Leidyba

2016 03 01

mediu ir krmu brolijoje

Medžių ir krūmų brolijoje 

Literatūros rodyklė. /Sudarytoja Zita Sinkevičienė - Šiauliai'. Saulės delta, 1999.-48p.:iliustr./Ši literatūros rodyklė papildys visuomenės žinias, žadindama didesnį palankumą medžiui ir krūmui, kūnų norą puošti tėviškę naujais želdiniais. Prisidės prie gimtinės kultūros puoselėjimo.

 upes ir ezerai

Lietuvos upes, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje

./Sudarytoja Zita Sinkevičienė -Klaipėda: „Eldija",2002.-63p.:iliustr.Literatūros rodyklė pasitarnaus skaitytojams, besidominantiems Lietuvos upėmis, upeliais, ežerais, palengvins bibliografinės informacijos paiešką lietuvių literatūroje, bus naudinga gamtos mylėtojams, vadės skaitytojams puoselėti gamtosaugos tradicijas.

 geles

Gėlės - žemės džiaugsmas

./ Sudarytoja Zita Sinkevičienę - Kaunas: V3 STUDIJA, 2004.-215 -215p.:lllustr.Literatūros rodyklė pateiktų kūrinių pagalba padės ieškovui surasti reikalingą kūrini apie margaspalves gėles. Niekas negali prilygti kalbai, knygai, tautosakos kūriniams, kuriuose atsispindi gėlių žydėjimas. Gėlių pavadinimai šioje literatūros rodyklėje išdėstyti abėcėlės seka. Rodyklėje atsispindi Šiaulių krašto ir Akmenės literatų klubo „Žiemgalija" kūryba ir prieškariniuose leidiniuose paminėti leidiniai susiję su gamta.

 etnokultra ir biblioteka

Etnokultūra ir biblioteka

./Sudarytoja Zita Sinkevičienė - Naujoji Akmenė: VŠĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centras, 2005. - 25p.,Šia literatūros rodykle skaitytojai pasinaudos per literatūrinius vakarus, kūrybinius konkursus, viktorinas, organizuojamus seminarus, konferencijas aplinkosaugos, gamtosaugos, kultūros, etninių tradicijų pažinimo temomis.
Lankstinukas „Etnokultūra ir biblioteka" reprezentuoją Akmenės krašto bibliotekas ir jų skaitytojus rajono svečiams, turistams, bendruomenei.

 kulturos skleideja1

Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja I dalis

./Sudarytoja Zita Sinkevičienė. -K.: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2006. - 214p.: nuotr., portr.Leidinyje apžvelgiama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija, daugiaplanė jos veikla ir kūrybinis bendradarbiavimas su kitomis regiono institucijomis, visuomeninėmis   organizacijomis,    supažindinama   su   naujais   bibliotekų-filialų   darbo metodais, parengtais ir jau įgyvendintais projektais

 akmenim prabilus

Akmenims prabilus

Literatūrinė rodyklė ./ Sudarytoja Zita Sinkevičienė. -K.: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2007. -128p.: iliustr., nuotr.Savitame bibliografinio pobūdžio leidinyje ne tik sukaupta informacija apie knygas, kuriose atsispindi darbai apie akmenis, jų atsiradimo istoriją, vietą etnokultūroje, lietuvių literatūroje bei liaudies mene, bet pateikiami ir Akmenės rajono skaitytojų kūriniai dėkinga šiam kraštui tema. įdomiai ir kruopščiai sudaryta knyga skiriama plačiam skaitytojų ratui -pradedant vaikais ir baigiant žingeidžiams savo srities specialistams

 per lietuva

Nešame   eilėraštį  per  Lietuvą

Literatūrinė -bibliografinė   rodyklė; ./Sudarytoja Zita Sinkevičienė.   -  Naujoji „Printėja", 2009. - 88p.Antano Miluko atminimo literatūrinio fondo JAV laureatė Zita Sinkevičienė šią bibliografinę knygą skiria Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Šioje knygoje autorė pristato Akmenės krašto poetų, literatų, kraštotyrininkų ir literatūros puoselėtojų kūrybą skirtą gimtinei, tėviškei, Tėvynei Lietuvai.

