Naujienos

2015 05 19 Naujienos


GERBIAMI SKAITYTOJAI, POEZIJOS GERBĖJAI


2015 metų gegužės 30 dieną 14 valandą Viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės i5a,Naujoji Akmenė)

įvyks Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2015" poetų kūrybos pristatymas.

Dalyvauja poetai iš Vilniaus: Eugenijus Ališanka, Benediktas Janusevičius, Meilė Kudarauskaitė, Arvydas Valionis, Aleksandras Šidlauskas, Violeta Bučiutė, naujaakmenietis Vidas Morkūnas, viešnia iš Gruzijos Mariam Ciklauri, Akmenės krašto literatai, svečiai.
Koncertuos Naujosios Akmenės muzikos mokyklos atlikėjai.

Maloniai kviečiame dalyvauti

Viešosios bibliotekos informacija

SUGRĮŽDAMI Į PAVASARĮ ...

   Sugrįždamas į pievas,  pavasaris atnešė ir įdėjo į širdis kūrybos vaisių – žodžių bei minčių įvairovę, pagirdė jausmų pasaulį. Autorių savitai derinami gamtos, minčių, jausmo  ir žodžių vaizdai padaro  kūrybą  mėgiama. Todėl kiekvieną  gegužį į minimą Poezijos dieną norisi įsiterpti visiems.
    Gegužės 9 dieną  Vilniuje, Karininkų ramovėje  vyko   „Poezija – gražios mintys, eilės, žodžiai“ almanacho „Poezijos spalvos“ pristatymas. Suvokti savo kūrybinius jausmus  eilėraštyje padėjo ir  gegužės 10 LNRS konferencija Kaune (V. Buragas).  Šiaulių Povilo  Višinskio biblioteka į Poezijos pavasarį  mylėtojus sukvietė  gegužės 13 dieną ... Į šiuos kūrėjų  renginius sugužėjo ne tik  poezijos kūrėjai, bet ir  skaitantys eiles. Eilėraštis padeda geriau jaustis ir suprasti dvasinį skausmą, atstumti neviltį.  Norėdama pažadinti kūrybinį gyvybingumą, pasisemti dvasinės patirties,  dalyvavau ir aš šiuose bei dalyvausiu kituose renginiuose – Lakštingalų nakties Poezijos skaityme Papilėje, (S. Daukanto muziejus) Akmeninės nakties  muzikos ir dainų vakare Akmenės pušyne, (A. Almanis) Šiaulių Menų šaltinio išleisto almanacho „Rudens šviesa“(D. Augutienė) pristatyme.  Poezijos šventės finalą Akmenės rajone vainikuoja  Viešoji biblioteka (direktorė Zita Sinkevičienė).  Kūrybiniuose puslapiuose ieškome šviesos ir šilumos. Kas, kad pavasaris šaltas, bet žmonių dvasia po tokių renginių šiltėja.

Atidaryk plačiai duris į džiaugsmą

Ir nutapyk kūrybinės šviesos.

Aš kaip visi, išgirdus sielos šauksmą,

Prie pažinimo glausiuos, lyg žaizdos...

Ir temstant peteliškei pamojuosiu,

Iš ilgesio... Lyg vėjo nublokšta.

Ties gluosniu svyrančiu arba prie uosio

Praskleisiu vėsią mintį ... Savita...        

V. Imbrienė – poetė, LNRS narė

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą Viešosios bibliotekos Akmenės miesto bibliotekos-filialo specialisto pareigoms užimti
(terminuota darbo sutartis 2 m.).

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti aukštąjį universitetinį (ar jam prilygstanti aukštąjį) išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2015m. gegužės 15 d. iki 2015 m. gegužės 28 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 47011, 8 698 84563


Renginiai  Jučių kaimo bibliotekoje- filiale

     Jučių kaimo bibliotekoje-filiale vyko literatūrine popiete „Eilėrašti, mano sielos drauge“. Skaitėme Akmenės krašto poetų eiles. Į popietę susirinko skaitytojai, kurie skaito poeziją, ja domisi. Poezijoje įžvelgia tyrumą, emocionalumą, grožį ir jaudulį – malonų, bet užburiantį. Tai pajautėme skaitydami mūsų gerbiamų kraštiečių- L.Pukino, D.Milukaitės-Buragienės, A.Gerulskienės, R.Almanienės, J.Grakavinienės, J.Janušienės, G.Blinkinienės ir kitų poetų eiles. Jas skaitė A.Tamašauskaitė, J.Jonušienė, P.Stonienė, A.Mišeikienė, V.Barkienė, E.Škultinienė. Sujaudino skaitytojų išsakytos mintys apie poeziją. Tai sielos draugė ir gydytoja, tai prisiminimai, pamąstymai, meilė, ramybė, paslaptis, paguoda.
    „Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba kai nėra kam tos rankos paduoti“(M.Martinaitis).

                                                    Jučių kaimo bibliotekos - filialo
            vyr.specialistė E.Škultinienė

          Linksmųjų-išradingųjų popietė vaikams „Skaityk ir žaisk“

     Balandžio 28d. Jučių kaimo bibliotekoje-filiale vyko popietė „Skaityk ir žaisk“. Popietės metu skaitėme, žaidėme žodžių žaidimą – iš pabirusių žodžių dėliojome patarles, priežodžius. Sprendėme kryžiažodžius, įvairias literatūrines užduotis,rin- kome skaitomiausią vaikų knygą.  Ja tapo Knister „Ragana Lilė ieško pražuvusio lo-    bio“. Žaidėme smagų žodžių aiškinimo žaidimą „Alias“. Aktyviausiems popietės da-   lyviams- R.Jonušui, P.Jonušui, G.Stonytei, J.Viliui, D.Stonytei, L.Stoniui įteikti saldūs prizai. Popietė visiems patiko, suteikė žinių ir gerų emocijų. Bibliotekų savaitė bai -    gėsi, bet draugystė su knygelėmis ir su biblioteka tęsiasi. Vaikai pažadėjo ir toliau   lankytis bibliotekoje, skaityti, domėtis, bendrauti.

                                                                                                                                  P.Jonušas

                                                                                                                                                                                                                                                                         

MOKYMAI BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJAMS

   Viešosios bibliotekos administracija pakvietė rajono bibliotekų darbuotojus į mokymus.
  AB LESTO bendradarbiauja su bibliotekomis ir su projekto „Bibliotekos pažangai2“ projektų bendruomenėms vadove Giedrė Čistovienė. Remiantis bendradarbiavimu LESTO, AB siekia būti pasiekiami savo klientams ir nori bibliotekose įrengti savitarnos „Mano elektra“ zonas.
   Dėl šios priežasties buvo organizuojami mokymai rajono bibliotekų darbuotojams, kad bibliotekų lankytojams būtų lengviau gauti informaciją ir žinias apie  svetainę „Mano elektra“, kurią gali perteikti bibliotekų darbuotojai.
  AB LESTO Šiaulių filialo vadybininkė S.Strainytė  pateikė informaciją ir pravedė mokymus bibliotekų darbuotojams, kurie padės skaitytojams mokytis šia paslauga bibliotekose.
  Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė parengė ir supažindino darbuotojus su katalogu „Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrinių darbų katalogas (2005-2015m.)“, skirtas Akmenės rajono 65-mečiui paminėti.
  Suteikta metodinė informacija apie literatūrinių renginių, viktorinų, kraštotyrinių spaudinių parodų  rengimą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Narkulienės nuotraukoje ( iš kairės į dešinę): Ventos miesto bibliotekos filialo padalinio vadovė Roma Miltinienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Agluonų kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė Renata Papirtienė, Jučių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė Eugenija Škultinienė


