Naujienos

2014 04 17 Naujienos

 


PASKAITOS BIBLIOTEKOJE!

   Mokytis niekada nevėlu! Švietimo ir mokslo ministerija drauge su Lietuvos nacionaline Martyno Maţvydo biblioteka bei Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai” pristato tiesiogiai transliuojamų paskaitų ciklą Jūsų bibliotekoje.Išsirinkite įdomias paskaitas, ateikite jų išklausyti į savo biblioteką ir plėskite savo akiratį! Transliacijos metu turėsite galimybę uţduoti Jums aktualius klausimus, į kuriuos bus atsakoma tiesiogiai.
   Paskaitą taip pat bus galima stebėti tiesiogiai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Youtube kanale: www.youtube.com/user/nbiblioteka.

 Transliacijos:

Balandžio 30 d. 14 val.

XIX amžiaus mados ir vaizduojamosios dailės paralelės Europoje

Dr. Eugenijus Skerstonas (Mados akademija)

XIX amžiaus mada yra dvejopa. Pirmiausia, tai vadinamoji ampyro epocha – Napoleono Bonaparto pirmosios žmonos Žozefinos de Bogarnje, pirmosios Prancūzijos imperatorės laikų mada. Antrosios XIX a. pusės romantiškąją mados kryptį Eugenijus Skerstonas analizuoja remdamasis Alfredo de Dreux tapybos darbų pavyzdžiais. Šį laikmetį mokslų daktaras vadina anglomanijos epocha Prancūzijoje ir aptaria britų aprangos kultūros poveikį prancūzų ir visos Europos madai bei gyvensenos kultūrai.

Gegužės 9 d. 14 val. Pirmosios pagalbos teikimas

Oskaras Medzevičius (Svarbus žingsnis)

Atsitikus nelaimei ir ypač staigios mirties atveju, arčiausiai esantis žmogus gali suteikti pirmąją pagalbą ir išgelbėti gyvybę. Paskaitoje išmoksime pradinio gaivinimo algoritmo, sužinosime, kaip elgtis užspringimo atveju ir kaip padėti draugui nelaimėje.

Gegužės 28 d. 14 val. Ką kiekvienas turėtų žinoti apie klimato kaitą? Inga Ringailaitė (Darnaus vystymo iniciatyvos) ir Gintarė Jonušauskaitė (Baltijos aplinkos forumas)

Visai neseniai pasaulio mokslininkai (Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija) išleido naujausias ataskaitas, apibendrinančias šiuolaikinio mokslo žinias apie klimato kaitą: jos priežastis, numatomą poveikį žmonėms ir siūlomus veiksmus, norint suvaldyti klimato pokyčius. Paskaitoje apžvelgsime svarbiausias mokslininkų išvadas – ir ne tik.

 

14-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė

Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…

„Aš nueinu į savo biblioteką, ir visa istorija atsiveria prieš mano akis“
Alexander Smith

    Kiekvienas biblioteką atranda savaip. Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis,  sukurtas skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ir išsilavinimo žmonių. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Biblioteka – daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur visiems sukuriamos galimybės sužinoti, sugalvoti, keistis ir keisti.
   Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29  dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, nes biblioteka – tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

 Viešosios bibliotekos ir jos filialų renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei

 Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyrius:

„Grožinės literatūros pradininkas – Kristijonas Donelaitis “ – spaudinių paroda;                                                                                                                                                           2014 04 23 – 29

„Kristijonas Donelaitis “ – bibliografinė apžvalga;                                                 2014 04 23 12val.

„Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti “ – spaudinių paroda;                          2014 04 23-29

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius:

„Jau 10 metų mes Europos Sąjungoje “- literatūrinis žaidimas;                             2014 04 24  15val.

„Valanda su K.Donelaičiu“– popietė;                                                                  2014 04 23  12val.

„Rašykime žodžius, skaitykime žodžius ir tarkime žodžius tikrus nuo seno“ – spaudinių paroda;                                                                                                                               2014 04 23 – 29

Rytmetys bibliotekoje su neįgalių žmonių bendrija „Akmenės viltis“ lankytojais; 2014 04 29 10val.

Kruopių kaimo biblioteka-filialas:

„Biblioteka - daugiafunkcinė erdvė“ – spaudinių paroda;                                      2014 04 23-29

"Valanda klasikai" - K.Donelaičio ir kitų lietuvių klasikų kūrybos skaitymas su klubu "Kruopelė";                                                                                                                             2014 04 23 12val.

"Šauniausio bibliotekininko rinkimai" - tradicinė popietė su būreliu "Laisvalaikis šalia knygos";                                                                                                                                   2014 04 29  16val.

Sablauskių kaimo biblioteka-filialas:

„Kristijonas Donelaitis . Sveiks, svieteli margs!... “ – spaudinių paroda, skirta literatūros klasiko K.Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms;                                                      2014 04 23-29

Garsinis K.Donelaičio pasakėčių „Ąžuols gyrpelnys“, „Vilks provininks“, „Šuo Didgalvis“ skaitymas;                                                                                                                    2014 04 25  14val.

Vegerių kaimo biblioteka-filialas:

,,Žydintys metų laikai“ -vidudienio skaitymai iš  klasiko K.Donelaičio ,,Metų“;    2014 04 23 16val.

,,Knyga kalba tau“ - diena bibliotekoje su vaikučiais ir jų tėveliais;                  2014 04 26 16 val.

,,Skaityk mane, bendrauk su manim ir būsi išmintingas kaip aš“ - naujų knygų paroda;

                                                                                                                 2014 04 23-29

Jučių kaimo biblioteka-filialas:

„Pavasaris – širdelėse, pavasaris – knygelėse“ – literatūrinė popietė;            2014 04 26  16val.


Eglesių kaimo biblioteka-filialas:

„Iš  pasaulio bibliotekų“ – spaudinių paroda;                                               2014 04 23-29

„Patikusi knygutė“ – piešinių paroda;                                                          2014 04 24-30

K.Donelaičio pasakėčių garsinis skaitymas – popietė vaikams;                2014 04 24 16.30val.

 

Agluonų kaimo biblioteka-filialas:

„Literatūra vaikams: prieš 30 metų ir dabar“ –  spaudinių paroda;                2014 04 24-29

,,Populiariausios 2013 metų knygos mūsų bibliotekoje" - parodos pristatymas; 2014 04 29


Kivylių kaimo biblioteka-filialas:

"Valanda su K. Donelaičio pasakėčiomis"- garsinis skaitymas;                     2014 04 23 14val.

 

Papilės miestelio K.Narščiaus biblioteka-filialas:

,,Biblioteka- ne tik knygų namai“ -  spaudinių ir fotografijų paroda;             2014 04 23-29

Papilės S.Daukanto gimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės ,,Kregždutė“ auklėtinių  ekskursija po biblioteką, garsinis pasakų skaitymas, žaislinių knygučių parodos pristatymas;     

                                                                                                            2014 04 25 11val.

K.Donelaičio poemos ,,Metai“ garsinis skaitymas;                                     2014 04 29 15val.


Kairiškių kaimo biblioteka-filialas:

Garsinio kūrinio skaitymas ir kompaktinės plokštelės klausimas - K.Donelaitis "Metai", "Pavasario linksmybės";                                                                                          2014 04 23 12val.

  "Ką skaitė mano tėvai ir seneliai" - spaudinių paroda;                             2014 04 23 - 29

   "Kokia bus Kairiškių kaimo biblioteka po renovacijos" - pokalbis su jaunimu;

                                                                                                            2014 04 25 16val.

VELYKŲ  BELAUKIANT

Kivylių kaimo bibliotekos-filialo vyr.specialistė  Roma Kristinaitienė pakvietė vaikus ir jų tėvelius į popietę „Velykų belaukiant“. Buvo pristatyta velykinių puošmenų paroda, kuri visus džiugino spalvingumu, įvairove.

Popietė prasidėjo moksleivio M. Permeno deklamuojamu eilėraščiu "Velykos", vaikai ir tėveliai minė mįsles apie kiaušinį, prisiminė Velykų papročius, tradicijas. Vaikai pasakojo apie margučių spalvas, jų dažymą senovėje ir dabar, mamytės pasakojo kaip jos margina kiaušinius. Moksleivė A.Kauliūtė paporino, kodėl žmonės pradėjo dažyti kiaušinius. 5-6 klasių mokiniai pasakojo apie Velykų orų reikšmę, burtus, ateities spėjimą. Popietėje skambėjo daug dainelių, kurias išmokė mokytoja G. Vozbinienė. Daug džiaugsmo suteikė linksmosios estafetės su virtais kiaušiniais, kiaušinių ridenimas, sukimas.

Kivylių kaimo bibliotekos-filialo informacija

 

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

Nepriklausomybės 15a., Naujoji Akmenė