiktai trys. Todėl popietės dalyviams perskaitėme bibliotekininkės Aurelijos Gerulskienės žemaičių tarme parašytą „šių dienų“ padavimą-sakmę apie Luokavą  „Kas aug vuo kas mažie“: „Netuolei nuo Naujuosias Akmenes yr tuoks kalns – Luokava vadinas. Netolei į mona gimtas veitas yr, dėl tuo aplink Luokava daug girdiejau i laba tuos veitas bijuojau. Vėsa vaikyste pasakuoja mums, ka tėn vaidenas, ka tėn laumes gyven, vuo pačiuo kalna viršūnie ir dedele skylie – pruo tėn ir pats velns gal išlysti. Vuo kumet tėn nuvažioudavuom šiurpule par kūna biegdava. Baise jau didelis i baisus tas kalns atruodydava. Biega meta, augau aš užaugau dėdele vėsa i viel nuvažiuojam mes pri Luokavas kalna – vėsa jau ons nebaisus i vėsa nedidelis atruoda, supratau tumet, žmuones gyvenime aug i didie, vuo kalna traukas i mažie....“
   Smagiai pakeliavome po paslaptingas vietas, pasiklausėme dyvinų ir stebuklingų padavimų, pasakojimų ir visi kartu pasidžiaugėme – gražus tas mūsų kraštas, paslaptingas, stebuklingas ir labai mūsų mylimas.

                                                                             Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė
 Akcija „KNYGŲ  KALĖDOS“

KNYGOS DOVANŲ IŠ VAŠINGTONO  VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

   Škotų istorikas Tomas Karlailis apie knygą rašė: „Iš visų žmogaus kūrybos apraiškų labiausiai stebina ir verta dėmesio knyga. Knygose gyvos praėjusių laikų godos, girdėti aiškūs įtaigūs žmonių balsai, kurių palaikų dulkės seniai išsisklaidė kaip sapnas. Visa, ką žemėje sukūrė, apmąstė, pasiekė – tarsi būtų išsaugota knygų puslapiuose“.
   Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota gerumo akcija „Knygų Kalėdos“ jau ketvirtą kartą keliauja per Lietuvą, kviečiant padovanoti naujų knygų šalies bibliotekoms. Tai viena iš galimybių praturtinti bibliotekas dovanojant leidinius.
   Padarytas geras darbas, kilnus poelgis, keliauja iš širdies į širdį. Išmintis, gerumas – tai žmonių šiluma, dvasios dosnumas, vidinis grožis. Dėkingumas – mūsų stiprybė ir išminties versmė.
   Nuoširdžiai dėkojame už paramą knygomis Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriui, vaikų literatūros skyriui poniai Aistei Kielaitei-Gullas iš Vašingtono.
  Gauta įvairaus pobūdžio knygų, pažintinės literatūros, vaikiškų knygų, šakinės literatūros : L.Klimka „Lietuviškų tradicijų skrynelė“, J.Ivanauskaitė „Stebuklinga spanguolė“, R.Granauskas „Trečias gyvenimas“, R.Šerelytė „Krakatukai sniegynuose“, A.Juozaitis „Karalių miestas be karalių“, J.Erlickas „Ateinu su  šaukštu“, A.Čekuolis „Faktai ir šypsenos“, R. Šerelytė „Vardas tamsoje“, K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodų“, E. Aukštakalnytė Hansen „Mama Afrika“, A.Matutis „Žilo Šilo darbininkai“, K.Sabaliauskaitė „Silva Riverum“, V. Astas „Amžinoji kryžkelė“, J.Ivanauskaitė „Ragana ir lietus“ ir t.t.
  Tikime, kad knygų dovanojimo tradicijos Viešajai bibliotekai bus tęsiama ir ateityje, kad laukia kūrybingas, dvasingas bendradarbiavimas su ponia Aiste Kielaite –Gullas.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D. Taraškevičiūtės nuotraukoje  dovanotų knygų paroda