LAISVO ŽODŽIO DIENA

   Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7-ąją. Šią dieną prieš 111 metų, specialiu caro administracijos įsaku, Lietuvoje buvo panaikintas kalbos, knygų leidybos, spaudos ir laisvo žodžio draudimas, trukęs 40 metų. Tai unikalus reiškinys, nes kitos pasaulio tautos, net neturi žodžių – spaudos draudimas, knygnešys, knygnešystė.
   Bibliofilas Domas Kaunas yra pasakęs : „Spaudos atgavimo diena turėtų būti antroji šventė po Nepriklausomybės atgavimo“. Taip, tai labai svarbu, kad mūsų tauta apgynė nevaržomo žodžio teises prieš didžiulį milžiną, kad gavo teisę viešai spausdinti savo knygas ir spaudą, palengvino kovą dėl kitų teisių, palengvino sąlygas ugdyti mūsų piliečių tautiškumą.
   Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, šią svarbią datą paminėjome labai šiltai ir turiningai. Sulaukiame svečių iš l/d „Atžalynas“ – „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių su auklėtoja Nijole Lukšiene ir „voveriukų“ grupės vaikučių iš l/d „Žvaigždutė“ su auklėtoja Jūrate Badaukiene. Susitikę šiltai pabendravome, pakalbėjome apie Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos svarbą ir reikšmę, pakalbėjome apie bibliotekas, knygas ir skaitymą, garsiai paskaitėme ir paklausėme pasakos „Išdykėliai zuikučiai ir išmintingasis Kipsis“ iš knygos „Lietuvos vaikų pasakos 7“, pristatėme, aptarėme ir nuodugniai apžiūrėjome literatūros parodą „Knygų įvairovė“. Vaikučiams buvo daug džiugių akimirkų, o mums vilties – mes skaitome ir skaitysime...

J.Mažeikienės nuotraukoje  Vaikų literatūros skyriaus specialistė Aurelija Gerulskienė pristato literatūros parodą „Knygų įvairovė“

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė


„NORIU BŪTI SVEIKA, STIPRI, GRAŽI. PADĖKITE“

   Vaikai patys imliausi ankstyvojoje vaikystėje. Anksti įgytos žinios, įpročiai dažnai lieka visam gyvenimui, todėl Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos įgyvendinamos projektą „Žalingų įpročių, smurto ir patyčių prevencija, psichikos sveikatos stiprinimas“ daug dėmesio skiria  mažiesiems mūsų piliečiams, darželių ugdytiniams.
   Teatralizuota viktorina „Noriu būti sveika, stipri, graži. Padėkite man“   l/d „Žvaigždutė“ ugdytiniams buvo parodyta, siekiant išsiaiškinti  turimas vaikučių žinias, paskatinti laikytis   švaros, higienos, sveikos mitybos.
   Raganiukė (Rugilė Korniejevaitė) labai nori laimėti Palaukių grožio karalienės titulą ir skristi į Paryžių. Bet ji didelė miegalė ir tinginė. Tingi praustis, prižiūrėti rankas, plaukus, net nežino ką daryti, kad būtų sveiki ir gražūs dantys, sveikos akys, o apie sveiką mitybą, judėjimo, sporto naudą neturi jokio supratimo. Laimei labai aktyvus darželio „Žvaigždutė“ auklėtiniai. Jie daug žino ir turi protingų patarimų, pamokymų raganiukei. O raganiukės palydovė katytė (Eglė Šileikaitė) vaikams negaili prizų.
   Liūdėti neteko ir tiems vaikams, kurie negavo prizų, nes Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus jaunieji artistai jiems padovanojo spektaklį „Zuikučių nutikimai“.
   Viktorinos metu vaikai gavo patarimų, pamokymų sveikos gyvensenos, higienos klausimais. Raganiukė juos įtikino, kad būtina laikytis švaros, sveikos mitybos ir netingėti sportuoti.

Vaikų literatūros skyriaus
padalinio vadovė  O.Janionienė

 

 

O.Janionienės nuotraukose akimirkos iš teatralizuotos viktorinos l/d „Žvaigždutė“


"Jurginių šventės papročiai ir tradicijos''

   Atrodo taip neseniai išginėme žiemą iš kiemo  ir laukiame, kad kuo greičiau tas pavasaris ateitų. Bet nespėjome nė apsidairyti, kaip pabudo gamta po žiemos miego, kaip Velykų bobutė atnešė pintinėlėje margučių ir  "kiškių " pyrago vaikučiams.
   Pavasaris labai turtingas įvairiomis šventėmis. Pakalniškių bibliotekoje šiemet norėjome prisiminti  Jurginių šventės papročius ir tradicijas. Vaikai labai mažai bežino apie lietuvių senasias tradicijas, o ir tėveliai  jau taip negyvena kaip seneliai  ar proseneliai, kurių gyvenimas  ypač buvo susietas su gamta. Jurginės būdavo reikšminga žemdirbių ir arkliaganių  ir pavasario žalumos  šventė. Skirtos apeigoms, susijusioms su pirmaisiais pavasario darbais, ypač gyvulių išginimu į lauką.
   Šventės dalyviai rinkosi į kaimo parkelį šeštadienio popietę. Sysirinko būrelis vaikų  su mamomis. Bibliotekininkė papasakojo aie Jurginių šventę, kodėl buvo švenčiama. Apie gyvuliukų gynim į lauką papročius ir apeigas, supažindino su duonos apeiginiu kepimu, aukojimu ir valgymu. Padainavo lietuvių  liaudies dainą "Tykus vakars", kvietė Jurgį greičiau atrakinti žemę ir paleisti žolę dainuodami "Jurja geras vakars“. Pašoko ir ratelį "Tek saulelė".  Išsiaiškino, kad Jurginės labai mėgstama piemenukų šventė, nes juk jie ganydavo gyvuliukus, o be to mėgo  juokingai, ir  šmaikščiai  pasišaipyti vienas iš kito. Sudainavom dainelę apie karvutę  "Ėsk karvute", minė mįsles apie gyvuliukus, nepamiršo kad yra žemaičiai, tai paskaitė eilėraštį šia tarme.  Atsakinėjo  vaikai į klausimus, o už teisingus atsakymus gavo prizus.
   Kadangi Jurginių šventės metu piemenukai prisirinkdavo  margučių, kurie dabar jau būdavo vadinami "jurgiukais", nevirtų kiaušinių ir eidavo kepti kiaušinienės. Tai ir mes parke su mamyčių pagalba ėmėmės darbo. Tuo tarpu vaikučiai dar galėjo paridenti " jurgiukus". O kaip skanu buvo valgyti lauke ir ant laužo keptą kiaušinienę.
   Gražios ir vertos prisiminti mūsų senosios tradicijos, kurios palaiko mūsų ryšį su gamta.

Pakalniškių kaimo bibliotekos – filialo
vyr.specialistė R. Paulauskienė

                         

R.Paulauskienės nuotraukose renginio akimirkos


ŽINIOS IŠ  TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS

    2015m. balandžio 27-28 dienomis Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė dalyvavo XV-oje Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės Tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime.
    Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Š.Birutis, Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai F.Latėnas, IFLA prezidentė Sinikka Sipila, kolegos bibliotekininkai iš kaimyninių šalių: Latvijos, Estijos. Pranešimus skaitė mokslo ir politikos atstovai, profesionalūs bibliotekų praktikai, komunikacijos ir informacijos specialistai skaitė pranešimus: Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. Dr. R.Gudauskas - „Bibliotekos ir tvarus visuomenės vystymasis“, Latvijos nacionalinės bibliotekos plėtros departamento vadovas Uldis Zarins - „Mūsų bibliotekos – šviesos rūmai“, Veronika Raudsepp Linnupuu Viljandi  miesto biblioteka - „Bibliotekininkystė besikeičiančiame pasaulyjeEstijos požiūris į IFLA tendencijų apžvalgą“ ir kiti.
    Viešosios bibliotekos direktorė pasidalino profesionaliomis  žiniomis iš konferencijos su rajono bibliotekininkais.
     Viešosios bibliotekos administracija  nominacijai „Už indėlį į bendruomenės raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą“ pasiūlė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovę Oną Janionienę. Direktorė Z.Sinkevičienė iš Tarptautinės konferencijos  Seime parvežė  Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkės A.Pitrėnienės padėką skirta O.Janionienei už lojalumą bibliotekininko darbui, meilę žmonėms ir knygai, už aktyvią profesinę veiklą ir bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

V.Paulauskienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus padalinio vadovė O.Janionienė, Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, Vaikų literatūros skyriaus specialistė A.Gerulskienė ir direktorės pavaduotoja D.Taraškevičiūtė.