 kulturos skleideja2

Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja II dalis

II dalis. /Sudarytoja Zita Sinkevičienė/ Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys: Printėja, 2010. - 234p.: nuotr., portr.Leidinyje supažindinama su Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos darbo metodais, jos misija ir perspektyvomis, pateikiama plati informacijos apie įstaigą sklaidą.Kruopščiai parengta faktografinė medžiaga apie bibliotekos kūrimosi istoriją, struktūrinius pokyčius, sąžiningu darbu bei aktyvia veikla pagarbos nusipelniusius darbuotojus yra skirta šios kultūros įstaigos jubiliejui.Skiriama plačiam bibliotekos darbuotojų ir jos lankytojų ratui.

 pokalbis su poezija

Pokalbiai su poezija

Literatūrinė-bibliografinė rodyklė / [ Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė  - Kaišiadorys: Printėja, 2012. – 146 p.: nuotr., portr.Ši literatūrinė-bibliografinė rodyklė pasitarnaus skaitytojams, besidominantiems nuostabiu poezijos žanru, palengvins bibliografinės informacijos paiešką lietuvių literatūroje, bus naudinga skaitytojams, literatams, poetams ir jaunimui puoselėjant poezijos tradicijas. Rodyklėje pateikiama ir Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ poetų kūryba. Literatūrine – bibliografine rodykle galės pasinaudoti renginių organizatoriai, besiruošdami literatūrinėms poezijos šventėms, seminarams, konferencijoms, o taip pat rengdami kraštotyrines spaudinių parodas.

   rodyklė Literatūrinė rudens paletė

(Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012m. ir jų kūryba) : Bibliografinė – literatūrinė rodyklė/ [Sudarė Zita Sinkevičienė]. – K.:Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2013. – 132p. : nuotr.

Atidžiai ir su meile paruošta bibliografinė-literatūrinė rodyklė, saikingai papildyta tiek iškiliosios režisierės Stasės Niūniavaitės, tiek poetų – jos vardo premijos laureatų kūryba, tikrai bus naudinga ne tik bibliotekų ar kultūros darbuotojams, bet ir literatūrinių kompozicijų kūrėjams, ir literatų klubų vadovams, ir visiems kitiems, pamilusiems įtaigų eiliuotąjį žodį.

SAM 2187g Žiemgalijos užrašai

Žiemgalijos užrašai : Akmenės krašto literatūrinis almanachas, III dalis // Sudarytojai Z.Sinkevičienė ir Vl. Buragas. – K.: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2014. – 96p.: portr.

Ši knyga – turbūt nuoseklus Akmenės krašto literatų kūrybos almanacho (2002, I ir II dalys) tęsinys. Žinoma, prabėgęs dešimtmetis atnešė daug įvykių Lietuvos istorijoje, lūžių kasdieniniame gyvenime, nemažai ir naujų vėjų – kūryboje....

 

 Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės  parengtas Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrinių darbų katalogas (2005-2015 m.), skirtas Akmenės rajono 65-mečiui paminėti.

 DSCF0970

 Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės, projekto vadovės, projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ informacinis leidinys – brošiūra“

  Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja, III dalis / [Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys : Printėja, 2016. - 354 p.: nuotr., portr. Knyga skiriama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos 70-mečiui

Trečiojoje šios knygos dalyje aprašoma Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklų istorija, bibliotekos darbuotojai, jos struktūra, kūrybinio skaitymo skatinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimas Viešojoje bibliotekoje, etninės kultūros veiklos aspektai ir sklai­da, bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene, kraštotyrinė veikla, knygų leidyba Viešojoje bibliotekoje, projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bib­liotekos pažangai 2", projektas „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje", Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija", bendra­darbiavimas su rajoniniu laikraščiu „Vienybė", iškilių asmenybių ir kolektyvų jubiliejai, nominacijos, apdovanojimai.