ŠVENTINĖS KNYGŲ KALĖDOS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

      Amerikiečių rašytojas Eimosas Bronsonas Olkotas apie knygą yra pasakęs: „Gera knyga duoda vaisių – kitas knygas; jos šlovė kiekvieną amžių eina platyn, ir jos skaitymas sudaro ištisą erą skaitytojų gyvenime“.
    Padėkos žodžiais už paramą Akmenės krašto bibliotekoms, už papildomai skirtas lėšas knygų įsigijimui, už knygas, kurios džiugins jaunuosius ir suaugusius skaitytojus, suteiks žinių, skaitymo džiaugsmą, dėkojame Akmenės rajono savivaldybės  vadovams.
    Buvo įsigyta enciklopedinio pobūdžio leidinių: žodynų, žinynų, istorinių, medicinos, kelionių, grožinės ir vaikų literatūros knygų, knygų, kur rašoma apie Akmenės kraštą.

Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos  direktorė
Zita Sinkevičienė

LITERATŪRINĖ PROGRAMA „SUSITIKIMAI BE GRIMO“

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje kūrybinė organizacija TEATRO PROJEKTAI pristatė literatūrinę programą: Dviejų aktorių teatrą „SUSITIKIMAI BE GRIMO“, kurią padovanojo rajono bibliotekininkams. Projekto rėmėjas Lietuvos kultūros taryba.    

   Gerbiamas aktorius Petras Venslovas yra parengęs Vytauto Mačernio, Pauliaus Širvio, Justino Marcinkevičiaus ir kitas literatūrines programas. Noriu pacituoti aktoriaus interviu eilutes „Man teikia didelę laimę, kaip kelionės po Lietuvą, Važiuoju į bibliotekas, kaimelius ir visur sutinku gražių žmonių, kuriems be to medžiaginio būvio reikia ir kitokio. Manau, kad yra gražesni tie literatūriniai vakarai, kurie sutraukia kryptingus žmones – norinčius pabūti kartu“.
   Gerbiama  aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė knygoje „Tiltas be turėklų“ parašė tokią mintį: „Sakau: taip! Taip! Man rodos, nebūtų muzikos, knygų, paveikslų, teatro žmonės uždustu. Jie nebūtų žmones! Pagalvokite, be technikos gudrybių žmonija gyveno ilgus amžius, o be poezijos, šokio, muzikos – negalėjo. Neįmanoma! Menas kelia gyvenimą!“.
   Aktorė Doloresa Kazragytė pasidžiaugė 2015 m. pasirodysiančia savo knyga „Švytintis rūkas“, kad gyvenime siekia pamatyti kasdienybėje mažus stebuklus: prasikalusią pienę šaligatvy, žydinčią alyvą, žvaigždyną, paukščių taką, apie žmogų, apie angelą, kuris kiekvieną iš mūsų saugo. Aktorė įdomiai papasakojo įspūdžius iš kelionės po Izraelį. Aktorė paskaitė poetės Stasės Bucevičienės eilėraščių ir poemos „Mums saulė pateka ir nusileidžia“ ir kt., rašytojų A. S. Egziuperi ir D.Livingstono kūrinių ištraukas. Aktorė yra parašiusi šias knygas: „Tiltas be turėklų“ (1987), „Kasdienybės rožinis“ (1999), „Gyvenimas prieš gyvenimą“ (2003), „Lengvi  vienatvės atodūsiai“ (2008) ir kitas knygas.
   Aktorius Petras Venslovas  paskaitė poetų Anzelmo Lileikio, Algirdo Verbos „Senukai“, Vlado Vaitkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Vytauto Mačernio „Prisikėlimas“, aukštaičių tarme perteikė klausytojams gyvenimo išmintį.  Gerbiami aktoriai suvaidino komiškų situacijų iš kunigėlių gyvenimo, davatkėlių pasisakymų. Sužavėjo davatkėlė Domicėlė – aktorė D.Kazragytė, klebonas – aktorius P.Venclovas.
   Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo  už įspūdingą kūrybingą literatūrinę programą, už intelektualinį kūrybinį bendradarbiavimą. Pasidžiaugė, kad mokame ir galime džiaugtis, šypsotis, pamiršti mus supantį netobulą pasaulį, būti teisūs, išdidūs ir vieningi. Bent jau poezijos ir lietuviško žodžio apsuptyje.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Nuotraukose:

Iš kairės į dešine: aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė, aktorius Petras Venslovas  ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė;

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikia atminimo dovanėle aktoriui Petrui Venslovui už įspūdingą kūrybingą literatūrinę programą, intelektualinį kūrybinį bendradarbiavimą;

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikia atminimo dovanėle aktorei, rašytojai Doloresai Kazragytei už įspūdingą kūrybingą literatūrinę programą, intelektualinį kūrybinį bendradarbiavimą;POPIETĖ „KARTŲ GYVENIMO PYNĖ“

  Papilės vaikų darželio salėje rinkosi visi: seneliai, tėveliai ir vaikučiai. Čia vyko baigiamasis Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekos-filialo parašyto projekto, kurį rėmė Lietuvos  kultūros taryba  renginys - popietė „Kartų gyvenimo pynė“ . Popietė  buvo skirta skatinti kartų bendravimą ir pagyvenusių žmonių užimtumui didinti.
  Apie gyvenimo tarpsnius: vaikystę, paauglystę, jaunystę, motinystę, ir brandos amžių eilėmis ir proza kalbėjo bibliotekininkės Rima Karalienė ir Zina Ramanauskienė. Kūrybingą  etnokultūrinę programą padovanojo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai ir  jų mokytoja Dalia Karvelytė. Moksleiviai padainavo liaudiškų dainų, suvaidino  inscenizacijų  lietuvių liaudies pasakų, dainų motyvais.
  Muzikos mokytojos Astos Malachauskaitės paruoštos penktos klasės moksleivės Akvilė Pundziutė ir Austėja Raudonaitytė padainavo dainų apie tai, kad mes esame reikalingi vieni kitiems.
  Mamoms dainas skyrė Papilės neįgaliųjų klubo “Parama“ moterų ansamblis, vadovaujamas Galinos Doksienės.
  Su subtiliu humoru savo nuotykius dideliame Šiaulių mieste paporino iš ten sugrįžusi močiutė - Stanislava Vaišnorienė.
  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino  renginio   dalyvius, apdovanojo juos  Akmenės krašto literatūros almanachu „Žiemgalijos užrašai“ III dalis (sudarytoja Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė ir Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas V.Buragas) suvenyrais, simbolinę skrynelę padovanojo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ketvirtos klasės mokytojai Daliai Karvelytei už kūrybingą etnokultūrinę programą.
  Nuostabiai gražia kanklių muzika visas močiutes, mamytes ir vaikučius  pasveikino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkės ir jų mokytoja Loreta Rimkuvienė. Mokytoja specialiai šiai popietei paruošė programą, kuria pradžiugino ne tik tėvus, bet ir vaikus.
  Antroje literatūrinės popietės dalyje, visi renginio svečiai ir dalyviai  jaukiai susėdę prie stalelių, vaišinosi arbata, sausainiais.  Močiutės, Irena Lingienė ir Ieva Šamšina papasakojo apie savo vaikystę, žaidimus ir darbus senovėje. Ketvirtokė Kornelija Siliūtė  papasakojo  apie savo močiutę Zitą Silienę, kodėl ji yra pati geriausia. Na o  Justė Jašmontaitė - apie savo mamytę.
  Buvo išrinktos ir prizais apdovanotos: šauniausia močiutė - Irena Lingienė, mamytė - Jelena  Rūžienė  ir anūkės - Kornelijė Siliūtė ir Justė Jašmontaitė.
  Nuoširdžiai už pagalbą ir bendradarbiavimą, vykdant projektą, dėkojame Papilės pagyvenusių žmonių klubui ir jo vadovei Janinai Strigūnienei, Papilės neįgaliųjų žmonių klubui „Parama“ ir jo vadovei Irenai Lingienei, Papilės moterų klubo „Gija“ narėms, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio  ugdymo skyriaus vedėjai Marytei Bliudžiuvienei  už suteiktas patalpas. Šis projektas „Kartų gyvenimo pynė“ suteikė etnokultūrinių žinių, suartino kartas.

Viešosios bibliotekos
Papilės miestėlio Kazio Narščiaus bibliotekos-filialo
Vyr.specialistė Rima Karalienė

DSCF6853geras
 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai
 
DSCF6875geras
 
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė Zita Sinkevičienė sveikina popietės dalyvius.
 

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė