Naujienos

2016 05 27 Naujienos

SEIMAS PAGERBĖ AKTYVIAUSIUS BIBLIOTEKŲ KNYGŲ SKAITYTOJUS

Lietuvos Respublikos Seimas, kurio sprendimu 2016-ieji paskelbti Bibliotekų metais, pakvietė šalies bibliotekas išrinkti aktyviausius 2015 metų skaitytojus - vieną suaugusįjį ir vieną vaiką (iki 18 metų). Į šią Seimo iniciatyvą  atsiliepusių bibliotekų išrinkti knygų mylėtojai - nuo mažiausio iki vyriausio - pakviesti į renginį Seimo rūmuose. Dviem vyriausioms aktyviausioms skaitytojoms - 86 metai, o jauniausiajai skaitytojai - tik 4,5 metų.
Gegužės 25 d. Seime, istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, pagerbti aktyviausi 2015 metų skaitytojai ir skaitomiausių knygų autoriai. Geriausios Akmenės krašto skaitytoja suaugusiųjų kategorijoje išrinkta Viešosios bibliotekos skaitytoja, renginių lankytoja, knygų mylėtoja Lina Runkauskienė, vaikų kategorijoje aktyviausia skaitytoja išrinkta Vaikų literatūros skyriaus literatūros būrelio narė, skaitovė Vasarė Brazaitė. Aktyviausios skaitytojos apdovanotos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės  padėkomis ir dovanėlėmis. Iškilmingame renginyje dalyvavo ir skaitytojas pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.
Seimo Pirmininkė L. Graužinienė sveikinimo kalboje pažymėjo, kad žmonės, saugantys ir populiarinantys lietuvišką knygą, nuo mažens skatinantys skaityti vaikus, organizuojantys ir kviečiantys visuomenę į įvairius kultūros renginius, gali būti vadinami knygnešiais. „Šiandien tie žmonės yra bibliotekininkai. <…> Tikiuosi, kad šie Bibliotekų metai ir jiems skirtos iniciatyvos duos teigiamą impulsą bibliotekų atsigavimui ir plėtrai, susitikimams su rašytojais, kūrybos vakarams, knygų aptarimams, jaunųjų rašytojų skatinimo renginiams.<...> Šiuolaikiniame technologijų pasaulyje niekas neatstos ypatingos bibliotekų aplinkos, gyvai verčiamų knygos puslapių magijos ir, be abejo, to nenusakomo knygų kvapo“, – sakė parlamento vadovė.
Skaitomiausių knygų autorė, menotyros mokslų daktarė  K. Sabaliauskaitė kalbėjo, kad skaitymas – tai didžiulis malonumas, o knyga – dvasinis penas. „Be skaitymo mūsų sielas ištinka paprasčiausias dvasinis badas. Neskaitanti visuomenė – tai nuskurdusi, nuskurusi, išbadėjusi, nuo pasaulio atsiliekančių dvasios ubagų visuomenė, kurios neišgelbės jokios technologijos. Todėl sveikinu Jus, vis dar skaitančius ir jau skaitančius, didelius ir mažus. Tai paliudijimas, kokie atviri esate pasauliui ir nuotykiui, kurį dovanoja knyga. O mažiesiems skaitytojams pavydžiu baltu pavydu dėl to, jog žinau, kiek daug puikių knygų Jūsų laukia. Pavydžiu to atradimo stebuklo, kurį Jūs jausite skaitydami jas pirmą kartą“, – sveikindama bibliotekas ir aktyviausius skaitytojus sakė rašytoja K. Sabaliauskaitė.
Vienas iš skaitomiausių knygų vaikams autorius rašytojas Vytautas Račickas sakė, kad vaikams rašantis todėl, kad suaugę žmonės gali gyventi ir be knygų, o vaikai negali. Rašytojas pabrėžė, kad ypač vertina tiesioginį autoriaus ir skaitytojo bendravimą, nes tai padeda suprasti skaitytojo poreikius.
Dainuojamosios poezijos atlikėjas Žilvinas Ališauskas atliko savo kūrybos dainas.
Vitražo galerijoje buvo eksponuojama skaitomiausių lietuvių autorių knygų paroda. 2015 metais skaitytojai dažniausiai iš bibliotekų ėmė šių mūsų šalies autorių knygas: Kristinos Sabaliauskaitės, Romualdo Granausko, Irenos Buivydaitės, Andriaus Tapino, Rūtos Vanagaitės, Roko Flick, Nijolės Narmontaitės, Aldonos Ruseckaitės, Apolinaro Čepulio, Algimanto Čekuolio, Alvydo Šlepiko, o jauniausieji skaitytojai mieliausiai rinkosi Linos Žutautės, Vytauto Račicko, Vytauto V. Landsbergio, Kristinos Gudonytės, Rebekos Unos, Danguolės Kandrotienės, Tomo Dirgėlos knygas.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė) iš kairės į dešinę:  Kakės Makės personažas, aktyviausia vaikų kategorijoje Vasarė Brazaitė, Seimo narys A.Vidžiūnas, Seimo narys V.Juozapavičius, suaugusiųjų kategorijos nugalėtoja Lina Runkauskienė, Seimo narys A.Lydeka, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Seimo narys E.Zingeris.

V.Brazaitės nuotr..: suaugusiųjų kategorijos nugalėtoja Lina Runkauskienė  ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

L. Runkauskienės nuotr.: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir aktyviausia skaitytoja vaikų kategorijoje Vasarė Brazaitė


******

********************

SVEIKO GYVENIMO KELIU

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje jau eilę metų vykdomas projektas „Kai mes sveiki pasaulis šypsosi“. Pasimokyti sveikai gyventi į Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrių atėjo „Saulėtekio“ progimnazijos 8a klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos Olgos Orienės, o sveiko gyvenimo keliu visus vedė gerbiama gydytoja Nijolė Bartkevičienė. Pagrindinės stotelės šiame kelyje tai – mityba, fizinis krūvis ir sveika aplinka. Apie kiekvieną iš jų gydytoja išsamiai papasakojo, paaiškino, davė gerų ir sveikų patarimų ir pamokymų, pakvietė vaikus eiti sveiko gyvenimo keliu – tada gyvenimas bus ilgas ir laimingas. Po to pasipylė vaikų klausimai, išgirdome ir gydytojos atsakymus, kurie atnešė visiems naudos ir gerų žinių apie sveiką gyvenimą.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Ona Janionienė padėkojo mielai gydytojai už bendradarbiavimą vedant vaikus sveiko gyvenimo keliu ir pakvietė sekantiems susitikimams.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

Renginio akimirkos:

 

******************

KNYGOS APIE MONSINJORĄ KAZIMIERĄ VASILIAUSKĄ  PRISTATYMAS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

 Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko rašytojos Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė renginį pradėjo Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžiais: „Savyje reikia statyti bažnyčią, pradėti reikia nuo savęs, savyje reikia sėti gėrio ir grožio sėklą.“ Pristatė parengtą spaudinių parodą, skirtą Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui. Citavo lietuvių poeto, nacionalinės premijos laureato Justino Marcinkevičiaus žodžius apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: „Kas suskaičiuos, kiek šioje žemėje yra jo paguostų, nuramintų, sutvirtintų, pažadintų ir pakylėtų. Monsinjoras buvo vaikščiojanti meilė. Meilė tai reiškia Dievą. Jis išvedė iš bažnyčios į žmonių gyvenimus trokšdamas nuskaidrinti žmonių kasdienybę, pagilinti jų dvasią, palengvinti jų buitį, suteikti sieloms džiaugsmą. Savo ėjimu į žmones, Kazimieras Vasiliauskas buvo modernus, šiuolaikiškas kunigas. Jis ieškojo kontaktų su pasauliu, susitikdamas su kultūros, meno, politikos, verslo žmonėmis. Nuolat kalbėjo apie didžiąsias dvasines vertybes. Savyje reikia statyti bažnyčią, pradėti reikia nuo saves  kartojo monsinjoras, savyje reikia sėti gėrio ir grožio sėklą. Didelę prasmę jis matė dirbdamas Lietuvai pagražinti draugijoje. Kadaise įžengdamas į sugražintą Katedrą, monsinjoras kalbėjo apie dvasinio atsinaujinimo svarbą, šiais žodžiais patraukdamas paskui save daugelį žmonių“.
Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pasidalino prisiminimais iš šio šviesios dvasios žmogaus. 2000 m. Z.Sinkevičienė  gavo  padėką už Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus bibliotekininkų būrelio „Žemyna“ veiklą. Tuo laikotarpiu Akmenės rajono Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkė buvo anapilin išėjusi Eugenija Meškienė, kartu su kuria buvo parengta Kultūrinę  bibliotekinę programa „ Gimtinės kultūra“.
Z.Sinkevičienė papasakojo apie  rašytoją, žurnalistę Ramunę Sakalauskaitę: „Ramunė Sakalauskaitė yra dokumentinio filmo „Laimingi buvę jo akivaizdoje“ (apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską) idėjos autorė ir scenarijaus bendraautorė (kartu su Dalia Kutraite), režisierius Saulius Vosylius, 2007 m.; 2009 metais išleido knygą „Politikos ringe“; yra Monsinjoro K. Vasiliausko atminimui skirto skvero (architektas Tautas Budzys) prie Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios ir čia pastatytos skulptūros (skulptorius Jonas Gencevičius) idėjos autorė ir projekto vadovė, 2010 m.
Ramunė Sakalauskaitė pristatydama savo knygą „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“, sakė, jog joje – kunigo tikėjimo bei tarnystės žmonėms kelias. Kelias, kurį autorė turėjo galimybę stebėti. Su K. Vasiliausku knygos autorė susipažino atvykusi studijuoti į Vilnių ir bendravimas tęsėsi iki pat monsinjoro mirties. R. Sakalauskaitė pasakodama apžvelgė ir monsinjoro vieną skaudžiausių laikotarpių – tremtį. Kaip autorė įvardijo, „baisaus gyvenimo“ tremtis neišgąsdino kunigo, atvirkščiai, jis džiaugėsi susiradęs geriausius draugus. Autorė medžiagą knygai rinko ketverius metus ir rėmėsi visais jai prieinamais šaltiniais. Knygoje remiamasi Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose surinkta medžiaga. Skaitytojai leidinyje ras niekur neskelbtus kunigo laiškus bei jį globojusių vienuolių atsiminimus. Į knygą taip pat sugulė ir K. Vasiliauską pažinojusių kunigų atsiminimai. Į knygos puslapius sudėtas gyvenimas padės susipažinti su monsinjoro asmenybe, gyvenimu, tikėjimo kelione. Kazimieras Vasiliauskas buvo politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis ir ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, pirmasis 1993 m. atkurtos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas, žinomas ir gerbiamas visuomenės narys. 1994 m. vasario 10 d. už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 1995 m. jam įteikta Santarvės fondo premija. 1998 m. vasario 5 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba monsinjorui K. Vasiliauskui suteikė garbės nario vardą. 2000 m. vasario 11 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu monsinjorui K. Vasiliauskui suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas. 2000 m. liepos 1 d. jis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Popiežiaus paskelbtais Gailestingumo metais knyga apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską susirinkusiesiems paliko didžiulį įspūdį, nes joje yra daug nuoširdumo, paprastumo ir visų pamatinių vertybių, kurios žmogui yra labai svarbios. Tai knyga iš kurios galima pasisemti žinių, išminties ir tikėjimo.
Renginio metu buvo galima įsigyti pristatomą knygą bei gauti autorės autografą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