 

KRAŠTOTYRINIŲ SPAUDINIŲ PARODŲ CIKLAS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JOS FILIALUOSE „AKMENĖS KRAŠTAS IR JO ŽMONĖS“, SKIRTAS AKMENĖS RAJONO 65-MEČIUI PAMINĖTI

   Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Gimtinė – vienintelė žemė, kiekvienam kita, o kartu ir bendra, kaip visai tautai bendra yra Tėvynė“.
   Pažinti savo gimtąjį kraštą – tai džiaugtis jo žmonėmis, gamtovaizdžiais, skaityti knygas, pajusti Akmenės krašto dvasią – praturtinta žmonėmis, fotonuotraukomis, pažintinėmis viktorinomis.
   Akmenės rajono 65-mečio jubiliejus – tai reikšminga šventė Akmenės krašto žmonėms. Šią garbingą Akmenės rajonui datą Viešoji biblioteka ir jos filialai  akcentuoja parengdami kraštotyrinių spaudinių, fotonuotraukų, knygų, bibliografinių spaudinių parodų ciklą  „Akmenės kraštas ir jo žmonės“. Parodose eksponuojamos knygos, periodika, publikacijų rinkiniai apie Akmenės rajono vietoves, žmones. Kraštotyrinių spaudinių parodas sudaro ciklai:

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius (Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė):
   „Knygos apie Akmenės kraštą“;
   „Įžymūs kraštiečiai“;
   „Akmenės rajonas ir jo žmonės“;
   „Akmenės krašto kultūrinis paveldas“;
   „Akmenės krašto tautodailininkai“;
   „Literatūrinės žodžio spalvos apie gimtinę Akmenės krašto literatų kūryboje“;
   „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“.
    Atskiri spaudinių aplankai skirti iškiliems Akmenės krašto žmonėms, jų nuveiktiems darbams, kūrybai, visuomeninei veiklai.
   Parodoje eksponuojama surinkta kraštotyrinė medžiaga apie anapilin išėjusią Naujosios Akmenės kultūros rūmų režisierę, poetę, ilgametę bibliotekos skaitytoją Stasę Niūniavaitę ir buvusią Akmenės rajono merę, biomedicininių mokslų daktarę, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkę, Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkę Eugeniją Meškienę. Apie Akmenės rajono Garbės pilietį, Botanikos sodelio įkūrėją Antaną Čiapą, Akmenės rajono Garbės pilietį Stasį Čirpų, Anicetą Lupeiką, kraštotyrininką Leopoldą Rozgą, Juliją Sejavičienę, dviratininkę Editą Pučinskaitę, rašytoją keliautoją Paulių Normantą ir kitus garbius žmones.
   Surinkta kraštotyrinė medžiaga apie Akmenės krašto literatus  Vytautą Almanį, Juliją Almanis, Andrių Almanį, V.Lėgaudienę, D.Milukaitę-Buragienę, J.Janušienę. L.Pukiną, A.Kiminių, P. Sarapinienę, S.Juškų V.Imbrienę  ir daugelį kitų. Išleistos literatūrinės-bibliografinės rodyklės, kur publikuojama Akmenės krašto literatų kūryba: „Literatūrinės rudens paletė“ (S.Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai ir jų kūryba), sudarytoja  Z.Sinkevičienė ir t.t.
   Kraštotyrinėje spaudinių parodoje eksponuojamos knygos, bukletai apie Akmenės kraštą: „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus L.Rozgos  knyga „Akmenė: Žiemgalių žemė“, „Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą“, literato A.Almanio parengta knyga „Ventos legendos“, „Vienybės“ laikraščio redaktoriaus pavaduotojos J.Sejavičienės „Javo žydėjimas“, „Kruopiai“. Akmenės kraštas paminėtas knygose: „Lietuvos verslo istorija“ (apie Akmenės cementą), „Lietuvos miestai ir miesteliai“, A.Semaiška „Keliaukime po Lietuvą“, „Pajusk Lietuvą“, „Lietuvos architektūros istorija“, J. Vincentas „Žemaičių vyskupijos aprašymas“ ir t.t. Parengtas Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrinių darbų katalogas, skirtas Akmenės rajono 65-mečiui paminėti.

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė