Naujienos

2017 09 18

Šią savaitę prieš šimtą metų – šimtmečio senumo įvykiai ir faktai


Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka savo interneto svetainėje nuo šių metų rugsėjo 18 d. įveda naują rubriką „Šią savaitę prieš šimtą metų“.
Rubrikoje kiekvieną pirmadienį iki 2018 m. vasario 16 d. bus pateikiamas kiekvienos tos savaitės dienos įvykis arba faktas, užfiksuotas Lietuvoje ir pasaulyje tą dieną prieš šimtą metų.
Rubrikos pradžios data pasirinkta lietuvių konferencijos, įvykusios 1917 m. rugsėjo 18–22 dieną Vilniuje, atidarymo diena. Kadangi ši konferencija nutarė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir šiam tikslui pasiekti išrinko vykdomąją instituciją – Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. priėmė Lietuvos nepriklausomybės aktą, todėl rubrikoje ir atsispindės to laikotarpio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai ir Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Vakarų bei Rytų frontuose, Lietuvos politinio gyvenimo aktualijos ir miestų bei provincijos kasdienybės atspindžiai, lietuvių išeivijos ir karo pabėgėlių Rusijoje veikla.
Kiekvienos dienos įrašas bus papildytas skaitmeniniu kultūros paveldo vertybės vaizdu, iliustruojančiu jame pateiktą įvykį ar faktą. Šis vaizdas taps matomu paspaudus aktyvią nuorodą ir, jeigu reikės, vadovaujantis nurodymais, išdėstytais po įrašu. Dauguma vaizdų pateikiami iš skaitmeninto kultūros paveldo portalo www.epaveldas.lt , Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS  (www.limis.lt) ir Europos kultūros paveldo skaitmeninės bibliotekos „Europeana“ (www.europeana.eu). Informaciją rubrikai rengia Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus istorikas-konsultantas Raimundas Klimavičius.
Linkime įdomios kelionės šimtą metų atgal į laiką, kai buvo atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė – skaitykite „Šią savaitę prieš šimtą metų“!

PAVB Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus informacija

 LIETUVOS TEATRO MAGO GIMTOSE VIETOSE

Siekiant įprasminti režisieriaus Juozo Miltinio atminimą ir paminėti režisieriaus 110-ąsias gimimo metines, trečiasis renginių turo susitikimas vyko Ventos (Akmenės raj.) miesto bibliotekoje-filiale.Daugiau>>>

Literatūrinis renginys skirtas rašytojoms Marijos Lastauskienės 145-osioms ir Sofijos Pšibiliauskienės 150-osioms gimimo metinėms paminėti Lazdynų Pelėdos muziejuje

 

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Rimantas Matulis, rašytojos Marijos Ivanauskaitės - Lastauskienės anūkas Lazdynų Pelėdos muziejuje.

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė Lazdynų Pelėdos muziejuje

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė Lazdynų Pelėdos muziejuje

D.Markulienės nuotraukoje: renginio dalyviai Lazdynų Pelėdos muziejuje

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas, Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė ir rajono bibliotekininkai renginyje Lazdynų Pelėdos muziejuje

D.Markulienės nuotraukoje: LR Seimo narys Valius Ąžuolas ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė renginyje Lazdynų Pelėdos muziejuje.

****

    „Poezijos labirintais į vieną knygą“

Julija SEJAVIČIENĖ  - Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė

Tradicinėje poezijos rudens šventėje, kurią Viešoji biblioteka  rengia nuo 1993 metų, rajono literatai pristatys tai, ką sukūrė pastarąjį metą. Jie rašo, leidžia knygas. Šį kartą Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė parengė naują knygą apie literatus „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“. Tai bibliografinė rodyklė apie Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatus. Literatūrinė premija, kurią įsiteigė Savivaldybė, kasmet teikiama vis naujam kūrėjui. Jos laureatais yra tapę poetai Dalia Milukaitė-Buragienė, Jovita Grakavinienė, Valerija Lėgaudienė, Leonardas Pukinas, Algimantas Kiminius, Julija Almanis, Vilhelmina Imbrienė, Stasys Aukselis, Juzefa Janušienė. Taigi keturioliktoji ši Zitos Sinkevičienės parengta knyga ir skirta šių kūrėjų asmenybėms. Ją išleido Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga. Knygą redagavo šios sąjungos pirmininkas rašytojas Vladas Buragas. Ir tai buvo vienas iš paskutiniųjų jo kūrybinių darbų. Šią vasarą Lietuvos kūrėjai neteko rašytojo ir visuomenės veikėjo Vlado Burago. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga ir jos pirmininkas padėjo išleisti knygas daugeliu i mūsų krašto literatų, skatino jų kūrybinius ieškojimus ir meninio žodžio raiška. Zitos Sinkevičienės bibliografinio pobūdžio knyga pirmiausiai patraukli informatyvumu. Pristatydama vardinės premijos laureatus literatus, knygos sudarytoja pagarbią duoklę atidavė Stasei Niūniavaitei - mūsų krašto šviesuolei, literatei, teatro režisierei, visuomenės veikėjai. Skaitytojui pristatoma jos biografija, prisiminimų fragmentai iš atminimų „Pasikalbėjimai su savimi“, spausdinamas pluoštas jos jaunystės metų eilėraščių, periodinėje spaudoje spausdinti prisiminimai, dienoraščiu puslapių įrašai, publikacijų apie S. Niūniavaitę sąrašas. Dideli darbą knygos sudarytoja atliko, kaupdama duomenis ir bibliografinę rodyklę apie literatus, 2004-2016 metais tapusius S. Niūniavaitės premijos laureatais. Knygoje randame kūrėjų biografijas, pluoštelį jų eilėraščių, nuorodas, kada ir kuriuose leidiniuose apie juos rašyta, kur spausdinta jų kūryba. Malonu, kad daugelis laureatų kūrybinį derlių pristatė Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, „Vienybės“ žurnalistai palankiu žodžiu palydėjo juos į kūrybinį kelią. Nejučia pamintiji apie „Vienybės“ laikraščio auditoriją, kuri svarbi literatams ir jų kūrybą vertinantiems skaitytojams. Knygoje daug vietos skirta tradicinės šventės „Poezijos ruduo“ renginiam, iš jų pateikiama daug nuotraukų.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė daug laiko, širdies ir kūrybinio polėkio atiduoda bibliotekų veiklos plėtotei, skatindama knygos kelią pas skaitytoją. Tuo pat metu po kruopelytę kaupia bibliografines nuorodas, jas sistemina. Tad kiekviena jos parengta knyga kalba apie Z. Sinkevičicnės kruopštumą, jos gebėjimą nuo šios dienos pjedestalo matyti bibliografinių rodyklių perspektyvą. Neabejoju, kad literatai ir skaitytojai labai mielai priims naująją jos knygą apie S. Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatus. Knyga paskatins literatus naujiems ieškojimams.