D.Markulienės nuotraukoje: spaudinių paroda, skirta Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui

 

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir rašytoja, žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė rodo gautą iš monsinjoro K. Vasiliausko padėką už Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus bibliotekininkų būrelio „Žemyna“ veiklą

 

*****************

CODER DOJO PROGRAMAVIMO PAMOKA AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Gegužės 13 d.  Akmenės rajono savivaldybės  viešojoje bibliotekoje rinkosi Viešosios bibliotekos,  Vaikų literatūros skyriaus, Sablauskių kaimo bei Jučių kaimo bibliotekų-filialų jaunieji skaitytojai  kuriuos sudomino informacija apie CODER DOJO.      

  Užsiėmimo dalyviai sužinojo, kad prie kompiuterio galima ne tik žaisti, bet ir pačiam programuoti, kurti žaidimus, interneto svetaines. Pertraukėlės metu dalinosi įspūdžiais, vaišinosi sultimis, sausainiais ir obuoliais, dalyviams buvo įteikti CODER DOJO maišeliai ir pažymėjimai, bylojantys, kad, sudalyvavęs CODER DOJO renginyje, įgijo programavimo super galių.

„Tai gali būti pradžia, už kurios dalis vaikų susidomės, supras, kad prie kompiuterio galima ne tik žaisti, bet ir kurti. Galbūt vieną dieną vienas iš šių vaikų sukurs Google dydžio įmonę. Lietuvoje. Tai yra didžiausia mano svajonė”, - sako CODER DOJO tarptautinės iniciatyvos ambasadorius Lietuvoje ir šios idėjos įgyvendinimo autorius EP narys Antanas Guoga

KAS YRA CODER DOJO?
CODER DOJO yra pasaulinis savanorių vedamas judėjimas, kuris skatina 7- 17 m. vaikus / jaunimą ir jų tėvelius mokytis programuoti, kurti tinklapius, žaidimus ir kitais įdomiais metodais sužinoti daugiau apie technologijų pasaulį. Šiuo metu pasaulyje yra apie 700 Dojo klubų 57 šalyse, kurie yra surengę tūkstančius renginių. Daugiau informacijos: www.coderdojo.com ir www.coderdojo.lt
Pagrindinis CODER DOJO būrelių tikslas yra suburti panašiai mąstančius žmones ir paskatinti juos dalintis savo darbo patirtimi su jaunimu. CODER DOJO įsteigimas mieste paverčia programavimo mokymąsi įdomia, socialine ir programavimo SUPERGALIŲ suteikiančia patirtimi. Jis sujungia bendruomenes ir padeda joms siekti didesnių tikslų!

Viešosios bibliotekos informacija

*************

LITERATŪRINĖ ŠVENTĖ, SKIRTA SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI IR
  LITERATŪRINĖS INTERNETINĖS SVETAINĖS PRISTATYMUI

Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos  skaitytojai ir literatai susirinko į renginį, skirtą  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorės  ir projekto vadovės Zitos Sinkevičienės laimėto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešojoje bibliotekoje“ pristatymui.
Literatūrinį renginį eilėmis apie knygą ir kalbą pradėjo bibliotekos darbuotoja R.Karalienė.  Ji pristatė renginio svečius – Viešosios bibliotekos direktorę Zita Sinkevičienę, literatę, poetę iš Naujosios Akmenė Aureliją Gerulskienę, Papilės literačių sambūrio „Vėlyvės“  poetes.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė poetės Janinos Strigūnienės eilėmis apie žodį  pasveikino  visus susirinkusius  su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena bei pristatė internetinę literatūrinę svetainę, kurioje savo kūrybą  gali skelbti visi  literatai. Čia jau spausdinamos papilėniškių poetų: Algimanto Kiminiaus, Vitalijaus Čiupkovo, Stasiaus Būdavo, Janinos Strigūnienės eilės. Direktorė Z.Sinkevičienė pakvietė renginio dalyves, Papilės literačių sambūrio moteris, rašyti ir skelbti savo kūrybą šioje svetainėje.
Prasmingas ir pakylėjančias eiles apie Motiną, Tėvynę, kalbą  skaitė viešnia iš Naujosios Akmenės, poetė Aurelija Gerulskienė .
Buvo pristatytos  Papilės literačių sambūrio „Vėlyvės“  literatės  bei jų kūryba, kuri jau trunka daugiau nei 10 metų.  Pradžia  jų buvo 2003 m.,  kai „Vėlyvių“ vadovė Janina Strigūnienė subūrė vyresnio amžiaus literates, padrąsino jas kurti ir viešinti savo kūrybą. Per tą laikotarpį išleistos dvi    „Vėlyvių“ poezijos knygos: „Rasoti Vėlyvių takai“ (2009 m.) bei „Vėlyvės po dešimties metų“  (2013m.). Šiuo metu ruošiama jau trečioji jų knyga, kuri vadinsis „Kol dar esame“.  
Tylos minute  buvo pagerbta anapilin išėjusi literačių sambūrio „Vėlyvė“ narė Albina Šliauterienė.  Trumpai buvo pristatytos „Vėlyvių“  literatės: Janina Strigūnienė, Zita Turskienė, Adolfina Bružienė, Birutė Girdvainienė ir Elena Stasiulienė. kurios džiugino susirinkusius savo eilėmis.
Renginį savo gražiomis dainomis papildė ir šventiškai nuteikė Papilės kultūros namų mišrus ansamblis, vadovaujamas Donvinos Savickienės.

Papilės mstl.K. Narščiaus bibliotekos-filialo
vyr.specialistė Rima Karalienė

D.Markulienė nuotraukoje Viešosios bibliotekos direktorė  ir projekto vadovė Zita Sinkevičienė pristato laimėta „Bibliotekos pažangai 2“ projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“

D.Markulienės nuotraukoje Papilės kultūros namų mišrus ansamblis, vadovaujamas Donvinos Savickienės.

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę : Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, „Vėlyvių“ sambūrio literatės: Janina Strigūnienė, Adolfina Bružienė, Birutė Girdvainienė, Zita Turskienė ir Elena Stasiulienė, stovi: literatė, poetė Aurelija Gerulskienė ir Papilės mstl.K. Narščiaus bibliotekos-filialo  vyr.specialistė Rima Karalienė

*******

SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI

Akmenės miesto bibliotekoje-filiale nuolat vyksta užsiėmimai su vaikais ir jaunimu. Gegužės 5 d. bibliotekoje vyko viktorina „Ar žinai?“, skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Vaikai buvo labai aktyvūs atsakydami į klausimus, todėl visi buvo apdovanoti prizais. Po to visų laukė saldžios vaišės. O gegužės 7 d. bibliotekos jaunieji lankytojai prisijungė prie visoje Lietuvoje vykusios akcijos „Lietuva skaito“. Buvo skaitomi lietuvių autorių kūrinių ištraukos.

Akmenės miesto bibliotekos-filialo informacija

Viktorinos akimirkos:

 

 

********************

PILIETIŠKUMO PAMOKA BIBLIOTEKOJE

Istorija visada gyva. Ji mūsų atmintyje, ji mūsų prisiminimuose, ji perduodama iš kartos į kartą, ji skatina nepamiršti, nepalikti, o žinoti. Žinoti mums visiems svarbius įvykius ir ta žinia dalintis su kitais.
Į Viešosios bibliotekos  vaikų literatūros skyrių atvyko Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis pasidalinti savo žinia ir patirtimi su „Saulėtekio“ progimnazijos 4c klasės mokiniais – mūsų skaitytojais, vadovaujamais mokytojos Rūtos Zaveckienės. Tomas Martinaitis  dalyvavo misijoje „Sibiras 2015“ ir parsivežė daug  įspūdžių, vaizdų, žinių ir visu tuo maloniai pasidalino su vaikais. Istorija tikrai gyva – matė Tomas su kitais dalyviais lietuvių tremties vietas, vaikščiojo jų takais, sutiko dar Sibire gyvenančių lietuvių ir žinoma tvarkė  kapines ir kapus – darė ir statė medinius kryžius, tvarkė tvoras, kapavietes – savo rankomis ir širdimi prisilietė prie visų mūsų praeities, prie istorijos.Vaikai klausėsi labai susidomėję, gerbiamam Tomui turėjo daugybę klausimų, paniro į praeitį, pabuvojo tikroje istorijoje, kuri visada gyva, visada su mumis.Gerbiamam mero patarėjui padėkos žodį tarė Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, įteikė gėlių ir simbolinę knygutę rašyti savo „istoriją“.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Aurelija Gerulskienė

J.Činčiukaitės nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis

J.Činčiukaitės nuotraukoje „Saulėtekio“ progimnazijos 4c klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Rūtos Zaveckienės

J.Činčiukaitės nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Martinaitis ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

J.Činčiukaitės nuotraukoje mero patarėjas Tomas Martinaitis ir renginio dalyviai

*************************************************************************************

 

 Viešosios bibliotekos informacija

 


****************************************

 

AKCIJA „LIETUVA SKAITO!“ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Per Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Viešosios bibliotekos skaitytojai ir darbuotojai  prisijungė  prie  akcijos „Lietuva skaito!“. Buvo skaitoma  rašytojo, istoriko Simono Daukanto kūryba: „Simono Daukanto skaitymai“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė skaitė Simono Daukanto biografiją, skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus padalinio vadovė A.Šukienė skaitė pasakas „Ponas vienas didžiai pasakas liūbijo“,  „Pana apgavo kavalierius“, specialistė B.Juozokienė skaitė pasaką „Apie sūnų“,  R.Rulinskienė  skaitė S.Daukanto „ Oi, volungėlė, volungėlė...“ ir kitas pasakas.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

V. Andriuškienės  nuotraukoje: Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus specialistės V.Raubickienė, V.Andriuškienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus specialistės R.Rulinskienė, B.Juozokienė, Akmenės miesto bibliotekos-filialo darbuotoja I.Brenciuvienė.

****************************

PASAULIS ŠITAS KNYGOSE RAŠYTAS

Kasmet gegužės 7 – ąją dieną Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šia proga NVŠ programos dalyviai ir visi norintys vaikų literatūros lankytojai rinkosi į popietę ,,Pasaulis šitas knygose rašytas”. Renginio metu buvo prisiminti drąsūs lietuvių kalbos gynėjai, gimtojo žodžio puoselėtojai ir skleidėjai. Taip pat vyko viktorina ,,Draugaujame su knyga”, kurios metu vaikai ieškojo atsakymų į įvairiausius klausimus, mįsles, susijusių  su lietuvių literatūros ir kalbos pasauliu.Po viktorinos vaikai turėjo galimybę ir patys tapti knygų kūrėjais. Vaikai buvo paraginti visą savaitę patys rašyti įvairiausias istorijas, kurti eilėraščius, iliustruoti ir visa tai sudėti į savo knygas.Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos renginys paskatino susimąstyti, kokia didelė yra žodžio laisvė, kokia visapusiška mokytoja yra knyga ir koks svarbus yra lietuviškas žodis.

Vaikų literatūros skyriaus specialistė
Jūratė Činčiukaitė
 


********************************************************

MAMOS DIENAI

Gražiausi žodžiai sugulė į vaikų kūrybinėse popietėse Akmenės miesto bibliotekoje sukurtus  darbelius brangiausiam žmogui – Mamai. Vaikai susikaupę darė darbelius, rašė žodžius, todėl apie kiekvieną darbelį galima pasakyti ­­– padaryta su meile.

Akmenės miesto bibliotekos-filialo informacija


Kūrybinės popietės akimirkos:

 

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė